Viisi vuotta yhteistä taivalta plakkarissa – luja kumppanuus pehmentää asiakkaan digipolkua

Net 2020,  2.6.2020

Joitakin vuosia sitten Fujitsu Finland ja ONEiO Cloud (silloinen Service-Flow) sopivat tulevaisuuteen kurkottavasta yhteistyöstä: Fujitsu voi jälleenmyyjänä tarjota asiakkailleen ONEiO Integraatioratkaisun (iPaaS) palvelunhallintaan ja prosessien automatisointiin.

ONEiO

ONEiO  Intergraatioratkaisulla voidaan automatisoida integraatioita esimerkiksi monenlaisissa ict-palveluissa ja SIAM-toteutuksissa. Nämä ovat välttämättömiä digitalisaation edetessä ja läpiviemiseksi.

”Asiakkaat vaativat uusien ratkaisujen entistä nopeampaa ja helpompaa käyttöönottoa sekä joustavuutta. Käytämme ONEiO:ta erityisesti ServiceNow-praktiikassamme, jossa se poistaa tehokkaasti integraatiohankkeissa esiintyviä pullonkauloja. Siksi kumppanuus ONEiOn kanssa on meille tärkeä tukipylväs”, sanoo myyntijohtaja Jukka Hämäläinen Fujitsun ServiceNow-praktiikasta. Fujitsu on EMEIA-alueen suurin ja kokenein ServiceNow-toimittaja.

ONEiO on mahdollistaja

Fujitsun ServiceNow-praktiikan näkökulmasta ratkaisu kytkeytyy suoraan digitalisaation kovaan ytimeen. Kyse on itse asiassa järjestelmäintegraatioon liittyvien prosessien modernista automaatiosta, joka hyödyntää myös robotiikkaa (RPA). 

ONEiOn ratkaisu on Fujitsun näkökulmasta mahdollistaja. Se auttaa taklaamaan ja kesyttämään perinteisiä järjestelmäintegraatiossa koettavia haasteita, joita ovat muiden muassa integraatio-osaamisen ja resurssien puute, tiukat aikataulut ja tarve varmistaa integraatioiden toimivuus myös tulevaisuudessa. ONEiO:n yksi etu muihin ratkaisuihin nähden on, että se kytkee mukaan myös eri palveluntarjoajien ekosysteemit ja integraatiorajapinnat. Näin jokainen prosessissa toimija voi pitää omat työkalut ja ohjelmistot eikä tarvitse opetella uusia ohjelmistoja tai toimintatapoja. 

”ONEiO on vallankumouksellinen ratkaisu, koska se haastaa perinteiset tavat suunnitella ja toteuttaa ohjelmistointegraatioita. Se vähentää perinteisen manuaalityön roolia merkittävästi. Fujitsu on meille tärkeä kumppani, koska myös se haluaa tarjota palveluja uudella tavalla. Meillä on selkeä yhteinen näkemys siitä, mitä digitalisaatio vaatii”, sanoo ONEiO Cloud Oy:n myyntijohtaja Erkka Heinola

Palveluntarjoajan eli Fujitsun näkökulmasta kyse on siitä, että ONEiOn toimittama ratkaisu tukee ServiceNow-praktiikan myyntityötä. 

”Se varmistaa, että voittaja-autolla on myös voittajarenkaat eli että myös kaikki ServiceNow´hun liittyvät muut toimijat keskustelevat keskenään”, Heinola jatkaa. 

Fujitsu on ServiceNow´n strateginen kumppani ja suurin toimija Euroopassa. Palveluksessamme on kaikkiaan yli 400 konsulttia, joista Suomessa työskentelee noin 40. Olemme palvelleet suomalaisia asiakkaita jo vuodesta 2009 alkaen. Kesäkuussa 2019 Symfoni Finland Oy sulautui emoyhtiöönsä Fujitsu Finland Oy:hyn, jolloin Symfonin paikallinen liiketoiminta, sopimukset ja vastuut siirtyivät Fujitsulle. Toiminta jatkuu, kehittyy ja kasvaa ServiceNow-praktiikan nimellä.

» Lisää tietoa: Jukka Hämäläinen 
» ONEiO: iPaaS for Enterprise Service Management

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2020,  2.6.2020

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn