Anssi Vanjoki: Työ on ajateltava uusiksi

Net 2/2012,  12.9.2012

Onko kiire? Kenties informaatioähkyä? Tuntuuko sähköpostitulva hallitsemattomalta?

Kasvuyrityssijoittaja ja monitoimija Anssi Vanjoki vakuuttaa, että ihminen on edelleen isäntä ja teknologia renki. Jotta tilanne pysyy tällaisena myös tulevaisuudessa, on työelämä määriteltävä uudelleen. Tarvitaan uudenlaista koulutusta ja iso ajattelutavan muutos. Johtamistapojenkin pitää muuttua.

net212_vanjoki1

”Tekniikka on ihmisen keksimää. Se on lähtenyt ihmisyyden alkuhämärissä kehittymään abstraktin ajattelukyvyn myötä. Ihminen kykenee vain ajattelemalla kehittämään ratkaisun asiaan, jota ei ole aiemmin ollut olemassakaan. Olemme halunneet poistaa itsellemme vaikeat asiat, kuten raskaan fyysisen työn, tai tehdä asiat muutoin helpommiksi.”

Säilyttäjä, vuorovaikuttaja vai tiedon luoja

Tietotekniikan avulla asioita voi helpottaa ja työntekoa muuttaa. Vanjoen mukaan meneillään on todella suuri työelämän murros, jossa siirrytään tuotannontekijöistä tiedon käsittelijöiksi ja luojiksi. Tieto tulee olemaan keskeisintä työssä, ja uutta tietoa tuottamalla syntyy suurin hyöty. Perinteiset kansantaloustieteen teoriat eivät tätä muutosta tunnista. 

Tietotyö voidaan Vanjoen mukaan jakaa kolmeen luokkaan:

Ensimmäinen on tiedon säilyttäjä: tieto työn sisällöstä on työntekijällä, hän jakaa sitä halutessaan muille. Esimerkkiammatti on koneenkäyttäjä.

Toinen luokka on tiedon välittäjät eli vuorovaikuttajat. Mitä tehokkaammin työntekijä välittää tietoa, sitä parempi on hänen asemansa organisaatiossa. Suurin osa tämän päivän johtajista on vuorovaikuttajia.

Kolmas luokka on uuden tiedon luojat. He pystyvät tuottamaan maailmaan jotakin aivan uutta.

Informaatioähky aiheutuu siitä, että kaikkiin kolmeen tietotyön luokkaan sovelletaan samanlaista johtamista.

Infoähkystä läsnä-älyyn

Digitaalisuus on Vanjoen mielestä ihmiskunnan suurin keksintö.

”Sen avulla voi kuvata täydellisesti aistien mukaista maailmaa. Digitaalisuuden kehitykselle ei ole näkyvissä rajoja”, hän visioi.

Jo nyt on mahdollista varastoida kaikki ihmiskunnan tuottama tieto pilveen, ainakin jos se voidaan muuttaa abstraktioksi, joka voidaan koodata ykkösiksi ja nolliksi.

Ihmisen käsityskyvyllä sen sijaan on rajat. Ihminen ei pysty havainnoimaan rajattomasti, vaan hallitsematonta ärsyketulvaa täytyy valikoida. Työpäivän hektisyydessä tämä tapahtuu esimerkiksi luokittelemalla, priorisoimalla, hautaamalla asioita to do -listoille ja sähköpostikansioihin.

Voidaan siis luoda täydellinen kuva maailmasta, enää puuttuvat välineet, joilla ihminen voisi elää tässä virtuaalimaailmassa. Vanjoki ennustaa, että ihmiselle kehittyy vähitellen kuudes, niin sanottu virtuaaliaisti eli läsnä-äly.

Työn käsite muuttuu

Läsnä-äly, virtuaalisen maailman läsnäolo, kehittyy sellaiseksi, että meitä kaikkialla ympäröivä ubiikkijärjestelmä havainnoi, haluammeko olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Vanjoen mukaan tämä tarkoittaa työelämässä sitä, että kahdeksan tuntia työtä, kahdeksan tuntia vapaa-aikaa, kahdeksan tuntia unta -jaottelu joutaa romukoppaan. Työ täytyy ajatella uusiksi: sen muuttavat virtuaaliaistin kehittyminen ja siirtyminen tietotyön kolmannelle tasolle uuden tiedon luojiksi. Ubiikkiyhteiskunnassa työ ei enää ole aikaa.

”Tulevaisuudessa vuorokauden tunnit jakautuvat nukkumiseen ja työntekoon. Teollistumisen myötä muodostuneet käsitteet työ- ja vapaa-ajoista muuttuvat vanhanaikaisiksi. Työ on läsnä kaiken aikaa, mutta siihen ei tarvitse sitoa ajatuksiaan koko ajan.”

Toimistorakennuksia ei enää tarvita, sillä työ voidaan tehdä siellä, missä muutenkin eletään.

Tiimityötä tekevät hakeutuvat yhteen silloin, kun tehdään kaikkein merkittävintä työtä. Ihmisissä on sisäänrakennettu tarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin.

Suurin osa työstä voidaan tehdä virtuaalisesti, mutta ihmisten tarve fyysisen kontaktin ei häviä koskaan.

Nykyisille työelämässä oleville sukupolville elämä virtuaalimaailman ympäröimänä voi olla vaikeaa, koska he ja heitä edeltävät sukupolvet ovat kasvaneet aivan toisenlaiseen todellisuuteen. Lisäksi ihmisten kyky sopeutua ja omaksua uusia asioita on erilainen. Vanjoki ei kuitenkaan näe vaihtoehtoja tälle kehitykselle. 1990-luvulla ja myöhemmin syntyneille läsnä-äly on täyttä todellisuutta.

Anssi Vanjoki näkee teknologian kehityksen pelkästään myönteisenä asiana.

”Uskon, että teknologian kehityksen myötä ihmisten kyky nauttia elämästään kasvaa.”

---
Anssi Vanjoki teki pitkän ja näyttävän uran Nokiassa. Nykyinen kasvuyrityssijoittaja, monitoimija ja luennoitsija puhui Fujitsun tilaisuudessa työn ja teknologian uusista ulottuvuuksista.

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2/2012,  12.9.2012

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn