Samlink ja Fujitsu innovoivat yhteisessä ajatushautomossa

Net 3/2014,  21.1.2015

Monet yritykset luotaavat tulevaa ja miettivät sen vaatimia muutoksia. Samlink ja Fujitsu päättivät innovoida yhdessä ja katsoa, mitä yritysten välinen yhteistyö saa aikaan.

Yhtiöt ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään. Fujitsun Tulevaisuustoimistoon tutustuminen sai kysymään, olisiko mahdollista laajentaa samanlaista ajatushautomotoimintaa asiakkaiden puolelle. Voisiko Fujitsu tulla mukaan miettimään Samlinkin ja sen finanssiasiakkaiden tulevaisuutta?

Voisi. Keväällä 2014 asetettiin yhteisinnovoinnin tavoitteet:

  • hahmottaa pankkipalveluihin kohdistuvia muutoksia ja uniikkeja ideoita it:n ja toimialan näkökulmasta
  • löytää potentiaalisia ratkaisuja tarjottavaksi yhdessä uusille ja nykyisille asiakkaille Suomessa ja Pohjoismaissa.

Enintään viisi työpäivää

Tavoitteet olivat kovia, mutta niin olivat odotuksetkin.

”Olennaista oli sisäistää se, että tämä ei ollut it:tä vaan bisnestä. Lisäksi oli tärkeää ymmärtää, että innovointi on erittäin tiukkaan vedettyä prosessitoimintaa”, Fujitsun teknologiajohtaja Glen Koskela sanoo.

Avainasemassa oli myös Samlinkin johto, joka ilmaisi selvästi odotuksensa ja tarpeensa. Se myös sitoutui hankkeeseen täysin ja antoi ryhmälle vapauden toimia.

Hankkeelle annettiin kaksi kuukautta aikaa, ja innovointi piti hoitaa muiden töiden ohella rasittamatta muuta organisaatiota. Tässä helpotti se, että eri vaiheissa ja tehtävissä ihmiset vaihtuivat.

Samlink

”Väittäisin, että aktiivisimmat osallistujat käyttivät innovointiin enintään 5 työpäivää. Vain yhden työviikon! Miettikääpä, kuinka paljon normiprojektissa saadaan tässä ajassa aikaan?” kysyy Samlinkin yritysarkkitehti Marko Väyrynen (kuvassa).

Ideat ja trendit yhteen

Aluksi kaivettiin esiin taustatiedot. Samlink kokosi oman finanssiosaamisensa pohjalta tietoa tilanteesta, tarpeista, haasteista ja käynnissä olevista hankkeista. Fujitsu kartoitti pankkitoimialan, it:n ja yleisiä trendejä – mitä markkinoilla ja finanssialalla tapahtuu vuoteen 2020 mennessä.

Varsinainen innovointi alkoi vapaalla ideoinnilla, ja syntyneitä ajatuksia peilattiin trendejä vastaan.

Syntyneistä 38 ideasta valittiin kuusi edelleen konseptoitavaksi. Näiden ideoiden piti liittyä johonkin trendiin ja vaikuttaa jotenkin kykyyn muuttua trendin aiheuttavien muutosten mukaan.

”Näistä kuudesta ideasta kaksi on transformatiivisia, oikeasti toimialaa muuttavia, ja neljä tukevat edelläkävijyyttä alalla. It-ideoita oli tasan nolla”, Väyrynen summaa.

Onko idea myytävissä?

Valittuja ideoita työstettiin eri tekniikoilla ja mietittiin niiden palvelumuotoilua.

”Konseptointivaiheen jälkeen emme alkaneet miettiä ideoiden toteutusta, vaan niiden myytävyyttä. Siksi välissä oli validointivaihe. Idea esitettiin startup-tyyliin ihmisille, jotka tuntevat bisneksen, esimerkiksi myyjille”, Väyrynen kertoo.

”Näin saimme selville, onko ideoilla pohjaa liiketoiminnassa ja voivatko myyjät lähteä oikeasti myymään niitä asiakkaille.”

Validoinnin jälkeen tulokset vietiin vielä nelikenttään, jossa arvioitiin ideoiden markkinapotentiaalia ja miten nopeasti ne voitaisiin toteuttaa.

Vasta sitten parhaat ideat vietiin Samlinkin ja Fujitsun johtoryhmiin, missä ne saivat vau-vastaanoton.

”Kahdessa kuukaudessa, yhden viikon työajalla kaksi transformatiivista ja 6 edelläkävijyysideaa – tällaista johto ei yleensä odota”, Väyrynen korostaa.

Kokemus osoittautui niin hyväksi, että Fujitsu aikoo tarjota avoimen innovoinnin ja yhteisideoinnin mallia laajemmin asiakkailleen. Samlink haluaa ottaa finanssiasiakkaansa mukaan samanlaiseen yhteisideointiin.

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 3/2014,  21.1.2015

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn