Treenaa digitaaliset muskelit kuntoon co-creation-työpajassa

Net 2021,  4.2.2021

Digitaalisia lihaksia voi treenata Fujitsun co-creation-työpajoissa. ”Kuumia aiheita ovat työpajoissa tällä hetkellä esimerkiksi datan käyttö ja hyödyt sekä luotettavan ekosysteemin ja ketterän kulttuurin luominen”, kertovat työpajojen vetäjät Mari Strang ja Kimmo Matero.

Digital Muscles

Onnistunut digitaalinen muutosprojekti vaatii tietoa, osaamista ja hyviä verkostoitumistaitoja. Kuten urheilussakin, digiharjoittelu vaatii kestävyyttä, kurinalaisuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Menestyvä urheilija tähtää kohti voittoa harjoittelemalla määrätietoisesti ja rakentamalla kuntopohjaa. Sama koskee yrityksiä, mutta niissä haasteet eivät liity pelkästään pärjäämiseen, vaan kyse on selviytymisestä. Yritysten on treenattava digitaaliset muskelinsa iskukuntoon, jotta ne pysyvät kilpailussa mukana, pystyvät hankkimaan uusia asiakkaita ja ovat houkuttelevia työnantajia.

Digitalisoituva maailma pakottaa niin ihmiset kuin organisaatiotkin sopeutumaan yhä uusiin haasteisiin. Keskellä epävarmuuden aikaa kaikki organisaatiot etsivät ja osin arpovatkin luotettavia reittejä eteenpäin.

Fujitsun co-creation- eli yhteiskehittämismalli on erinomainen tapa treenata digitaalisia muskeleita palvelumuotoilun keinoin.

Kimmo Matero”Tähän mennessä ei ole tullut vastaan ongelmaa, jonka käsittelyyn co-creation-malli ei sopisi. Lähestymistapamme on yksinkertainen: yhteistyö. Työpajoissa tuomme yhteen erilaiset näkökulmat kutsumalla mukaan asiakkaiden liiketoiminta- ja it-päätöksentekijät sekä muut avainhenkilöt asiakkaan ja Fujitsun puolelta”, kuvailee kehitysjohtaja Kimmo Matero.

Konkreettisia tuloksia saadaan monesti jo työpajan aikana

Fujitsun kokeneet liiketoiminnan muotoilijat ohjaavat työpajoissa tapahtuvaa ideointia ja konseptikehitystä. Yhteistyöhön perustuva Human Centric Experience Design (HXD) -malli tuottaa innovatiivisia ja toteutettavia konsepteja palvelumuotoilun menetelmien avulla jo työpajan aikana. Treenaus lähtee aina liikkeelle asiakkaan oleellisesta liiketoiminnan haasteesta, joka ei ratkea perinteisin menetelmin, vaan tarvitaan uutta ja innovatiivista lähestymistapaa.

Parhaimmillaan työpajan osallistujilla on monipuolinen osaaminen mukaan niin liiketoiminnoista, kuin teknologiankin puolelta. Mukaan voi kutsua myös kumppaneita ja Fujitsu tuo mukaan design-osaamisen.

Mari Strang"Työpajaa varten asiakas valitsee omasta tiimistään sponsorin, hankkeen omistajan, jolla on valmistelussa isompi rooli, sillä hänen kanssaan keskustellaan liiketoiminnan haasteista ja osallistujista. Muille osallistujille riittää, että he ovat sataprosenttisesti läsnä työpajassa”, kuvailee Fast IT Architect Mari Strang Fujitsusta.

Työpajassa työskennellään puolen työpäivän verran, mutta koko prosessi valmisteluineen ja proto-mallien testauksineen voi kestää muutamasta viikosta useampaan kuukauteen. Pajassa sovitaan millä toimenpiteillä edetään ja kuka mistäkin ottaa vastuun. Asiakas saa lisäksi käyttöönsä yhteenvedon tuloksista heti työpajan jälkeen.

Virtuaalinen 3D-työpaja on hämmästyttävän toimiva

Yhteiskehittäminen onnistuu myös virtuaalisesti. Tällöin käytössä on perinteisten sähköisten työkalujen lisäksi pelihuonetta muistuttava 3D-ympäristö, jossa liikutaan personoiduilla hahmoilla eli avattarilla.

”Monen osallistujan oletus on, että mikään ei korvaa kasvotusten tapaamista. Palautteen perusteella osallistujat ovat kuitenkin hämmästyneet miten hyvin yhteiskehittäminen onnistuu virtuaalisessa ympäristössä. Ammattimaisella fasilitoinnilla ja rytmittämisellä saadaan osallistujien mielenkiinto pysymään tekemisessä myös virtuaalisesti”, kertoo Kimmo Matero.

Yhdestä co-creation hankkeesta voi syntyä useampia konsepteja, joiden toimivuutta lähdetään testaamaan. Parhaat niistä päätyvät tuotantoon. Esimerkiksi Britanniassa on kehitetty autististen lasten perheitä palveleva tiedonjakoalusta. Australiassa co-creation-mallilla on suunniteltu, kuinka uhanalaisia eläimiä ja lajeja voi paikantaa droonien ja tekoälyn avulla sekä samalla pienentää toiminnan hiilijalanjälkeä.

Pysyykö oma organisaatiosi muutosvauhdissa mukana?

Digital Muscles

Oheisen kyselyn avulla voit arvioida missä kunnossa organisaatiosi digitaalinen lihasvoima on.

Vastauksiasi verrataan joko oman toimialasi tai kaikkien muiden vastaajien tuloksiin. Analyysin perusteella saat suosituksia, jotka auttavat sinua jatkamaan digitaalisten muskeleiden kehitystä ja kunnon parantamista esimerkiksi koulutuksen avulla.

Kysely perustuu vastauksiin, joita olemme keränneet yli suuren ja keskisuuren organisaation 900 päättäjiltä. Kun selvitimme organisaatioiden digitaalisten muutoshankkeiden etenemistä, tunnistimme kuusi menestystekijää, joista tarvitaan hyviä tuloksia muutosten onnistumiselle. Kutsumme näitä digitaalisiksi muskeleiksi.

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2021,  4.2.2021

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn