Jouko Koskinen   |   15.03.2022

Näin edistät toimitusketjun vastuullista hallintaa

Vaatimus teollisen tuotannon kehittämisestä entistä kestävämpään suuntaan muuttaa yritysten toimintamalleja rajusti lähivuosina. Taustalla ovat kestävän kehityksen tavoitteet, ja keinopuolelta yksi tärkeimmistä on toki koko tuotanto- ja toimitusketjun vieminen kohti hiilineutraaliutta. Aivan yhtä tärkeää on materiaalien aiempaa parempi jäljitettävyys. Tämän takia tuotantolaitosten tarve toimia kestävän kehityksen mallien mukaisesti bisnesekosysteemeissään on käymässä yhä ilmeisemmäksi.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mitä pitäisi tehdä ensin? Mitä pitää ottaa huomioon, jotta toimitusketjua saadaan ratkaisevasti vietyä suuntaan, jossa sekin tukee kestävän kehityksen tavoitteita?

Mikä on datasfäärin kunto?

Meille Fujitsussa on luontevinta tarkastella näitä kysymyksiä datan näkökulmasta. Huonolaatuinen data nimittäin vaikuttaa toimitusketjuun, ja sitä enemmän, mitä globaalimpi yritys on. Teksasin yliopisto on esimerkiksi laskenut, että nykyisen datan käytettävyyden maltillinenkin parantaminen lisäisi merkittävästi yritysten liikevaihtoa. Harvard Business Reviewin mukaan on laskettu, että kehno data maksaa kolme biljoonaa dollaria vuodessa pelkästään Yhdysvalloissa. Datan fiksu siivoaminen parantaa myös kannattavuutta.

Faktat ovat siis selvät, mutta olennaista olisi hankkia ensin kokonaiskuva ja laaja ymmärrys datasfäärin kunnosta. Miksi kokonaiskuvan hankkiminen on niin vaikeaa? Aiheesta voisi kirjoittaa kirjan, mutta päähaasteita on kaksi: tiedon jakelu oikeisiin paikkoihin ja toisaalta tiedonvirtaus ketjun jokaisessa solmukohdassa. Hitaasti tuleva tieto hidastaa koko ketjun toimintaa ja tietenkin nostaa kustannuksia. Vanha Lean-viisaus nimeää odottelun yhdeksi pahimmista hukista − ja odottelua voi syntyä ketjun joka osassa, jos olennaisten tietojen tai tarvikkeiden saanti viivästyy.

Ehkä ydinsyy on kuitenkin globaaleiden toimitusketjujen tiheä verkostomaisuus: toimitusketjuissa vaikuttaa valtava joukko osapuolia, jotka jakavat ja päivittävät dataa, joka puolestaan on moneen kertaan varmennettava. Tämä aiheuttaa monimutkaisuutta, koska usein tuotantodatakin on sensitiivistä, datan siirto voi olla hidasta, monen osapuolen transaktiot vievät aikaa jne. Riippuvuussuhteet toimitusketjussa hidastavat jo sinänsä tiedon virtausta, kun on aina otettava huomioon eri vaiheiden riippuvuussuhteet toimitusketjussa ja sen hallinnassa, kaikissa todennuksissa jne.

Huolellinen pohjatyö varmistaa toimitusketjun sujuvuuden

Globaalin toimitusketjun neljä olennaisinta edellytystä ketjun sujuvuudelle ovat:

  • läpinäkyvyys
  • virtausnopeus ja tehokkuus
  • jäljitettävyys
  • turvallinen maksaminen

Miten on mahdollista varmistaa nämä? On lähdettävä liikkeelle perusteista, jotta tunnistetaan eri ketjun osatekijät ja tietolähteet. Ilman tätä vaihetta ei voi saavuttaa luotettavuutta ja jäljittävyyttä.

Urakka voi vaikuttaa suurelta, ja varmasti se sitä onkin, mutta toisaalta ilman huolellista pohjatyötä on mahdoton saavuttaa tavoiteltuja hyötyjä: Koko toimitusketjun läpinäkyvyys kasvaa, tuotteiden ja materiaalien alkuperän jäljitys helpottuu. Tietoturva ja autenttisuus varmistuvat. Prosessi selkeytyy. Bonus on merkittävä: Koko ketjun tehokkuus parantuu. Ja liiketoiminta saa raporttinsa nopeasti ilman, että liiketoiminta hidastuu!

Eikä tässä vielä kaikki. Kun koko tuotantoketjun kattava toimitusprosessi on tunnistettu ja kosketuspisteiden verkosto on tehty näkyväksi, samalla on saatu aikaan mallinnettu liiketoimintaprosessi bisnesekosysteemin eri toimijoiden välille. Tämä helpottaa esimerkiksi viranomaisraportointia ja toimittajasuhteita, myynnistä ja markkinoinnista puhumattakaan.

Älä lykkää 'parempaan aikaan'

Miksi maailma ei ole vielä herännyt päivittämään toimitusketjuja aidosti vastuullisiksi − ja samalla toimivammiksi? Usein metsää on vaikea nähdä puilta. On inhimillistä tarkastella usein vain yksittäisiä osa-alueita kuin vaikkapa arvioidaan koko toiminnan hiilijalanjälkeä. Haaste voi tuntua monellakin tapaa ylivoimaiselta.

Usein myös liiketoiminnan realiteetit johtavat siihen, että panostuksia vaikkapa tietoturvaan ja turvalliseen datan siirtoon lykätään aina vain ”parempaan aikaan”. Liiketoimintajohto ei aina näe uusien ratkaisujen potentiaalia tai usko pitkän aikavälin tuottoihin. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunta kuitenkin vaatisi aluksi radikaaliltakin tuntuvia investointeja transformatiiviseen teknologiaan. Tuotantoteollisuudessa ollaan kuitenkin nyt osin heräämässä vastuullisuusajatteluun siksi, että tilauskirjat ovat täynnä ja toimitusajat venyvät vuosiksi.

Mikäli haluat kuulla lisää kestävän kehityksen aiheesta, lue lisää täältä tai ota yhteyttä minuun. Tehdään tätä yhdessä.

  • Kuulet aiheesta lisää webinaarissamme 29.3.2022, klo 16.00: How can manufacturers be sustainable without traceability? Ilmoittaudu mukaan täällä.
Jouko Koskinen

Sr. Director Global Digital Factory Offering Management and Consultancy

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux