Monipilvi edellyttää luottamusta ja vankkaa hallintamallia

Net 2019,  4.12.2019

”Monipilvihankkeessa on keskeistä, että liiketoimintajohto on hereillä. Pilvi ei ole nörttien asiaa, vaan myös johdon on ymmärrettävä mitä tapahtuu. Työnjako toimii parhaiten niin, että it-kumppani tuo projektiin teknisen osaamisen ja asiakas liiketoimintaosaamisen. Lisäksi erittäin olennaista on luottamus kumppaniin ja teknologiatoimittajaan. Asiakkaan pitää pystyä luottamaan siihen, että tieto on turvassa pilvipalvelussa”, painottaa Fujitsun toimitusjohtaja Simo Leisti.

Monipilvi-mallissa (multi-cloud) useiden eri toimittajien pilvipalvelut integroidaan, jolloin ne tarjoavat yhtenäisen palvelukokonaisuuden. Malli vähentää riskejä, jotka syntyisivät yhden ainoan pilvitoimittajan käytöstä. Lisäksi se tuo tarjolle erilaisten pilvialustojen parhaat puolet ja mahdollistaa nopean reagoinnin markkinoiden muutoksiin.

Simo Leisti ja Jussi Tolvanen”Jokainen yritys arvioi itse millainen pilvikokonaisuus vastaa parhaiten omiin tarpeisiin, ja mistä yritys saa suurimman hyödyn. Kaikille asiakkaille rakennetaan oma pilviarkkitehtuuri ja siihen etsitään paras toteutusvaihtoehto”, Simo Leisti (vasemmalla) määrittelee.   

”Organisaation ymmärryksen ja osaamisen kehittäminen on aivan kriittistä”, sanoo Microsoftin toimitusjohtaja Jussi Tolvanen. ”Jotta tämä onnistuu, uusien teknologisten ratkaisujen hakemisen täytyy alkaa organisaation ylimmältä strategiselta tasolta, josta se voi sitten levitä koko muuhun organisaatioon.”

Älykästä yhdistämistä ja automaatiota

Modernit pilvipalvelut ja niihin liitetty tekoäly avaavat organisaatioille mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja uudenlaisten liiketoimintamallien toteutukseen. Niillä voi esimerkiksi parantaa asiakaskokemusta, tehostaa tuotekehitystä ja automatisoida työtä.

Yksi tärkeimmistä sovellusalueista on eri järjestelmien tietojen älykäs yhdistäminen ja analysointi. Microsoft on esimerkiksi rakentanut omaan käyttöönsä pilvijärjestelmän, joka muodostaa yhtiön talousennusteet tekoälyn avulla eri järjestelmien tiedoista.

”Tekoäly pystyy tekemään tarkemman liiketoimintaennusteen kuin mihin itse pystyisimme manuaalisella ennustamisella. Johtoryhmänä säästämme työajassamme vähintään noin päivän kuukaudessa”, Jussi Tolvanen kuvailee.

Monipilven huikeat mahdollisuudet hyötykäyttöön

Monipilvi tarjoaa huikeita mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen edellyttää kokonaiskuvaa nykytilanteesta. Hyötyjä pääsee korjaamaan vasta sitten, kun pilveen siirtyvä työkuorma on tehty pilvelle sopivaksi, modernisoitu tai jopa tehty kokonaan uusiksi. 

Esa Aho”Kaikkien päätösten pitää perustua tietoon eikä arvauksiin. Pitää ymmärtää, mitä dataa ja sovelluksia on jo olemassa. Työkuormille on tehtävä järjestelmällinen ja kattava kartoitus, ymmärtää käyttöasteet, kuormitukset ja rajapinnat sekä antaa sovellukselle arvo, jonka perusteella voi määritellä jatkotoimet”, painottaa Esa Aho (vasemmalla), joka toimii Fujitsussa Head of Portfolio -tehtävässä.

Monesti pilvipalveluiden hallintaa ei ole kokonaisuutena mietitty loppuun saakka.

Vesa Mäntylä”Helposti käy niin, että kukaan ei ole miettinyt, ketkä palvelua saavat käyttää ja mitä tietoja he pääsevät käsittelemään. Yhtä epäselvää on, miten kustannukset jaetaan. Tarvitaan pilvistrategia ja pilvipalvelujen hallintamalli”, sanoo Senior Cloud Advisor Vesa Mäntylä (oikealla)Fujitsusta.

Pilvipalvelun hallintamalli määrittelee, millaisia tietoturvajärjestelyjä, palomuurisääntöjä ja muita turvallisuuteen vaikuttavia asioita tarvitaan. Pilvipalvelun pääsynhallinta kertoo kuka pääsee käsiksi mihinkin tietoihin. On hyvä myös pohtia, mitä tehdään, jos palvelun käyttö lopetetaan. Miten pilvessä olevat datamassat saadaan sieltä järkevästi pois, ja miten varmistetaan, että data ei jää palveluun kummittelemaan?

Miksi pilveen?

Uudelle sovellukselle pilvi tarjoaa niin hyvän ympäristön ja rikkaan palvelutarjonnan, että täytyy olla painavat syyt olla menemättä pilveen. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos on kyse perinteisessä ympäristössä olevien työkuormien siirtämisestä pilveen.

Esa Aho kehottaa kirkastamaan tavoitteet: Miksi pilveen ollaan menossa, missä ovat nykyiset kipupisteet ja mikä on liiketoiminnallinen tavoite?

”Onko tavoitteena laskea kustannuksia? Vai haetaanko esimerkiksi ketteryyttä ja nopeutta muuttuvien liiketoiminnan tarpeiden tukemiseen? Onko edessä liiketoiminnan muutos, johon haetaan ratkaisua? Onko edessä välttämätön teknologinen pakko, esimerkiksi iso päivitysprojekti? Selkeät tavoitteet luovat pohjan hyville päätöksille.”

Esa Ahon mukaan pilven käyttöä ei kannata arastella, sillä sen tuomat hyödyt ovat niin suuret. Samalla on kuitenkin järkevää huolehtia siitä, että pilveä hyödynnetään fiksusti ja ammattitaitoisesti.

Lataa käsikirja pilvipalvelujen hallintamallista

Pilvipalvelun hallintamalliPilvipalveluiden hankinta on tänä päivänä petollisen nopeaa ja helppoa. Palvelut saa käyntiin tuossa tuokiossa, mutta sitten alkavat usein ongelmat, joita voi olla vaikea korjata.

Niin yritysten kuin julkishallinnon organisaatioidenkin kannattaa rakentaa vankka pilvistrategia ja siihen liittyvä hallintamalli. Hyvä hallintamalli on ehdoton edellytys, että hyötyjä voidaan ulosmitata.

Millaisia asioita pilvihallintamallin tekemisessä pitää ottaa huomioon? Olemme laatineet hallintamallista käsikirjan, jonka voit ladata täältä.

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2019,  4.12.2019

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn