Ben Furman: Tärkeintä on onnistumisen kokemus

Net 2/2012,  12.9.2012

Psykiatri Ben Furman on suomalaisen työhyvinvoinnin edelläkävijä. Ratkaisukeskeisen psykologian puolestapuhuja neuvoo, miten työhyvinvointia voidaan parantaa.

Ben Furman on jo pitkään ratkaissut työelämän henkisen hyvinvoinnin ongelmia. Hän on kehittänyt toimivia työkaluja johtamiseen, työilmapiirin parantamiseen ja hyvän hengen nostattamiseen.

net212_furman

Furman ei pidä termistä työssä jaksaminen, sillä jaksaminen viittaa siihen, että työpäivästä toiseen selvitään rimaa hipoen. Mieluummin hän puhuu motivaatiosta ja onnistumisen ilosta.

Ratkaisukeskeinen näkökulma tarkoittaa sitä, että työpaikan ongelmia lähdetään ratkomaan, eikä niihin jäädä kiinni tai vatvomaan. Työpaikan konfliktitilanteet kannattaa ratkaista saman tien, sillä ne tulevat kalliiksi, estävät yhteistyön ja vaikeutuvat helposti.

Furman puhuu työpaikan ydinyhteistyötaidoista (core cooperation skills), joita kaikkien työyhteisön jäsenet pitäisi harjoitella. Niiden avulla työpaikasta saadaan ratkaisukeskeinen paikka, jossa ihmiset voivat hyvin ja ovat motivoituneita. Hänen mukaansa ihan kaikki voivat oppia näitä taitoja: toki osa ihmisistä on luontaisesti parempia jossakin, mutta kaikki voivat parantaa taitojaan. Furman kannustaa myös yhteisöllisyyteen: tuetaan ja autetaan porukalla heikompia oppijoita.

Yhteiset onnistumisen kokemukset

Kaikki haluavat kokea työssään onnistumisen iloa. On tärkeää, että onnistumisen kokemukset jaetaan työpaikalla. Jokainen onnistuminen pitää huomata.

”Työpaikoilla pitää treenata onnistumisista keskustelemista, ottaa se jokaisen kokouksen esityslistalle.”

Jotta onnistumisen kokemuksesta tulisi yhteinen, täytyy kiittää muita heidän osallisuudestaan.

Toinen tärkeä taito työpaikalla on motivoida ihmisiä aidosti, siirtyä kontrolloimisen kulttuurista yhteistyön kulttuuriin.

”Palkitseminen on kuin rankaisemista, koska se on kontrolloimista: tee näin, niin saat palkinnon”, Ben Furman heittää.

Ihmisten manipulointi palkintojen avulla saattaa tuottaa tulosta lyhyellä aikavälillä, mutta ei toimi, koska kukaan ulkopuolinen ei pysty motivoimaan ihmistä. Motivaatio syntyy omasta tavoitteesta. Työntekijät pitäisikin ottaa mukaan suunnittelemaan omat työtehtävänsä. Oman tavoitteen löytämisen kautta työntekijä tuntee itsensä hyödylliseksi, uskoo kykyihinsä ja kokee onnistumiset omakseen.

Herne pois nenästä

Miksi työpaikan ongelmista puhuminen on niin vaikeaa? Kun ongelmat nostetaan esiin, aletaan yleensä hakea syytä toisista. Moittimalla ei paranneta mitään tilannetta eikä ketään.

”Moitteen takana on aina toive”, Furman vinkkaa. Kun päästään kiinni, mitä moitteen esittäjä haluaisi tapahtuvan, voidaan tilanne ratkaista rakentavasti. Loukkaukset sovitaan ja konfliktit voidaan ratkaista parhaiten kuuntelemalla ja osoittamalla, että on kiinnostunut valittajan kokemuksesta. Harmistuminen pitää saada jakaa, vaikka se olisi aiheetonkin tai sitä olisi vaikeata kuunnella. Kannattaa myös kiittää, että toinen otti asian puheeksi. Pahoittele tapahtunutta, pyydä anteeksi. Tärkein askel on se, että sovitaan jatkotoimenpiteet asian korjaamiseksi.

”Siitä vain harjoittelemaan, vaikka kotona perheen kanssa”, Ben Furman kannustaa.

Ydinyhteistyötaidot Ben Furmanin mukaan

  • ONNIstumisen ilo
  • Motivaatio ja coaching
  • Ongelmien ratkaiseminen
  • Toisiin vaikuttaminen
  • Kritiikin vastaanottaminen
  • Loukkausten sopiminen

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2/2012,  12.9.2012

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn