Orionille älykäs Azure-pilvialusta lääkkeiden kehittämiseen

Net 2020,  3.6.2020

Orion tarvitsi pilvipohjaisen tutkimusalustan ja valitsi Fujitsun Microsoft Azure -ympäristön. Ratkaisu tarjoaa skaalautuvan R&D-alustan aitojen käyttötapausten testaamiseen, kuten molekyylianalyysiin ja tiettyjen oireiden diagnosointiin.

Orion

Data Science Workspace taipuu koviinkin vaatimuksiin

Kuten Covid-19-pandemia on jo osoittanut, tehokas lääkkeiden valmistus on henkien suojelemisessa äärimmäisen tärkeää.  Myös näin vaativina aikoina lääketeollisuutta valvotaan tiukin säännöksin, jotka koskevat lääkkeiden turvallisuutta ja saatavuutta sekä lääketeollisuuden luotettavuutta. Johtavana lääkevalmistajana Orionin missiona on täyttää tai ylittää nämä vaatimukset ja sitä kautta edistää asiakkaidensa hyvinvointia ja terveyttä.

Orion tarvitsi käyttöönsä pilvipohjaisen ympäristön, joka mahdollistaa analyysien automatisoinnin, skaalautuu monimutkaisten projektien vaatimuksiin ja tarjoaa älykkään alustan uusien lääkkeiden kehittämiseen.

“Nykyiset, omissa tiloissamme sijaitsevat konesalit eivät soveltuneet tämän uuden tutkimusalustan tarpeisiin”, kertoo Head of Core Services Outi Anttila Orionista. “Arvioimme tarjolla olevia vaihtoehtoja ja päädyimme siihen, että Microsoft Azure olisi meille ihanteellinen alusta, mutta tarvitsimme myös sovelluskehitys- ja pilvipalvelukumppanin projektia vetämään.” Orion valitsi Fujitsun pilvipalvelukumppaniksi, sovelluskehityksen toteutti Bitfactor.

Turvallinen ja joustava pilvialusta

Orionin ja Fujitsun yhteistyö on jo ennestään tiivistä. Fujitsu toimittaa Orionille perustietotekniikan hallintapalveluja, esimerkiksi työasema-, viestintä- ja kapasiteettipalvelut, Microsoft 365:n sekä tietoturva-, verkko- ja päätelaitteet.  Näin ollen Fujitsu oli luonteva valinta myös tähän kunnianhimoiseen projektiin, sillä se toimii hybridi-it-ympäristön keskitettynä yhteydenottopisteenä ja hallitsee molemmat maailmat.

Uusi ympäristö rakennettiin Azureen ketterän ja monimutkaista tietotyötä tukevan Scrum-prosessimallin mukaisesti.  Prosessimalli tarjoaa skaalautuvan R&D-hiekkalaatikon, jossa voi testata aitoja käyttötapauksia, kuten molekyylianalyysiä, tiettyjen oireiden diagnosointia. Käytössä oli erilaisia työkaluja, kuten Azure DevOps, Jira, Confluence, Terraform ja GitHub.

“Fujitsu paiski väsymättä töitä ja lopputuloksena syntyi jykevä Azure-ympäristö, joka pyörittää paikallisen suomalaisen kumppanin toimittamaa Bitfactor-analytiikkaohjelmistoa”, Outi Anttila kertoo.

“Käsittelemämme tieto on suurelta osin arkaluontoista ja luottamuksellista, joten tietoturvaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Fujitsu pystyikin liittämään toimitiloissamme käytössä olevan monivaiheisen todentamisen ja palomuurit myös pilviratkaisuun, jolloin minimoidaan riskit, varmistetaan tietosuoja ja suojellaan yrityksen IP:tä.”

Lisää nopeutta ja rajaton skaalautuvuus

Orionin Data Science Workspace on nopeuttanut uusien projektien vientiä markkinoille ja tarkkojen datasimulaatioiden ansiosta kehitykseen käytettävä aika on lyhentynyt.

Ratkaisu on poistanut rutiininomaisen käsityön, joka aiemmin tehtiin laskentataulukoin ja ohjelmakoodein. Orion maksaa vain siitä mitä käyttää, ilman alkuinvestointeja, ja ratkaisun kapasiteettia voidaan laajentaa rajattomasti.

“Bitfactor toimitti meille räätälöidyn ja luotettavan tutkimusalustan Fujitsun hallinnoiman Azuren avulla. Tutkimusalusta lisää tietojen näkyvyyttä ja näin helpottaa ja tehostaa yhteistyötä kumppaniemme kanssa”, Anttila summaa. 

Data Science Workspace

Orion valitsi Fujitsun toteuttamaan pilvipohjaisen Data Science Workspacen, skaalautuvan alustan.

Haaste

Orion tarvitsi tutkimusalustan, joka mahdollistaa big datan analysoinnin ja tarjoaa ympäristön uuden tutkimuksen tekemiselle. Se halusi kokeneen tietotekniikkakumppanin, joka hoitaa uuden pilvipohjaisen alustan rakentamisen ja hallinnan.

Ratkaisu

Orion valitsi nykyisen infrapalvelukumppaninsa Fujitsun rakentamaan sille myös tämän työtilan Microsoft Azureen. Ratkaisu tarjoaa skaalautuvan R&D-ympäristön aitojen käyttötapausten testaamiseen, kuten molekyylianalyysin ja tiettyjen oireiden diagnosoinnin.

Hyödyt

  • Nopeammat ja tarkemmat datasimulaatiot lyhentävät tutkimusaikoja 
  • Mahdollisesti henkiä pelastavia lääkkeitä saadaan potilaille entistä nopeammin
  • Rutiinikäsityötä ei enää tarvita
  • Orion maksaa vain siitä mitä käyttää, ilman alkuinvestointeja
  • Azure-ympäristö tarjoaa rajattoman kapasiteetin ja skaalautuu tarpeen mukaan

Orion  kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet. Sen asiakaspiiri koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Asiakkaita ovat esimerkiksi erikois- ja yleislääkärit, eläinlääkärit, apteekit, sairaalat, terveyskeskukset, lääkäriasemat ja laboratoriot.

Kuva: Orionin kuvapankki

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2020,  3.6.2020

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn