Vesa-Matti Lindström   |   24.01.2023

HITin paluu

Hybrid IT:stä eli HITistä on puhuttu jo ainakin vuosikymmenen ajan. Mitä uutta tähän aiheeseen enää voi tuoda? Ei ehkä mitään, mutta Hybrid IT käsitteenä on muuttunut paljon viime vuosina.
Mitä on muuttunut ja mitä tapahtuu tällä hetkellä?

Törmäsin taannoin melko vanhaan Hybrid IT -termin määritelmään, joka sanoitti sisällön kutakuinkin näin: Hybrid IT on julkipilven ja perinteisen on-premise-infrastruktuurin yhdistelmä. Hybrid IT on siis perinteisen käsityksen mukaan keskittynyt lähinnä palvelimiin ja tallennuskapasiteettiin.

Nykyään HIT-termi kattaa huomattavasti laajemman joukon toimintatapoja, prosesseja, työkaluja ja alustoja. Miellänkin, että Hybrid IT on enemmän kuin tapa järjestellä infrastruktuuri. Se on periaate tai strategia siitä, että sovelluksia ja hyötykuormia tehdään ja järjestellään tarvepohjaisesti sinne, minne ne ovat järkevintä sijoitella, ja niitä käsitellään käyttäjän ja omistajan vaatimuksilla, ei teknologian ehdoilla.

Kaksi ydinaluetta

Jos Hybrid IT käsitettä syvennetään entisestään, yksi tapa on jaotella Hybrid IT -strategian mukainen tekeminen kahteen ydinalueeseen, joissa

  1. luodaan ja operoidaan tietoturvallista it-ympäristöä, joka yhdistää ihmiset, datan, ja palvelut sekä
  2. integroidaan erilaiset it-palvelut ja kuormat yhdeksi ekosysteemiksi.

Kun nykyään puhutaan Hybrid IT:stä, keskustelu keskittyy pitkälti julkipilvestä tuotettaviin palveluihin. ”Perinteisempiä” konesalipalveluita ja alustoja ei voi kuitenkaan missään tapauksessa unohtaa. Nämä niin sanotut perinteiset konesali- ja kapasiteettipalvelut ovat kokeneet viime vuosina ison evoluutioloikan.

Paikallisesti Suomesta toimitettavien, perinteisten kapasiteettipalveluiden ja julkipilven raja onkin hämärtymässä. Enää ei voi puhua pelkästä virtuaalipalvelinten vuokraamisesta palveluntarjoajalta kankealla hallintamallilla, sillä IaaS-kapasiteettialustat (kuten Fujitsu Virtual Data Center) ja palvelut sekä niiden hallinta ovat saavuttaneet ketteryydessään jo julkipilven palvelut.

Tähän on päästy muun muassa jatkuvalla kehittämisellä, automaatiotason nostolla, laajoilla avoimilla rajapinnoilla (APIt), ja Infrastructure as a Code -toimintavan käyttöönotolla.

Containereista, eli konteista on puhuttu myös jo muutamia vuosia. Nykyään konttien järkevää sijoittamista ei rajaa alustojen teknologiarajoitukset tai kankeudet, vaan niitä voi sijoittaa sinne, missä niitä on järkevin ajaa. Container-as-as-Sevice -palvelut ovat tehneet myös container-alustojen perustamisesta ja konttien operoinnista organisaatioille varsin helppoa.

Vanhat vaatimukset vahvistuneet ja lisäksi nippu uusia

Hybrid IT:n perusperiaatteet eivät ole kuitenkaan vuosien varrella muuttuneet. HITillä tavoitellaan vieläkin kustannustehokkuutta, palvelujen jatkuvuutta ja varmistamista sekä tietoturvaa. Nykypäivänä nämä tavoitteet ja vaatimukset ovat vahvistuneet entisestään, ja rinnalle on tullut nippu uusia, kuten läpinäkyvyys, helppokäyttöisyys, resilienssi ja joustavuus.

Viime vuodet olemme eläneet suurten myllerrysten ja nopean muutoksen keskellä. Geopoliittinen tilanne on muuttunut valtavasti, mikä on tuonut päätöksentekoon aivan uusia elementtejä, eikä it-maailmassakaan katsota asioita puhtaasta teknisestä näkökulmasta. Suomi on pystynyt poliittisesti säilyttämään viimeaikaisista tapahtumista huolimatta melko neutraalin, mutta vahvan ja luotetun imagon.

Miksi sitten Hybrid IT on vieläkin vallitseva tapa järjestellä organisaation infrastruktuuri ja ohjata operointia?

HITin suunnitelmallisella ja järkevällä käytöllä voi saavuttaa monia huomattavia etuja. Tällä hetkellä organisaatiot tavoittelevat erityisesti palvelujen jatkuvuuden varmistamista ja hybridiuhkien torjuntaa, kustannustehokkuutta ja optimointia.

Kaikki nämä voi saavuttaa HITin perusperiaatteella: työkuormat, sovellukset ja data sijoitetaan siihen ympäristöön, jossa niitä on järkevintä ajaa. Silloin ne muodostavat kokonaisen, helposti hallittavan ja näkyvän ympäristön, jossa yksittäiset alustat kuten on-prem palvelimet, IaaS-kapasiteetti ja julkipilven kapasiteetti eivät ole enää yksittäisiä saarekkeita.

Kokonaisnäkyvyys ja hallittavuus ovat erittäin tärkeitä raportoinnin ja kustannusten optimoinnin ja hallinnan eli FinOpsin kannalta.

Ketteryys ja mukautuvuus ovat elinehtoja

Maailma muuttuu ympärillämme kovaa vauhtia ja muutokset ovat massiivisia. Kaikkien organisaatioiden pitää mukauttaa toimintaansa ja mukautumaan nopeasti muutoksiin.

Jotta oma organisaatiosi voi toimia ja mukautua uuteen maailmaan ketterästi, it-ympäristöjen ja tietojärjestelmien on pysyttävä muutoksissa mukana.

Tie on kaksisuuntainen: it-ympäristöjen on mukauduttava nopeasti, mutta nopeasti mukautuvat ympäristöt mahdollistavat nopean muutoksen organisaatioille.

Ketteryyttä on korostettu jo vuosia, siinä ei ole mitään uutta. Ero vanhaan on kuitenkin se, että ennen ketteryydellä ja mukautuvuudella saavutti aiemmin etulyöntiaseman ja lisäarvoa − nykypäivänä ne ovat elinehtoja.

Vesa-Matti Lindström

Head of Offering and Development