Hybridipilvi on tulevaisuuden standardi

Net 2/2012,  12.9.2012

Yksittäisten pilviprojektien ohella kannattaa arvioida koko hankesalkku ja pohtia mikä sovellus sopii millekin alustalle. Yksi varteenotettava vaihtoehto on vanhojen sovellusten modernisointi pilveen.

Pilvipalveluiden lyhyt historia on edennyt vaiheeseen, jossa kokeiluista siirrytään laajaan käyttöönottoon. Porkkanana ovat kustannussäästöt ja joustavuus, kun investoinnit omaan rautaan vähenevät ja kapasiteettia on tarjolla liki rajattomasti.

Liiketoiminnan kannalta keskeinen etu on nopea käyttöönotto. Se, mikä ennen saattoi kestää kuukausia, on nyt muuttunut päiviksi, tunneiksi tai minuuteiksi.

Riskinä on, että pilvisovellukset jäävät omiin siiloihinsa, ja valittu alusta estää toimittajan tai tekniikan vaihtamisen. Myöskään itsepalvelu ei ole itseisarvo. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus saada oikeaa palvelua sitä tarvitessaan.

Repaleinen vai yhtenäinen

Äskettäin Suomessa vieraillut David Leen vastaa Fujitsun Windows Azure -yhteistyöstä Britanniassa. Hän painottaa, ettei pilvi ole teknologia vaan toimintamalli.

”Pilvi on matka, ei määränpää. Visiomme on toteuttaa oikeat sovellukset ja järjestelmät parhailla alustoilla. Jokaiseen tilanteeseen on voitava valita paras ratkaisu”, Leen sanoo.

net212_leen

Leenin mukaan tietohallinnon on aika katsoa sovellussalkkua ja tutkia, mitkä sovellukset on järkevää tuottaa pilvessä ja mitkä perinteisemmällä tavalla. Jos liiketoiminnat ostavat itsekseen palveluita, uhkana on hajaannus. Yhtenäinen toimintatapa pitää löytää myös pilvipalveluissa.

”Pilven monimutkaisuus jää helposti piiloon. Ensimmäisenä herää kysymys käyttäjätunnuksista ja salasanoista – tunnistuksen täytyy toimia myös pilvessä.”

”Kun erityyppisiä palveluita kertyy lisää, sotku on valmis. Miten palveluita voi seurata ja valvoa? Kuka vastaa, jos jokin menee vikaan”, Leen pohtii.

Yksi vastaus on rakentaa yksityinen pilvi, sillä silloin kontrolli on omissa käsissä. Hyvä lopputulos vaatii kuitenkin osaamista ja paksua lompakkoa. Samaan aikaan julkinen pilvi houkuttelee ylivoimaisella ketteryydellä ja skaalautuvuudella sekä alhaisilla yksikköhinnoilla. Kynnyskysymykseksi jää usein, mitä tietoja julkiseen pilveen uskaltaa tallentaa ja voiko data sijaita ulkomailla.

Hybridin hyödyt nopeasti

Niin sanottu hybridimalli poimii parhaat puolet yksityisestä ja julkisesta pilvestä. Mallissa arkaluontoiset tietovarastot voivat edelleen sijaita asiakkaan tiloissa tai Fujitsun paikallisissa konesaleissa. Silti laskennassa hyödynnetään Microsoftin julkisen pilven etuja kuten kapasiteetin joustavuutta ja kokeilujen helppoutta.

”Emme yksinään pysty tarjoamaan ratkaisua kaikkiin tarpeisiin. Fujitsun ja Microsoftin alustat täydentävät toisiaan ja ratkaisevat useimmat ongelmat. Käytämme itsekin Windows Azurea ja kehitämme sen käyttöönottoa helpottavia työkaluja, koska haluamme siirtää ohjelmistotuotteita Azuren päälle”, Leen kertoo.

Pilvi voikin tarjota kriittiselle mutta ikälopulle pc-sovellukselle tai kymmenien miljoonien rivien mainframe-koodille uuden elämän. Esimerkiksi Cobol- tai Visual Basic -sovellukset on mahdollista modernisoida .NET-ympäristöön ja Windows Azureen.

Sovellusten ja tietovarastojen modernisointi (Legacy Modernization) ei ole koodin kirjoittamista uudelleen käsityönä vaan pitkälti automatisoitu prosessi. Fujitsu on panostanut modernisointityökaluihin, joiden avulla yksittäisen sovelluksen siirto pilveen kestää viikkoja tai kuukausia, ei vuosia.

Mars matkaan

David Leen uskoo, että hybridipilvi on tulevaisuuden normi. Ongelmana hän pitää lähinnä tilannetta, jossa massiivisia kuormia jaetaan eri puolille maailmaa.

”Ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa ratkaisua. Varsinkin monimutkaiset kokonaisuudet on testattava huolellisesti. Se uskoo, ken näkee”, Leen toteaa.

Leenin mukaan strategista kokonaisarviointia tehdessä kannattaa muistaa organisaatioiden erot. Päätösten pitää aina perustua liiketoimintahyötyyn.

”Pilvialustat kehittyvät, ja taktisista hankkeista siirrytään kohti kokonaisuuksia. Strateginen ja taktinen työ täydentävät toisiaan”, Leen muistuttaa ja kehottaa ottamaan ensimmäiset askeleet.

Paikallista ja globaalia pilveä

Fujitsu ja Microsoft solmivat globaalin pilviallianssin kaksi vuotta sitten. Microsoftin Windows Azure -pilvialusta on aidosti globaali ja täydentää Fujitsun omia pilvipalveluja.

Azuren peruspalveluja ovat virtuaalipalvelimet, tallennuskapasiteetti ja tietoliikenne, joista laskutetaan käytön mukaan. Euroopassa Microsoftilla on kaksi isoa palvelinkeskusta, Amsterdamissa ja Dublinissa.

Hybridipilvessä tietoliikenne on salattua ja käyttäjä- ja pääsynhallinta keskitettyä. Fujitsun asiakas saa käyttämistään palveluista yhden laskun ja tukipalvelut yhdeltä luukulta.

Pilvialustat kehittyvät,ja taktisista hankkeista siirrytään kohti kokonaisuuksia.

"Strateginen ja taktinen työ täydentävät toisiaan”, David Leen toteaa.

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2/2012,  12.9.2012

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn