Perttu Prusi sai tunnustusta sovellusosaamisestaan

Net 2019,  4.12.2019

Fujitsun suomalainen sovellusosaaminen on saanut kansainvälistä tunnustusta, kun sovellusarkkitehti Perttu Prusi voitti tutkielmallaan Solution and Service Professional-kilpailun (SSP). Kilpailu on osa Fujitsun Distinguished Engineers -verkoston toimintaa ja siihen osallistui 63 kovan tason asiantuntijaa eri maista.

Tekniset asiantuntijat osallistuvat Solution and Service Professional-kilpailuun akateemiset kriteerit täyttävällä paperitutkielmalla. Tutkielmassa esitellään päivittäisessä työssä löydettyjä ongelmia sekä tekniikoita, menetelmiä tai osaamista, joilla ne on selvitetty. Voittajat eri alueilta lähetetään Japaniin esittelemään tuloksiaan.

Perttu Prusi vastaanotti palkintonsa Fujitsu Distinguished Engineers (FDE) lokakuisessa kokoontumisessa Berliinissä.

Perttu Prusi ja Glen Koskela

Vaikka tekoäly ja robotit rynnivät työelämään, ne tuskin koskaan päihittävät ihmisen päättelykykyä ja osaamista. Perttu Prusi (vasemmalla) ja Glen Koskela kuuluvat Fujitsun kansainvälisen FDE-verkostoon, joka vaalii teknistä huippuosaamista.

”Käsittelin tutkielmassani palveluportfolion kehittämistä ketterän softaprojektin metodologiaa hyödyntäen eli ”High-Level Conference on Data Economy”. Näkökulmina olivat kokeilukulttuuri ja moniosaajatiimit. Mietin myös ideoita siihen, mitä pitää ottaa huomioon, kun ict-palveluja viedään maasta toiseen. Nostin esille esimerkiksi vastaavien ratkaisujen tutkimisen kohdemaista − niitähän voi olla jo olemassa, sekä mahdollisuuden että ratkaisu ei skaalaudukaan pienen markkinan tarpeisiin. Lisäksi on syytä pohtia kuka omistaa sovellusten oikeudet ja miten operaatioiden käytön ja kehittämisen mallit toteutetaan. Kuka vastaa esimerkiksi ylläpidosta ja kehittämisestä?”

Pertulla on vankka tekninen tausta ja kokemusta niin yritys- kuin yliopistomaailmastakin. Fujitsun palveluksessa hän on ollut kymmenkunta vuotta.

”Olen osallistunut useisiin julkishallinnon ja terveydenhuollon asiakashankkeisiin, joihin olen toteuttanut tiedon yhdistämiseen ja käsittelyyn liittyviä projekteja. Koulutukseltani olen tietojenkäsittelyopin filosofian maisteri. Ennen Fujitsua toimin toisessa yrityksessä kehittämässä Suomen suurimpia kuluttajaverkkopalveluja ja aiemmin myös muutaman vuoden tutkijana yliopistolla, joten tieteellinen raportointi on minulle tuttua.”

FDE-verkosto edistää verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen vaihtoa

Fujitsulle tekninen osaaminen on strateginen voimavara, jota muiden muassa FDE-verkosto on perustettu vaalimaan. Teknisten asiantuntijoiden FDE-verkosto tukee huippuosaamista, luo roolimalleja, edistää verkostoitumista sekä tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Fujitsun asiakkaille FDE:stä on monenlaista hyötyä. Kun huippuosaajat verkostoituvat maailman laajuisesti ja vaihtavat keskenään tietoa, kaikki hyötyvät.

”Verkoston sisällä toimii useita Special Interest Group (SIG) -ryhmiä, jotka kytkeytyvät eri osaamisalueisiin. Jos asiakkaalla on ongelma, sen voi viedä SIG-ryhmään, jossa sitä ratkotaan growd sourcing -menetelmällä”, Perttu Prusi selvittää. 

”Esimerkiksi Berliinin kokouksessa oli päivän mittainen Hack the city -tapahtuma, jossa oma ryhmämme haki ratkaisuja Bangaloren julkiseen liikenteeseen. Toinen ryhmä pohti tietomassojen virtausta Heathrown lentokentällä. Päivän päätteeksi esityksistä valittiin parhaimmat.”

FDE-verkostoon pääsee vain kollegojen suosituksella

”FDE-yhteisö kattaa Fujitsun organisaatiot Euroopassa ja Amerikassa sekä kaikki palvelutuotannon yksiköt Aasiasta, Intiasta, Venäjältä ja Keski-Amerikasta. Kaikkiaan verkostossa on 246 jäsentä. Japanissa on myös oma vastaava yhteisönsä”, kertoo CTO Glen Koskela, joka on pitkäaikaisin suomalainen FDE:n jäsen ja myös Fujitsu Fellow, joka on korkein Fujitsun myöntämä tekninen tunnustus.

FDE:n jäsenyys perustuu kollegoiden vertaisarviointiin, jossa esimerkiksi organisaatioiden esimiehillä ei ole sananvaltaa. Kaikki ryhmään kelpuutetut ovat toimineet pitkään teknisessä asiantuntijaroolissa ja heidän osaamistaan, ratkaisukykyään ja luovuuttaan on koeteltu tiukoissa paikoissa. Verkoston 14-henkisen suomalaisryhmän jäsenet toimivat sovelluskehitystehtävissä esimerkiksi devopsin, kyberturvan, datan hallinnan, sovellusten modernisoinnin tai analytiikan alueilla.

FDE järjestää omia webinaareja sekä hour-of-code-tilaisuuksia, joissa opastetaan maallikoita koodauksen saloihin. Lisäksi verkoston jäsenet vievät teknisen osaamisen ilosanomaa esimerkiksi kouluihin ja yliopistoihin.

”FDE:n webinaareissa mennään niin syvälle eri alueisiin, että jopa huippuasiantuntija tulee haastetuksi ja saa näistä tapahtumista jotain uutta. Kerran esimerkiksi käsittelimme tekoälyn ja konvolutionaalisten neuroverkkojen optimointimalleja, ja silloin jouduin itsekin toteamaan, että nyt menee yli. Mutta juuri sitä huippuosaamista haluammekin vaalia”, Koskela mainitsee.

Lue lisätietoa blogista: Innovating for a sustainable future: Fujitsu Distinguished Engineers' Conference 2019

 ot

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2019,  4.12.2019

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn