Inari Timonen-Nissi   |   02.07.2024

Vauhdikas vuosi vastuullisuustyötä takana

Vastuullisuus on osa jokapäiväistä tekemistämme, sillä onhan se keskeinen osa liiketoimintastrategiaamme: teemme maailmasta kestävämmän rakentamalla luottamusta yhteiskuntaan teknologian ja innovaatioiden avulla. Kuluneella tilikaudella panostimme entistä enemmän siihen, miten varmistamme oman toimintamme vastuullisuuden tulevaisuudessa ja mikä on tulevaisuuden vastuullisuusvisiomme. 

Uudistimme lähestymistapaamme vastuullisuuteen päivittämällä olennaisuusarviointimme syksyllä 2023. Olennaisuusarviointi määrittää Fujitsun ja sen sidosryhmien keskeisimmät vastuullisuusaiheet kestävän kasvun saavuttamiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Olennaisuusarviointi ohjaa Fujitsun vastuullisuus- ja sidosryhmätyöskentelyä sekä toimenpiteitä sidosryhmien odotusten täyttämiseksi. 

Tarve hiilineutraaliuuden nopeammalle saavuttamiselle on lisääntynyt globaalisti, joten kuluneella tilikaudella päätimme päivittää myös ympäristövisiotamme. Uusi tavoitteemme on saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2030 mennessä. Fujitsu on globaalisti asettanut lisätavoitteeksi saavuttaa nettonollapäästöt koko arvoketjussa vuoteen 2040 mennessä. Science Based Targets -aloite on vahvistanut, että ilmastotoimemme ovat 1,5 asteen tavoitteen mukaisia.  

Päästöjen vähentäminen ja sosiaalinen vastuu on toimintamme keskiössä 

Julkaisimme äskettäin yritysvastuukatsauksen maaliskuussa 2024 päättyneeltä tilikaudeltamme. Katsaus kertoo, mitä saimme aikaan kuluneen vuoden aikana ja mitä tavoittelemme seuraavaksi. Vastuullisuudessa vaatimustaso nousee jatkuvasti, mutta silti ‒ tai juuri siksi ‒ on tärkeää iloita jokaisesta saavutetusta etapista. Listasin keskeisiä vastuullisuustekojamme kuluneelta vuodelta: 

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus: Toteutimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tammikuussa 2024. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat arvoja, jotka ohjaavat toimintaamme Fujitsussa. Haluamme varmistaa, että tarjoamme työyhteisössämme kaikille tasavertaiset mahdollisuudet ja olemme avoimia erilaisille näkökulmille. Kyselyn mukaan yhdenvertaisuus koettiin tärkeäksi arvoksi ja henkilöstö kokee yhdenvertaisuuden toteutuvan erittäin hyvin. Myös lukuisat avoimet vastaukset tukivat tätä näkemystä. Tulemme tilikaudella 2024 päivittämään tulosten perusteella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2024–2026. 

Hyvinvointi: Mielen hyvinvoinnin tukeminen on meille tärkeää ja tuemme sitä eri tavoin. Fujitsussa tarjoamme kaikille työntekijöille työsuhde-etuna Auntie-palvelun, joka on matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelu. Vähensimme tilikaudella 2023 mielenterveyden poissaoloja 43 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna. 

Ympäristö: Lähitukipalveluiden käytössä olevat ajoneuvot synnyttävät liiketoimintamme suurimmat suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1). Onnistuimme vähentämään lähituen ajoista syntyviä päästöjä 20 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna. Kumosimme jäljelle jäävät päästöt tukemalla pienvesivoimahanketta Intiassa. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme hiilineutraaleja ict-palveluja ja vähentämään koko arvoketjun hiilijalanjälkeä. 

Toimitusketju: Edellytämme eettistä sekä sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista toimintaa kaikilta yhteistyökumppaneiltamme ja toimittajiltamme. Kuluneella tilikaudella määritimme kumppaneiden kanssa koko toimitus- ja palveluketjuun ulottuvia yhteisiä vastuullisuustavoitteita, jotka koskevat muun muassa hiilidioksidipäästöjä ja materiaalien uudelleenkäyttöä. 

Yhteistyöllä voimme vauhdittaa kestävyyssiirtymää 

Kestävyyssiirtymä vaatii organisaatioilta tiivistä yhteistyötä. Fujitsun viime tilikaudella toteuttaman tutkimuksen tulokset osoittavat, että yritysten on yhdistettävä voimansa luotettujen kumppaneiden kanssa edistyäkseen merkittävästi ja päästäkseen kohti kestävän kehityksen tavoitteitaan. 

Tutkimuksen mukaan organisaatiot, jotka tekevät enemmän yhteistyötä muiden yritysten kanssa, saavuttavat todennäköisemmin tuloksia kestävän kehityksen strategioistaan. Suurin osa organisaatioista (57 %), jotka ovat edistyneitä kestävän kehityksen yhteistyössä, saavuttavat myös tuloksia kestävän kehityksen aloitteistaan. Sen sijaan vain 23 % yrityksistä, jotka eivät tee yhteistyötä vastuullisuuden saralla on onnistunut saavuttamaan todellisia tuloksia kestävyyssiirtymää edistävistä projekteistaan. 

Fujitsussa yhteistyö asiakkaiden ja kumppanien kanssa on avainasemassa liiketoiminnassa. Meille on tärkeää olla tuomassa innovaatioita eri toimialoille, jotka edistävät kestävyyssiirtymää ja joita voidaan hyödyntää niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. 

Yksi esimerkki tästä on Fujitsun ja HUSin CleverHealth Network -ekosysteemissä kehitetty uusi kotidialyysipalvelu. Kotidialyysi ei ole hoitomuotona uusi, mutta uuden automatisoidun ratkaisun avulla potilaat pystyvät paremmin ohjaamaan omaa hoitoaan sekä tilaamaan yksilöllisiä dialyysitarvikkeita. Yhteisenä tavoitteenamme on helpottaa terveydenhuollon akuutteja kustannuspaineita ja resurssipulaa. 

Lue lisää vastuullisuustyöstämme ja tutustu uusimpaan yritysvastuukatsaukseen täällä. 

Inari Timonen-Nissi

Sustainability Lead

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux