Turun ruokaelämyskeskuksen asiakkaat pääsevät Aistikattilaan

Net 2018,  30.8.2018

Turun yliopiston Medisiina D -rakennukseen avautuu vuoden lopussa uusi, ainutlaatuinen Flavoria-ruokaelämyskeskus. Se on lounasravintola ja kahvila-välipalamyymälä, joka toimii samalla jatkuvana tutkimus- ja kehityslaboratoriona.

Ruokailu on kokonaisvaltainen elämys, jossa tunnelmaan ja viihtyvyyteen vaikuttavat monituiset asiat, kuten ruokailupaikka, ruoan ulkonäkö, asettelu, maku sekä asiakkaan tunnetila.

Flavorian kanta-asiakkaat kulkevat älykkään ruokalinjaston kautta Aistikattilaan, joka on moniaistinen ruokailusali ja tutkimustila. Äänet, tuoksut ja tunteet välittyvät tieteelliseen analysointiin yliopiston tutkijoille.

Ratkaisun pohjalla toimii Fujitsun digitaalinen tapahtumanhallinta-alusta, Event Processing Platform (EPP), joka yhdistää tilassa olevat sensorit ja kaikki sovellukset, joita ovat esimerkiksi tunteiden tunnistus, kuluttajien liikkeiden tunnistus ja kyselytutkimusjärjestelmä. Suomessa toteutettu alusta kerää eri sovelluksista kertyvät tiedot yhteen, toimittaa eteenpäin sekä tallentaa ne tieteellistä analysointia ja tutkimusta varten.

”Hankkeen avulla viedään tieteellinen ymmärrys ihmisten moniaistisesta kokemisesta ja valintakäyttäytymisestä uudelle, maailmanluokan innovaatioita synnyttävälle tasolle uusien innovaatioiden ja ratkaisujen avulla. Tärkeä rooli toiminnassa on uusimmilla teknologisilla vaikutus- ja havainnointimenetelmillä, joiden kehitysalustana Flavoria myös toimii”, selittää Flavoria-hanketta johtava Mari Norrdal Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta (FFF).

Flavoria, Turku

Asiakas kulkee tutkimuspolkua

Flavoria-ravintolan asiakkaat voivat halutessaan rekisteröityä mukaan tutkimusryhmään ja ladata yhteisösovelluksen. Ravintolan sisällä rekisteröitynyt kanta-asiakas kulkee pitkin tutkimuspolkua, jossa kerätään tietoa kuluttajan valinnoista ja kokemuksesta, jos hän näin haluaa.

Älykäs ruokalinjasto tunnistaa lautaselle kerätyt ruoka-aineet ja taustalla olevan reseptin mukaiset ravintoarvot lähetetään tietokantaan. Valmiin annoksen kanssa asiakas siirtyy tutkimuspolkua pitkin ravintolasaliin, joka on nimetty osuvasti Aistikattilaksi.

Kuvassa (vasemmalta) hankkeen konseptoinnista vastaava Turun yliopiston Aistilan tutkimus- ja konseptointipäällikkö Laura Forsman, tutkimusprofessori Anu Hopia,  Flavoria-hanketta johtava Mari Norrdal ja Turun yliopiston varajohtaja Mari Sandell.

Aistikattilassa kuluttaja pääsee ruokailemaan moniaistiseen tilaan, jossa tunnelma vaihtuu tutkimusteeman mukaan. Subjektiivisten kyselyjen lisäksi kuluttajien kokemusta pyritään mittaamaan videoanalytiikkaan perustuvan tunnetila-analyysin avulla.

Tutkimuspolku jatkuu astioiden keräyspisteeseen, jossa lautaselle jätetty ruokamäärä punnitaan. Tämän tiedon perusteella voi esimerkiksi pyrkiä vähentämään ruokahävikkiä.

Lisäksi Flavoriassa on välipaloja tarjoava snäck-myymälä, jonne ruokailijat voivat poiketa aterian jälkeen.

Asiakaspolku Flavoriassa

Rekisteröitynyt asiakas kulkee pitkin tutkimuspolkua (1–6) älylinjaston ja kassan kautta ravintolasaliin ja ruokailun jälkeen jätepisteelle. Matkan varrella kerätään tietoa kuluttajan valinnoista ja kokemuksesta, jos hän näin haluaa.

Asiakas saa etuja, tietoa ja palautetta

Entä mitä hyötyä ratkaisusta on tarkkailuun suostuville kanta-asiakkaille itselleen?

Ensinnäkin heille tarjotaan MyFlavoria-mobiilisovellus, jossa on ruokalistojen lisäksi tietoa ja kutsuja ajankohtaisiin tutkimuksiin, testauksiin ja tasting-tapahtumiin. Asiakas saa konkreettista tietoa omasta syömisestään, pystyy seuraamaan ravitsemuksensa laatua ja ruokahävikkinsä määrää sekä hyötyy kanta-asiakaseduista.

”Asiakkaat syövät edullisemmin, kokevat enemmän, oppivat ravinnostaan ja hyötyvät palkkioista”, kiteyttää varajohtaja Mari Sandell Turun yliopistosta.

Yliopiston arvion mukaan ravintolalla on noin 1 500 käyttäjää, jotka ovat yliopiston omaa väkeä ja osa tulee naapurissa sijaitsevasta Turun yliopistollisesta keskussairaalasta sekä muista alueen yrityksistä. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ravintolassa voi kaikki halukkaat asioida ilman mitään tarkkailua.

Ratkaisu on käytössä marraskuun alussa ja koko järjestelmä toiminnassa vuoden 2019 alkupuolella.

Fujitsun kehittämä tapahtumanhallinta-alusta soveltuu monenlaiseen käyttöön ja lukuisia käyttö- ja pilottiprojekteja on parhaillaan käynnissä sekä Suomessa että ulkomailla. Esimerkiksi eräs teollisuusyritys käyttää sitä trukkien liikkeiden ennakointiin, jolloin se varottaa osumasta esteisiin. Kysy lisää: mika.koskinen (at) fi.fujitsu.com


Jutun ja kuvan lähteenä on käytetty Turun yliopiston verkkosivuilla 27.4.2018 julkaistua juttua Turun yliopisto avaa syksyllä moniaistiseen asiakaskokemukseen keskittyvän ruokaelämyskeskus Flavorian

ot

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2018,  30.8.2018

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn