Ekologisesti kestävät laitteet auttavat ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Net 2021,  25.5.2021

Digitalisaation myötä ict-ratkaisujen ja -laitteiden määrä sekä niiden suhteellinen osuus yhteiskunnan hiilijalanjäljestä kasvavat. Fujitsu ottaa materiaalitehokkuuden huomioon laitteen koko elinkaaren ajalta. Vuonna 2020 yli 95 prosenttia materiaaleista hyödynnettiin uudelleen raaka-aineina.

Ekologisesti kestävät laitteet

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Myös monet toimialat ja organisaatiot osallistuvat ilmastotalkoisiin asettamalla päästövähennystavoitteita. Ict-alan rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on tärkeä, sillä sen osuus maailman sähkönkulutuksesta arvioidaan olevan 4−10 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä noin 3−5 prosenttia*. Digitalisaation myötä ict-ratkaisujen ja -laitteiden määrä sekä niiden suhteellinen osuus yhteiskunnan hiilijalanjäljestä kasvavat entisestään.

MIlla U-PFujitsun yritysvastuupäällikkö Milla Uusi-Pietilä, miten Fujitsu vastaa ilmastohaasteeseen ict-ratkaisujen toimittajana ja laitevalmistajana?

Pyrimme jatkuvasti vähentämään sekä oman toimintamme että asiakkaille toimittamiemme ratkaisujen ilmastovaikutuksia. Lisäksi hyödynnämme teknologista osaamistamme uusien ratkaisujen kehittämisessä. Innovatiivisilla teknologioilla on valtava potentiaali vähentää päästöjä eri toimialoilla liikenteestä teollisuuteen ja palveluihin. Ne auttavat toiminnan tehostamisessa sekä täysin uusien, ympäristöä säästävien toimintamallien kehittämisessä.

Miten Fujitsu pienentää valmistamiensa laitteiden hiilijalanjälkeä?

Hyödynnämme energiaa säästäviä teknologioita laitteiden valmistuksessa ja parannamme jatkuvasti valmistamiemme laitteiden energiatehokkuutta. Olemme jo vähentäneet laitteiden sähkönkulutusta 23 prosenttia vuoden 2013 tasosta. Optimoimme myös jatkuvasti laitetoimituksiin liittyvää logistiikkaa päästöjen vähentämiseksi. Suomessa laitekuljetukset ovat jo 90-prosenttisesti hiilineutraaleja.

Ict-laitteiden valmistus kuluttaa myös paljon materiaaleja. Miten Fujitsun laitteissa on otettu huomioon materiaalitehokkuus?

Otamme materiaalitehokkuuden huomioon laitteen koko elinkaaren ajalta suunnittelusta alkaen. Tärkeintä on valmistaa laadukkaita laitteita, jotka kestävät pitkään käytössä. Lisäksi pyrimme rakentamaan mahdollisimman kevyitä laitteita, joissa on mahdollisimman vähän osia ja materiaaleja, ja jotka on helppo hyödyntää kierrätyksessä joko kokonaisina, varaosina tai uusien tuotteiden materiaalina.

Vuonna 2020 yli 95 prosenttia materiaaleista hyödynnettiin uudelleen raaka-aineina. Kierrätyskumppanit myyvät raaka-aineet eroteltuina eteenpäin omille kumppaneilleen, jotka hyödyntävät materiaalit uusien tuotteiden valmistuksessa.

Laitehankinnoista vastaavat ovat usein melkoisen urakan edessä selvittäessään laitteiden ympäristövaikutuksia. Mistä saa luotettavaa tietoa laitteiden ympäristöystävällisyydestä?

Julkaisemme verkkosivuillamme tietoja toimintamme ympäristövaikutuksista sekä valmistamiemme laitteiden energiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä. Fujitsun työasemilla on kansainvälinen TCO- tai EPEAT-ympäristömerkintä, jonka saadakseen laitteen on täytettävä erittäin tiukat ekologiselle ja sosiaaliselle kestävyydelle asetetut vaatimukset. Haluamme toimittaa mahdollisimman ympäristöystävällisiä laitteita, jotka auttavat asiakkaitamme pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Kestävän kehityksen edistäminen on yhteinen tavoitteemme.

* Lähde: ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia, Liikenne- ja viestintäministeriö 2021

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2021,  25.5.2021

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn