Tietoa reaaliajassa hoitohenkilöstölle

Net 2/2012,  12.9.2012

Tietohallintopäällikkö Ari Pätsin tehtävä on antaa lääkäreille ja sairaanhoitajille enemmän aikaa potilaan kanssa.

net212_aripätsi2

Ari Pätsin kymmenennen kerroksen kulmahuoneen ikkunoista Savonlinnassa aukeaa upea järvinäköala. Saimaan rannalta nousevan mäntyrinteen keskellä häämöttää ryhmä vaaleita sairaalarakennuksia.

”Vielä kymmenenkään vuoden jälkeen tähän maisemaan ei kyllästy”, sanoo Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin tietohallintopäällikkö.

Kovin usein Pätsi ei ehdi ihailla maisemaa, sillä työpäivä täyttyy kokouksista.

”Palaveri, palaveri, palaveri, palaveri”, kuvailee Pätsi työpäiväänsä. Kalenteri on minuuttiaikataululla täynnä kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin tietohallinnossa työskentelee 21 henkeä. Yksi suurimmista työllistäjistä on mobiilipalvelujen kehittäminen. Tieto on saatava reaaliaikaisesti sinne, missä sitä tarvitaan, riippumatta siitä, onko käyttäjä vastaanottohuoneessa, kotikäynnillä potilaan luona tai vaikkapa takapäivystäjänä omassa kodissaan.

”Kehitämme parhaillaan kotihoidon tueksi järjestelmää, jolla voidaan helpottaa vanhusten kotona asumista mahdollisimman pitkään. Järjestelmä seuraa vanhuksen liikkumista ja lääkkeiden syöntiä ja oppii asukkaan tavoille. Jos vanhuksella on tapana vaikka käydä yöllä keittiössä juomassa vettä ja viipyä reissulla kymmenen minuuttia, järjestelmä oppii sen ja hälyttää vasta kymmenen minuutin kuluttua. Näin säästytään turhilta hälytyksiltä ja yöpartion tarpeettomilta käynneiltä.”

Rutiinit käyttäjältä järjestelmän huoleksi

Toinen palavereja aiheuttava suuri projekti on Fujitsun kanssa yhteistyössä toteutettava dokumenttien hallinta. Tavoitteena on parantaa käyttäjäystävällisyyttä, helpottaa sähköistä dokumentointia ja vähentää rutiinityötä, jotta lääkäreille ja hoitajille jäisi enemmän aikaa potilastyöhön.

”Potilaan hoitaminen on pääosassa ja tietojärjestelmät ja laitteet sivuroolissa, huomaamattomina taustalla”, sanoo Ari Pätsi.

”Hoitotyö vaatii tietojärjestelmiltä joustavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Se on haasteellista, koska huomattava osa järjestelmistä on vielä kehitysvaiheessa eivätkä ne vastaa hoitotyön vaatimuksia. Julkisuudessa käyty keskustelu terveydenhuollon järjestelmistä on ollut ihan aiheellista.”

Tärkeät verkostot

Pätsin työhön kuuluu paitsi Sosterin tietohallintotoimintojen johtaminen, myös kansallisiin projekteihin, yhteistyöelimiin ja konsortioihin osallistuminen silloin, kun ne koskettavat omaa organisaatiota.

”On tärkeää olla mukana kansallisissa hankkeissa jotta tiedetään, mihin suuntaan asiat ovat kehittymässä. Verkoston on oltava laaja.”

Pätsi toimii puheenjohtajana Proxitissa, yhdentoista Effica-potilastietojärjestelmää käyttävän sairaanhoitopiirin yhteisessä konsortiossa, jonka tehtävänä on potilastietojärjestelmän kehittäminen ja yhteisten kehitystöiden toteuttaminen.

E-reseptin ja e-arkiston edelläkävijä

Paljon julkisuutta saanut e-resepti otettiin Itä-Savon sairaanhoitopiirissä käyttöön kesäkuussa 2011.

”Meille tuli jo viime kesänä uusittavaksi e-reseptejä ympäri Suomea, koska oopperajuhlat tuovat Savonlinnaan paljon turisteja”, sanoo Ari Pätsi. E-resepti otetaan käyttöön maanlaajuisesti vuoden 2012 loppuun mennessä.

Parhaillaan Sosterissa on menossa pilottiprojekti kansallisen potilasarkiston, e-arkiston, käyttöönottamiseksi. E-arkistossa potilastiedot välittyvät KanTa-palvelun kautta niin julkisen kuin yksityisen sektorin terveydenhuollon toimijoille valtakunnallisesti. Potilasturvallisuutta lisäävä hanke on Pätsin arvion mukaan hyvässä vauhdissa 4–5 vuoden kuluessa.

Tietosuoja tulee kalliiksi

Ari Pätsin kymmenvuotisen uran tiukin haaste ei ole vielä ratkennut, vaan sen parissa pähkäillään edelleen: kuinka tietojärjestelmät voivat helpottaa sairaalan eri ammattiryhmien työskentelyä. Lisähaasteita aiheuttaa se, että poikkeuksellisesti Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös perusterveydenhuolto ja osa sosiaalitoimea. Toimintakenttä on laaja.

Toinen haaste on tietosuoja, joka tuo paljon lisätyötä sekä tietohallinnolle että hoitohenkilökunnalle. Kilpajuoksu tietomurtajien kanssa aiheuttaa myös huomattavia kustannuksia ja ajantasainen tietosuoja tulee kalliiksi.

”Terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja niiden käyttöä moititaan usein kankeudesta, mutta osittain kankeus johtuu siitä, että meidän täytyy huolehtia lainmukaisesta tietosuojasta”, Pätsi sanoo.

Työn palkitsevuus syntyy pienistä, arkisista asioista: siitä, että täyttää tavoitteensa ja toteuttaa suunnitelman joka toimii ja auttaa hoitotyössä.

”Me Sosterissa olemme onnekkaita, koska henkilökunta, kuntaomistajat ja johto ymmärtävät tietojärjestelmien merkityksen ja kehittämistarpeet.”

Uusimpia Savonlinnan keskussairaalassa käyttöön otettuja innovaatioita on Fujitsun ja Ekahaun yhteistyönä toteutettu langattomiin lähiverkkoihin perustuva paikannusjärjestelmä, jonka avulla tiedetään, missä henkilökunta, potilaat ja liikuteltavat laitteet kulloinkin sijaitsevat. Henkilöhälytyksen sisältävä paikannusjärjestelmä lisää turvallisuutta, vähentää hoitohenkilökunnan rutiinityötä ja lisää aikaa varsinaiseen hoitotyöhön. Fujitsu tarjoaa paikannuksen osana Patja-palvelua.

Musiikki irrottaa arjesta

Haastattelun jälkeen Pätsin työpäivä jatkuu jälleen yhdellä palaverilla.

”Olen pohjimmiltani tekniikkaihminen. Kaipaan joskus päästä tekemään tekniikkaa omilla käsillä”, sanoo tietohallintopäällikkö.

Pitkän työpäivän ja kokouksissa istumisen vastapainoksi Pätsin ja hänen vaimonsa kotona soi tänäkin iltana piano. Pätsi soittaa niin klassista kuin kevyttäkin musiikkia.

”Pianonsoitto rauhoittaa ja nostaa arjen yläpuolelle. Kunhan vain muistaa laittaa kännykän äänettömälle.
 

Langaton sisätilapaikannus

Luottokortin kokoinen paikannin kertoo hoitohenkilökunnan, potilaiden ja sairaalalaitteiden sijainnin ja opastaa potilaat oikeaan paikkaan. 

Savonlinnan keskussairaalassa käyttöön otettu järjestelmä levitetään vähitellen koko Itä-Savon sairaanhoitopiiriin. Paikantimia jaetaan aluksi muistihäiriöpotilaille. 

Järjestelmän toteutus on Fujitsun ja Ekahaun yhteistyötä osana Fujitsun Patja-palvelua.

 

 

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2/2012,  12.9.2012

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn