Tekoäly kelpaa kaveriksi jopa golfviheriölle

Net 2018,  9.9.2019

Vaikka tekoäly voi kuulostaa vielä utopialta, se on jo arkisessa käytössä ja täyttä totta myös urheilusuoritusten arvioinnissa ja tuomaroinnissa. Esimerkiksi Golf on täydellinen sovelluskohde, sillä tekoäly analysoi swingin suorituspuhtauden tarkasti ja lahjomattomasti.

Fujitsu kehitti jo kymmenen vuotta sitten golfpelaajien iloksi ja avuksi Golf-Swing Analyzerin, joka kerää tietoja pelaajan liikeradoista matkapuhelimen antureiden avulla.

Kansainvälinen voimisteluliitto The Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) on voimistelulajien ylin hallintoelin. Sen tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa voimisteluareenoille ja tuomareiden avuksi aivan uudella tavalla. FIG ja Fujitsu ovat kehittäneet yhdessä tekoälysovelluksen (ks. video jutun lopussa), joka tukee tuomareita voimistelusuoritusten arvostelussa. Sovellus kuvaa voimistelijoiden liikkeitä 3D-lasertunnistimella, analysoi niitä ja muuntaa tiedot numeerisiksi tiedoiksi. Tavoitteena on kehittää suoritusten arvioinnin tarkkuutta, oikeudenmukaisuutta ja reaaliaikaisuutta."Samanlaisia ratkaisuja on mahdollista kehittää myös muiden urheilulajien ja tietenkin myös liiketoiminnan tarpeisiin", johtaja Jari Vuori Fujitsusta sanoo.

Ajatteleva ja oppiva tekoäly hivuttautuu arkipäivämme

Tekoälyratkaisuista on tulossa yhä olennaisempi osa päivittäisiä työprosessejamme. Tekoäly tehostaa ja automatisoi sekä samalla tuo laatua ja säästöjä. Se on myös yksi Fujitsun maailmanlaajuisista panostuskohteista.

Digitaaliset ratkaisut koettelevat lähes jokaisen toimialan rajoja. Yritysten päättäjien onkin korkea aika kartoittaa, miten tekoäly ja älykäs automaatio hyödyttäisivät juuri heidän organisaatiotaan.

Jari Vuori vetää Suomessa Digital Business Solutions -liiketoimintayksikköä (DBS), joka keskittyy ketterään digikehitykseen tekoälyn, esineiden internetin, analytiikan, robotiikan ja lohkoketjujen alueilla.

"Toimitamme asiakkaille kestävää digitaalista menestystä. Ratkaisemme data- ja prosessihaasteita modernien digiteknologioiden ja tekoälyn avulla. Pyrimme yksittäisten ongelmien sijaan miettimään kokonaisvaltaisesti miten tekoälyratkaisu vaikuttaa ihmisten työpäivään ja prosessin kulkuun. Teemme tiivistä yhteistyötä Fujitsun muiden liiketoimintayksiköiden ja maiden kanssa, sillä hankkeemme ovat monesti yhteisiä ja kansainvälisiä", Vuori täsmentää.

Tekoälyn käyttöönotto tuo ison muutoksen yrityksen työkulttuuriin. ”Suunnittelussa ja kartoituksessa voi ulkopuolinen apu olla tarpeen, sillä sovelluskohteiden löytäminen, prosessien toiminnan miettiminen, sopivien kumppaneiden löytäminen sekä teknisten ratkaisujen haarukointi voi olla erittäin haastavaa.”

Tekoäly tiimin jäseneksi

Tekoäly pyrkii matkimaan ihmisen ajatusmaailmaa ja päättelyä sekä toimimaan ihmisen luoman mallin mukaan. Sen avulla voidaan luoda uudenlaisia tuotteita ja palveluja, joiden toteuttaminen muuten olisi aivan liian kallista tai aikaa vievää. Yksinkertaisten tehtävien automatisointi vapauttaa henkilöstön aikaa kiinnostavampiin työtehtäviin.

Tekoäly kykenee suoriutumaan monista tehtävistä ihmistä tehokkaammin ja tarkemmin. On vain tunnistettava ne tehtävät, joissa ihminen voi tuottaa eniten arvoa, ja tämän jälkeen muita tehtäviä tai osa-alueita voidaan tukea koneoppimisen avulla. Tekoäly onkin otettava tiimin jäseneksi, jolloin ihmiset voivat keskittyä asiantuntijatehtäviin sekä asiakkaiden kohtaamiseen ja palveluun.

Teollisuusyritykset voivat automatisoida tekoälyn avulla manuaalisia prosessejaan, esimerkiksi laaduntarkkailua. Erinomaisia sovelluskohteita löytyy myös terveydenhuollosta: tekoälyratkaisu löytää röntgenkuvista orastavan taudin merkit tarkasti ja luotettavasti.

Kaikki asiantuntemus yhdestä osoitteesta

Tekoäly toimii lähtökohtaisesti ihmisen apuna, ei korvaajana. Tekninen kehitys on kuitenkin nopeaa, ja ihmisillä voi olla vaikeuksia pysyä vauhdissa mukana.

"Monella asiakkaalla on jo paljon tietämystä tekoälystä ja robotiikasta, mutta he vielä miettivät miten niitä voisi hyödyntää omassa organisaatiossa ja mitä konkreettisia ratkaisuja niiden avulla on mahdollista toteuttaa, Jari Vuori kertoo.

Tekoälyhankkeiden käynnistysvaiheessa kannattaa kääntyä Fujitsun puoleen.

"Asiakkaan ei tarvitse tuntea teknisiä yksityiskohtia tai tekoälytekniikoita, kaiken asiantuntemuksen saa meiltä. Tarjoamme konsultointiapua, jossa kuljemme asiakkaan kanssa osaamisportaat yhdessä ja selvitämme tekoälyn vaikutuksen prosessin eri vaiheissa ja vaiheisiin. Autamme selvittämään hyödyt ja selitämme monimutkaiset asiat selkokielellä.

Fujitsun suomalaiset asiakkaat ovat vierailleet Lontoossa ja Münchenissä sijaitsevissa Digital Transformation Centereissä (DTC). Niissä pidetyissä työpajoissa asiakkaan liiketoimintaan syvennytään eri toimintojen – kuten it:n, myynnin, markkinoinnin, talousosaston ja logistiikan – näkökulmista. Keskusteluja ei käydä teknisellä tasolla vaan asioihin pureudutaan liiketoiminnallisista lähtökohdista.

"Konsultointipalvelumme sisältää innovointia, ja esittelemme mahdollisuudet nopeisiin toteutuksiin sekä asiakkaiden omien osaamiskeskuksien rakentamiseen. Autamme tunnistamaan uusia digitalisointikohteita ja annamme hyvät eväät digimatkalle", Jari Vuori lupaa.

  • Miten tekoäly voisi hyödyttää sinun yritystäsi? Ota yhteyttä: Jari Vuori, p. 040 5270 986.

Mihin kaikkeen tekoälyä voi soveltaa – no ihan kaikkeen!

Tekoälyratkaisu nuorten syrjäytymisen ennustamiseen

Fujitsu Finland on kehittänyt asiakkaan kanssa yhdessä uusilla koneoppimisteknologioilla ratkaisun, joka löytää syrjäytymisen indikaattoreita valtavasta datamassasta. Analyysin avulla esimerkiksi sairaanhoitopiiri voi selvittää, mitkä tekijät aiheuttavat syrjäytymistä. Arvokkaan analyysin lisäksi ratkaisu arvioi tietyn potilaan riskin syrjäytyä tallennetun datan perusteella. 

Muita terveydenhuollon sovelluskohteita

Suomessa on lisäksi toteutusvaiheessa seuraavia tekoälysovelluksia:  

  • Konenäköön, sensoreihin ja algoritmeihin perustuvilla sovelluksilla tutkitaan röntgenkuvia ja etsitään niistä poikkeamia.
  • Esimerkiksi silmäpohjakuvista etsitään rappeutumien merkkejä, ja poskionteloiden röntgenkuvista etsitään tulehduksia.
  • Lääketeknologian ja molekyylien ominaisuuksien ennustamisen avulla selvitetään lääkkeiden ominaisuuksia ennen tuotekehityksen ja testauksen aloitusta. 

Rikkomatonta tarkistusta ja laadunvalvontaa

Fujitsun tekoälyratkaisu parantaa merkittävästi teollisen tuotannon laadunvalvontaa ja vikojen havaitsemista. Se analysoi rikkomattoman testauksen (Non-Destructive Testing, NDT) tuottamia ultraäänitietoja. Ratkaisu yhdistää muutamassa minuutissa kuva- ja äänisignaalit ja auttaa havaitsemaan tuotteen valmistuksen laatupoikkeamat, tuotantolaitteen kulumiset ja muut ongelmatilanteet huomattavasti nykyisiä menetelmiä nopeammin. Rikkomattoman tarkistuksen ja laadunvalvonnan suurin etu on se, että valmis tuote pysyy ehjänä. 

Vilpin estäminen itsepalvelukassoilla

Tekoälyä auttaa tunnistamaan ja estämään vilpin itsepalvelukassoilla häiritsemättä rehellisten asiakkaiden maksuprosessia. Kassojen tuntumaan sijoitetut kamerat kuvaavat tuotteet ja tarkistavat koneoppimisen ja tekoälyn avulla vastaavatko viivakoodit kassalla näkyviä tuotteita. Näin esimerkiksi painoon perustuvaa tavaroiden tarkastamista ei voi ohittaa käyttämällä kassalla saman painoista mutta halvempaa tavaraa. 

Älykästä tieverkoston kunnossapitoa

Japanilaisyritys Kawasaki Geological Engineering paikallistaa tekoälyn avulla maanalaisia vajoamia ennen kun tielle ehtii muodostua varsinaisia kuoppia. Käytössä on syväoppimisteknologia, joka analysoi ja käsittelee maanalaisella tutkaluotainlaitteella kerättyä tutkakuvamassaa. 

Merenkulun kasvihuonepäästöt pienemmiksi

Polttoaineen käytön optimointipalvelu on laivojen polttoaineen kulutusta optimoiva, tekoälyä hyödyntävä verkkopalvelu. Se auttaa merenkulkualan yrityksiä vähentämään suurten alusten polttoainekustannuksia ja kasvihuonekaasuja sekä noudattamaan uusia matalarikkisemmän polttoaineen säädöksiä. 

Sholark luo sillan datan ja käyttäjän välille

Fujitsun Sholark-malli yhdistää tekoälyn, data-analytiikan ja liiketoiminnan päätöksenteon. Sholark käsittelee suuria määriä dataa reaaliaikaisesti. Data voi tulla eri lähteistä, kuten sosiaalisista verkostoista, tietokannoista, videoista, kuvista tai ääninäytteistä. Teknologiaa voidaan soveltaa esimerkiksi asiakirjojen käsittelyprosessiin tai rikosten tutkimiseen. Terveydenhuollossa Sholark auttaa lääkäreitä vastaamaan kliinisiin kysymyksiin potilaistaan.

ot

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2018,  9.9.2019

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn