Patja Easy lunasti lupaukset Careassa

Net 2019,  16.5.2019

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea on päättänyt mullistaa tietotekniikan käytön sairaalaympäristössä. Carealla tärkeintä on nopea pääsy asiakastietoihin miltä tahansa päätelaitteelta ja liikkuvan työn mukana siirtyvä istunto. Muutoksen keihäänkärki on Fujitsun toimittama Patja Easy -työympäristö.

Carean Patja Easy -kehityshanke alkoi pari vuotta sitten ja valmis ratkaisu on ollut käytössä syksystä lähtien. 

Carean henkilökunta tunnistautuu virtuaaliseen työympäristöön terveydenhuollon ammattilaisten toimikortilla ja käyttää Easyä pääsääntöisesti kevytpäätteiden kautta. Patja Easyn käyttöliittymä avautuu samanlaisena kaikissa päätelaitteissa ja sisältää sovellukset työasioiden hoitoon sekä kalenterin, sähköpostin, läsnäolotiedot, pikaviestit, puhelut ja dokumentit.

Patja Easy lunasti lupaukset Careassa

Lasten fysioterapeutti Noora Rauvanto-Lämsä (yläkuvassa Matti Aholan kanssa) toimii lasten vuodeosastolla, poliklinikalla ja kuntoutusosastolla. Hän on vakuuttunut virtuaalisen työpöydän hyödyistä.

"Patja Easy on älyttömän kätevä. Avaan päivän aluksi omalla toimipisteelläni tarvittavat tiedot ja siirryn sitten oikealle osastolle. Näin voin valmistautua päivään ja osastolle mennessä potilaiden tiedot ovat valmiiksi esillä työpöydällä. Päivän aikana kirjaukset, jumppaohjeet ja ajanvaraukset onnistuvat helposti. Myös työaikaa säästyy, kun enää ei tarvitse juosta edestakaisin oman työpisteen ja osaston väliä. Patja Easy on parempi kuin perinteinen työasema. En enää vaihtaisi vanhaan." 

Carea, Patja Easy
Lähihoitaja Ronja Ruusunen (oikealla) työskentelee kiertävänä hoitajana eli menee aina sille osastolle, missä on eniten tarvetta. Ronja on päässyt hyvin sinuiksi Patja Easyn kanssa. Hän arvostaa käytön helppoutta ja lisääntynyttä tietoturvaa.

"Nyt otan toimikortin aina mukaan työpisteeltä poistuessani eli olen tietoturvallisempi. On kätevää, kun kotiin lähtiessä ei tarvitse tehdä muuta kuin napata kortti mukaan."

Hyödyllinen on myös päänäytöllä näkyvä tehtävälista. Sen käyttö on vähentänyt Ronjalla huomattavasti muistilappujen kirjailua.

Uusi sairaala tarvitsee yhä vähemmän koneita

"Hankkeelle alussa asettamamme tavoitteet eli nopeus, käytettävyys ja luotettavuus on saavutettu", Carean tietohallintojohtaja Matti Ahola sanoo.

"Päätteelle kirjautuminen on nopeaa ja istunto jää voimaan, kun työntekijä vaihtaa paikkaa esimerkiksi osastolta toiselle. Ohjelmien käytettävyys on parantunut merkittävästi."

Työtä helpottaa myös se, että kerran päivän aikana avattuun istuntoon pääsee takaisin 15 sekunnissa, vaikka poistuu välissä työasemalta. Se on valtava parannus entiseen, ja järjestelmien herättelyyn hukkunut aika voidaan nyt hyödyntää potilastyössä. Samaa päätelaitetta pystyy käyttämään entistä useampi henkilö yhden työvuoron aikana.

Viime helmikuun tilastojen mukaan Patja Easya käytti 835 henkilöä, mikä tarkoittaa 4,5 käyttäjää yhtä päätettä kohden. Vain kolme prosenttia näistä käyttäjistä teki kuukauden aikana tukipyynnön käyttötukeen, kun perinteisen työaseman käyttäjillä luku oli 15 prosenttia.

Näyttää siltä, että Patja Easyn kaltaiset ratkaisut romahduttavat päätteiden määrän sairaaloissa. Kun istunto siirtyy käyttäjän mukana, konetta ei tarvitse varata pidemmäksi aikaa omaan käyttöön.

Hyvä käytettävyys mahdollistaa laadukkaan potilastyön

Careassa käytettävä potilastietojärjestelmä palvelee maakunnan hoitotyötä varsin hyvin. Easy-ratkaisu on kuitenkin parantanut järjestelmäympäristön käytettävyyttä merkittävästi. Se luo hoitajille, lääkäreille ja terapeuteille entistä paremmat puitteet potilastyöhön ja asiakkaan palveluun.

Hanke on työllistänyt useita ict-osapuolia ja tuonut mukanaan paljon uutta teknologiaa, sekä ohjelmistojen että laitteiden muodossa. "Uutta luovissa hankkeissa korostuu maalin asettamisen tärkeys, ja sen tekee asiakas. Sekä tilaajan että toimittajan pitää haluta mennä maalia kohti kaikin keinoin. Näin vältytään teknisiltä selittelyiltä ja viivästyksiltä", Ahola toteaa.

"Patja Easyn kaltaisten ratkaisujen ideologia ja tavoitteet edustavat valtaisaa parannusta perinteiseen it-ympäristöön. Suurimmat hyödyt kevytpäätehankkeista voidaan korjata juuri terveydenhoidossa, jossa liikkuvuus on tärkeä osa työtä." 

Vaikka Careassakin on nyt saavutettu yksi virstanpylväs, työtä riittää vielä, sillä Carean it-ympäristön optimointi ja Patja Easyn laajempi levitys ovat kesken. Virtuaaliratkaisun käyttöaste on tarkoitus nostaa nykyisestä henkilöstön kolmasosasta sataan prosenttiin. 

"Viestini muille terveydenhoidon it-ympäristö- ja kevytpäätehankkeiden kanssa painiville on, että älkää luovuttako. Sekä asiakas että itse hoitotyö hyötyvät ratkaisuista valtavasti, ja sinnikäs eteneminen maalia kohti kannattaa. Tällä alalla kovin moni keskustelu viettää pois itse asiasta, siksi oma fokus kannattaa pitää kirkkaana", Ahola sanoo.

Teksti: Jutta Smolander
Kuvat: Leena Malmberg

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2019,  16.5.2019

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn