Virtuaalivierailu Seinäjoelle

Net 2/2012,  13.9.2012

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on navigoitu kolmiulotteisissa Cave-virtuaaliympäristöissä menestyksekkäästi jo kahdeksan vuoden ajan.

net212_cave

Kiinnostus virtuaalitodellisuutta ja keinoympäristöjä kohtaan on kasvussa. Keinoympäristöjen

sovellukset kattavat laajan skaalan peleistä monimutkaisten arkkitehtuuristen projektien suunnitteluun.

Cave Automatic Virtual Environment kehitettiin alun perin Illinoisin yliopistossa 1990-luvun alussa. Pääasiassa autoteollisuuden käyttöön tarkoitettua suunnittelu- ja visualisointityökalua hyödynnetään nykyään monipuolisesti muun muassa lentokoneteollisuudessa, lääketieteessä, öljyteollisuudessa sekä kaupunkisuunnittelussa.

”Cave on tilanäyttölaite, joka piirtää katsojaa ympäröiville näyttöpinnoille stereoskooppisen kuvan halutusta kohteesta katsojan perspektiivistä. Stereokuvan avulla muodostuu kuvaan syvyysvaikutelma, hiukan samaan tapaan kuin 3d-elokuvateatterissa. Cave poikkeaa kuitenkin 3d-elokuvateatterista reaaliaikaisuudessa ja vuorovaikutteisuudessa”, kertoo SeAMK:n laboratorioinsinööri Tapio Hellman.

Caven vuorovaikutteisuus näkyy siinä, että virtuaalitodellisuudessa 3d-malli elää katsojan ympärillä hänen liikkeidensä mukaan. Katsoja voi siis esimerkiksi vilkaista nurkan taakse tai pöydän alle. Mallissa voi olla myös 3d-animaatiota eli liikkuvia tai ominaisuuksiltaan muuttuvia kappaleita.

3d-malli tuo näkyvyyttä

Virtuaalista Seinäjoen kaupunkia on rakennettu yhteistyössä SeAMK:n kanssa vuodesta 2005.

Nykyinen 3d-malli kattaa noin neliökilometrin kokoisen alueen Seinäjoen keskustasta eli noin 140 rakennusta. Rakennukset on mallinnettu ja teksturoitu eli ne on päällystetty valokuvatuista julkisivukuvista muokatulla kuva-aineistolla.

Hellmanin mukaan 3d-malli tuo Seinäjoen kaupungille näkyvyyttä. Sitä voidaan hyödyntää erilaisissa julkisissa kaupunkisuunnitteluhankkeissa ja mahdollisesti myös yksityisissä rakennushankkeissa visualisoinnin tausta-aineistona.

”Tulevaisuuden käyttötarpeita voi vain arvailla. Tarpeet voivat liittyä esimerkiksi kaavoitukseen, navigointiin, tiedonhakuun, kiinteistömarkkinoihin, kaupunkisimulaatioihin tai vaikkapa liikennesuunnitteluun.”

Kuinka tärkeänä SeAMK pitää yhteistyötään Caven laite- ja palvelinjärjestelmätoimittajan Fujitsun kanssa?

”Fujitsu tekee laadukkaita tietokoneita, jotka soveltuvat hyvin 3d jaVR (Virtual Reality)-käyttöön. Ne toimivat luotettavasti, suorituskykyisesti ja yhteensopivasti esimerkiksi tärkeimmän grafiikkavalmistajan NVIDIAn kanssa. Fujitsu on ollut hyvä kumppani SeAMKin VR-laboratoriolle jo kahdeksan vuotta, ja tästä on myös hyvä jatkaa”, Hellman sanoo.

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2/2012,  13.9.2012

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn