Miikka Martikainen   |   30.08.2023

Moni tietää ServiceNow’n – praktiikan osaavat taustajoukot tarjoavat sen sinulle

Nykyajan automatisoidut prosessit tukevat saumatonta työnkulkua. Se joka operoi tehokkaimmin, on kilpailijoitaan aina askeleen edellä.

Saumaton työnkulku hyödyntää teknologiaa ja vapauttaa ihmisen resursseja. Se on hallittua ja automatisoitua toimintaa – toki paljon muutakin, mutta tiivistetysti juuri näin.

Esimerkiksi termit ITSM (IT Service Management), ITOM (IT Operations Management), CSM (Customer Service Management) ja HRSD (Human Resources Service Delivery) nousevat esille tärkeinä kulmakivinä nykypäivän työnkulun ja palvelunhallinnan pelikentällä. Ne luovat perustan organisaation päivittäiselle tekemiselle.

Mutta miten nämä yllä mainitut ”palikat” saadaan teknisesti asetettua paikoilleen? Millä niitä hallinnoidaan ja kuka tämän mahdollistaa?

Siirrämme katseet alan johtavaan sovellukseen, ServiceNow’n, ja yhteen sen isoimmista palvelutarjoajista, Fujitsuun. Jos tarkastelemme näitä kahta sinivalkoisin lasein, saamme yhtälöksi Fujitsu Finlandin ServiceNow-praktiikka. Se on yksinoikeudella kyseiselle tuotteelle omistettu noin 40 asiantuntijan rautainen porukka. Me mahdollistamme yllä mainitun operoinnin ja hallinnan pröystäilemättä, kuitenkin aina proaktiivisesti ja asiakkaan rinnalla alusta alkaen kumppanina kulkien.

Maailmanlaajuisesti meitä on yli 1 100 tämän yhden tuotteen parissa työskentelevää asiantuntijaa Fujitsussa!

Praktiikan arki on kaukana jäykistelystä

Mutta millaista on arki Fujitsu Finlandin ServiceNow -praktiikassa ja miten tämän järjestelmän pariin päätyy työskentelemään? On aika raottaa virtuaalista ovea.

Oma ServiceNow-tieni alkoi vuonna 2019, jolloin käytin järjestelmää päivittäin sovellusasiantuntijana. Kolmisen vuotta ServiceNow:n ratissa olleena koin halua alkaa tutkimaan ”konepellin” alta tarkemmin tätä jopa loputtoman laajalta tuntuvaa kokonaisuutta. Oli aika liittyä Fujitsu Finlandin ServiceNow-praktiikan joukkueeseen teknisen konsultin tehtäviin. Ja voi että, miten samanlaisia ihmisiä löysinkään ympäriltäni!

Vieroksun hieman vertauskuvaa ”perhe” työyhteisön kuvaajana, mutta meidän tapauksessamme joudun poikkeamaan tästä periaatteesta, koska en keksi parempaa sanaa kuvata yhteisöämme. Autamme toinen toisiamme, emme turhia jäykistele, olemme avoimia toisillemme kaikissa portaissa, sekä kuljemme vankan osaamisemme ja herkeämättömän huumorintajumme avulla kevein askelin päivästä toiseen.

Vaikka arkemme rullaa lähes tanssin lailla, se ei tarkoita sitä, etteikö täällä paiskittaisi hommia. ServiceNow-konsultin päivään sisältyy jos jonkinlaista asiakaslähtöistä askaretta; kehitystöitä, projektinhallintaa, palavereita, häiriönhallintaa, workshopeja, presales-tehtäviä, julkaisunhallintaa, sekä paljon muuta ja kaikkea siltä väliltä.

Praktiikassamme ketään ei ”lokeroida” tiettyyn tehtävään iäisyydeksi, vaan meille tarjotaan mahdollisuudet, aika ja koulutusresurssit edetä urallamme juuri siihen suuntaan, mikä itseämme kiinnostaa. En voi tarpeeksi painottaa ihmislähtöisen johtamisen ja tekijän vahvuuksien havainnoinnin tärkeyttä työhyvinvoinnissa.

Ihmislähtöisesti rakennettu työyhteisömme luo erinomaisen työilmapiirin ja tämä on taatusti asia, joka näkyy asiakkaillemmekin. Olemme saaneetkin asiakkailtamme kehuja aikaansaavasta, rennon rempseän avoimesta ja kumppanimaisesta lähestymistavasta. Oli kyseessä sitten kokonaisvaltainen palvelun käyttöönottoprojekti tai yksittäisen palvelun pienkehitystyö, tekemisemme luonne pysyy ”meidänlaisena”.

Nähdään syksyn tapahtumissa

Maailmanlaajuisen it-palveluntarjoajan riveissä olemme lokaalisti globaali. Täällä koti-Suomessa hyödynnämme koko globaalin organisaatiomme parhaita ServiceNow-käytäntöjä, tuotteita ja kokemuksia sekä myös henkilöstöä. Tuomme asiakkaalle korkeimpiin standardeihin nidottavan palvelukokonaisuuden.

Samalla olemme avoimia, keskustelemme ihminen ihmiselle, olemme läsnä – niin asiakkaillemme kuin toinen toisillemmekin.

Miikka Martikainen

Technical Consultant, Fujitsu ServiceNow Practice

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux