Milla Uusi-Pietilä   |   14.12.2021

Tunnetko asiakkaasi ilmastotavoitteet?

Sain jokin aika sitten hämmentyneen yhteydenoton eräältä myyjältämme. Hän oli menossa tapaamaan asiakasta myydäkseen it-palveluja, mutta asiakas olikin ilmoittanut haluavansa keskustella hiilineutraaliudesta. Jokainen varmasti tietää, että hiilineutraalius liittyy jotenkin ilmastonmuutoksen torjuntaan. Mutta miten ihmeessä se liittyy it-palveluihin?

Asiakkaat odottavat ilmastotoimia

Hiilineutraalius tarkoittaa, että yritys sitoo ilmakehästä yhtä paljon hiilidioksidia kuin se tuottaa sitä. Iso osa asiakkaistamme aikoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä, ja rohkeimmat tähtäävät jopa hiilinegatiivisuuteen ‒ eli siihen, että organisaatio sitoo hiiltä ilmakehästä enemmän kuin sitä tuottaa.

Monet asiakkaat odottavat myös palveluntoimittajiltaan aktiivisia päästötoimia. Esimerkiksi Valion eettisen ohjeistuksen mukaan ”toimittajan on selvitettävä toimintansa merkittävät ilmastovaikutukset ja pyrittävä vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjään kohtuullisilta osin”. Kela taas ”kannustaa toimittajia laskemaan hiilijalanjälkeänsä ja vähentämään sitä”.

Toistaiseksi olemme pystyneet täyttämään asiakkaittemme vaatimukset. Fujitsu-konserni on vähentänyt toimintansa ympäristövaikutuksia suunnitelmallisesti jo 30 vuotta (ks. Environmental Action Plan) sekä sitoutunut ilmastotoimiin, joiden avulla voidaan rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Suomessa olemme saavuttaneet hiilineutraaliuden suorien päästöjen ja ostetun energian osalta kuluvan vuoden aikana. Teemme myös töitä epäsuorien päästöjen vähentämiseksi ja tarjoamme asiakkaillemme ilmastoystävällisiä palveluja kuten uusiutuvalla energialla tuotettuja konesalipalveluja, päästökompensoituja huoltoajoja sekä 90-prosenttisesti hiilineutraaleja laitetoimituksia.

Ict-alan ilmastoteoilla on merkitystä. Alan osuus maailman sähkönkulutuksesta on 4‒10 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä 3‒5 prosenttia. Hyvä uutinen on se, että ict-alan yrityksillä on paljon potentiaalia vähentää päästöjä muilla toimialoilla (ks. ICT-alan ilmastostrategia) samalla kun vähähiilisten ratkaisujen kysynnän arvioidaan kasvavan maailmanlaajuisesti.

Ilmastotavoitteet vaativat teknologiaratkaisuja

Fujitsulla on Suomessa yli 500 asiakasta eri toimialoilla valmistavasta teollisuudesta ruoantuotantoon, vähittäiskauppaan, terveydenhuoltoon ja julkishallintoon. Pelkästään kolmen suurimman asiakkaamme yhteenlaskettu hiilijalanjälki on lähes 160 000 hiilidioksiditonnia. (Vertailun vuoksi, Fujitsu Finlandin hiilijalanjälki on noin 300 tonnia.)

Asiakkaamme ovat ilmoittaneet tavoitteikseen esimerkiksi ”päästöjen ajantasaisen seuraamisen”, ”projektien hiilijalanjäljen laskennan kehittämisen”, ”fossiilittomat tehtaat” sekä ”hiilijalanjäljen pienentämisen kehittämällä hankintoja, logistiikkaa ja operaatioita”. Yhä useampi pyrkii myös kehittämään uusia liiketoimintoja yhdessä strategisten kumppanien kanssa sekä kaupallistamaan uusia ratkaisuja kiertotalouden ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Nämä ovat todella suuren mittaluokan tavoitteita, joiden saavuttaminen tulee vaatimaan energiatehokkaita teknologioita ja älykkäitä digiratkaisuja ‒ ja ennen kaikkea sitä, että kestävä kehitys otetaan liiketoiminnan kasvattamisen ja uuden arvon luomisen lähtökohdaksi.

Jos et vielä tunne asiakkaasi ilmastotavoitteita, kannattaa tutustua ja miettiä, miten juuri meidän osaamisemme voi auttaa niiden saavuttamisessa. Lyön vaikka vetoa, että lopputulos näkyy ennen pitkää sekä parantuneena asiakastyytyväisyytenä että suurempina myyntilukuina. Ja ennen kaikkea valoisampana tulevaisuutena seuraaville sukupolville.

***
Fujitsu julkaisi äskettäin Fujitsu Uvancen, globaalin toimiala- ja teknologiakokonaisuuden kestävämmän maailman rakentamiseksi ja uuden arvon luomisesi. Lue myyntijohtaja Reijo Sihvosen blogista, miten innovatiiviset teknologiaratkaisut voivat edistää kestävää tuotantotaloutta ja hiilineutraaleja toimitusketjuja.

Milla Uusi-Pietilä

Sustainability & Communications Director