Vastuullisen työelämän puolestapuhuja

Net 2020,  1.6.2020

"Haluan edistää vastuullista yritystoimintaa ja fiksumpaa työelämää. Uskon, että teknologian avulla voidaan ratkaista monia aikamme haasteita ja rakentaa parempaa tulevaisuutta ihmisille ja ympäristölle", sanoo Fujitsun uusi yritysvastuupäällikkö Milla Uusi-Pietilä.

Milla U-PMilla Uusi-Pietilä aloitti työt Fujitsussa maaliskuun alussa. Hän vastaa Responsible Business -ohjelmasta Suomessa ja Ruotsissa.

”Tavoitteeni on lisätä tietoisuutta Fujitsusta vastuullisena yrityksenä ja sitouttaa fujitsulaisia vastuullisuuteen entistä vahvemmin. Haluan herätellä jokaista miettimään, mitä vastuullisuus tarkoittaa itse kunkin työssä ja miten jokainen voi osaltaan edistää esimerkiksi kestävää kehitystä ja eettistä toimintakulttuuria."

Asiakkaat edellyttävät vastuullisuutta

Fujitsu on sitoutunut vastuullisuuteen hyvin selkeästi, ja liiketoiminnan ytimessä on pyrkimys ratkoa yhteiskunnan ja ympäristön haasteita teknologian avulla.

”Tämä antaa työllemme laajemman merkityksen. Toteutamme vastuullisuuttamme ennen kaikkea liiketoimintamme kautta, rakentamalla parempaa ja toimivampaa yhteiskuntaa yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa.”

Milla Uusi-Pietilä toteaa, että vastuullisuus edistää yritysten toimintaa ja kilpailukykyä. Asiakkaat, työntekijät ja muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä vastuullisuutta.

”Meidän pitää olla valmiita vastaamaan jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin, liittyivät ne sitten vastuulliseen henkilöstöpolitiikkaan tai tuotteidemme ja palvelujemme ympäristövaikutuksiin. Samalla vastuullisuus tuo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Uskon yritysten menestyksen riippuvan tulevaisuudessa yhä enemmän siitä, miten niiden tarjoamat ratkaisut ja palvelut edistävät kestävää kehitystä ja asiakkaiden vastuullisuustavoitteita. Haluamme olla suunnannäyttäjä.”

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on entisestään korostanut yritysvastuun merkitystä.

”Fujitsulla on tärkeä rooli monien yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten palveluiden tuottajana. Luotettava toimintamme varmistaa, että esimerkiksi terveydenhuolto ja ruokahuolto toimivat myös kriisin aikana. Tärkeintä meille on huolehtia työntekijöittemme terveydestä ja turvallisuudesta. Siten pystymme palvelemaan myös asiakkaitamme ja yhteiskuntaa kriisin aikana.” 

» Yritysvastuu-sivusto (www.fujitsu.com/fi)

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2020,  1.6.2020

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn