Milla Uusi-Pietilä   |   29.09.2020

Asiantuntijan vinkit: Näin pääset alkuun päästökompensoinnissa

Fujitsu on neljä vuotta kompensoinut lentomatkustuksestaan syntyviä hiilidioksidipäästöjä tukemalla Gold Standardin sertifioimaa puhtaan ilman hanketta Sudanin Darfurissa.

Kestävän kehityksen asiantuntijamme Pilvi Liikkanen antaa käytännön vinkkejä siihen, miten kompensoinnissa pääsee alkuun.

Mieti, mitä päästöjä voit vähentää ja mitä haluat kompensoida

”Aluksi pitää selvittää, mistä organisaation kasvihuonekaasupäästöt syntyvät ja mitkä ovat oleellisimmat päästölähteet. Fujitsussa suurimmiksi päästölähteiksi on tunnistettu konesalien ja toimistojen energiankulutus sekä auto- ja lentomatkustus”, Pilvi Liikkanen kertoo. ”Olennaista on pohtia, mikä on päästökompensoinnin suhde päästövähennyksiin: paljonko yritys voi vähentää päästöjä ja paljonko jää kompensoitavaksi?”

Fujitsussa lentomatkustuksen päästöjä on onnistuttu vähentämään jo usean vuoden ajan. Henkilöstöä on kannustettu järjestämään etäkokouksia ja välttämään tarpeetonta matkustamista. Tilikaudella 2019 päästöt vähenivät 23 prosenttia edellisvuodesta ja tilikaudella 2018 vastaavasti 19 prosenttia. Kaikkea lentomatkustusta ei kuitenkaan voi välttää globaalissa yhtiössä, ja siksi Fujitsu on kompensoinut vuosittain 10−40 prosenttia lentämisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä.

Koronapandemian aikana lentäminen on Fujitsussa loppunut käytännössä kokonaan. Vanhoihin matkustustapoihin tuskin palataan pandemian jälkeenkään: poikkeustila on saanut ihmiset miettimään uudelleen arvojaan ja ajankäyttöään sekä löytämään työtapoja, jotka eivät vaadi matkustamista.

Pilvi Liikkanen, miten Fujitsu Finland aikoo vähentää päästöjään pandemian jälkeisessä maailmassa? ”Seuraava askel on laskea hiilijalanjälkemme Suomessa eli arvioida, mitkä ovat kokonaispäästömme sekä luoda sitten tiekartta niiden vähentämiseksi ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Kompensointi on jatkossakin keino vähentää negatiivista vaikutusta ilmastoon silloin, kun emme pysty riittävästi vähentämään omia päästöjämme.”

Valitse hanke, joka tukee tavoitteitasi

Päästöyksiköitä tuottavat lähinnä kehittyvissä maissa toteutettavat projektit, jotka varmennetaan kolmannen osapuolen tekemillä tarkastuksilla jotakin kansainvälistä standardia kuten Gold Standardia vasten. Tuotetut päästövähennykset lasketaan standardin määrittämillä menetelmillä. Päästöyksiköitä välittävät palveluntarjoajat kuten suomalainen Nordic Offset, jonka kautta Fujitsu osti ja mitätöi päästöyksiköt viime tilikaudella.

Pilvi Liikkanen kehottaa hanketta valittaessa miettimään, mitä sillä haluaa saavuttaa ja mikä on yrityksen arvojen mukaista. Fujitsulle on tärkeää tukea hanketta, jolla tuottaa mahdollisimman suuren ilmastohyödyn investointiin nähden, joka toteutetaan mahdollisimman läpinäkyvästi ja jonka vaikutuksia seurataan kansainvälisten standardien mukaisesti.

Fujitsun tukema hanke antaa perheille mahdollisuuden korvata perinteiset puu- ja puuhiilipolttoainetta käyttävät lietensä nykyaikaisella, energiaa säästävällä liedellä, joka käyttää polttoaineena puhtaasti palavaa nestekaasua. Hyödyt ovat moninaiset: kotien hengitysilma puhdistuu ja päästöt ilmakehään vähenevät; tarve hakata metsää polttopuiksi pienenee ja perheiden äideillä jää enemmän aikaa työnteolle, kun aikaa ei kulu polttopuiden keräämiseen; lisäksi osallistuminen mikrolainaohjelmaan keittolevyn hankkimiseksi opettaa uusia taitoja erityisesti kouluttamattomille naisille.

”Meille on tärkeää paitsi ehkäistä ilmastonmuutosta myös lisätä sosiaalista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa”, Pilvi Liikkanen sanoo. ”Tukisimme mielellämme kotimaisia päästövähennyshankkeita, mutta kansainvälisiä kriteerejä täyttäviä hankkeita ei ole vielä saatavilla. On myös loogista vähentää ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia siellä, missä ne ovat suurimmat eli kehittyvissä maissa.”

Mitä kompensoit ja miten?

Kompensointi on Suomessakin vakiintumassa keinoksi pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä silloin, kun suoria päästövähennyksiä ei syystä tai toisesta voi saavuttaa. Samalla kompensointi herättää kysymyksiä: Mitä kompensoimme ja paljonko? Mikä on kompensoinnin suhde päästövähennyksiin? Miten valitsemme projektin, jota kompensoinnilla tuemme? Onko se niin monimutkaista kuin aluksi kuulostaa?

Kasvihuonekaasupäästöjen kompensointi tarkoittaa sitä, että hyvitetään omasta toiminnasta syntyvät päästöt investoimalla projekteihin, jotka ehkäisevät päästöjen vapautumista ilmakehään toisaalla tai lisäävät pysyviä hiilinieluja. Käytännössä kompensointi tarkoittaa päästöyksiköiden ostamista ja mitätöimistä kansainvälisillä päästökauppamarkkinoilla.

Poimi lisää vinkkejä omaan ilmastotyöhösi tuoreesta yritysvastuuraportistamme.

Milla Uusi-Pietilä

Sustainability & Communications Director