Paikallinen osaaminen avittaa tekoälyn voittokulkua

Net 2018,  27.8.2018

Tekoäly on rynnimässä vahvasti organisaatioiden toiminnan ytimeen, sillä se tehostaa ja automatisoi sekä samalla tuo laatua ja säästöjä. Tekoäly on myös yksi Fujitsun maailmanlaajuisista panostuskohteista. Japanin Fujitsu Labsin ja muiden globaalien resurssien lisäksi Fujitsulla on Suomessa oma tekoälytiimi, jonka monipuolinen osaaminen kattaa useita toimialoja. ”Pyrimme jatkuvasti tunnistamaan käyttökohteita, joissa tekoälyllä voisi tuoda hyötyä asiakkaan toimintaan”, toteaa johtaja Jouko Kari Fujitsusta.

Paikallinen osaaminen avittaa tekoälyn voittokulkua

Tekoäly pyrkii matkimaan ihmisen ajatusmaailmaa ja päättelyä sekä toimimaan ihmisen luoman mallin mukaan. Tekoälysovellus ajattelee ja oppii. Sen avulla voi luoda uudenlaisia tuotteita ja palveluja, joiden toteuttaminen muuten olisi aivan liian kallista tai aikaa vievää.

Esimerkiksi teollisuusyritys voi tekoälyn avulla automatisoida manuaalisia prosesseja. Valmiin tuotteen laadun tarkkailussa voi tyypillisesti olla kolmivuorotyössä useita kymmeniä ihmisiä, jotka tutkivat oman näkemyksensä mukaan onko tuote kelvollinen myyntiin vai ei. Laadunvarmistuksen taso voi vaihdella erittäin paljon. Sen sijaan tekoäly toimii johdonmukaisesti ja samoilla kriteereillä jatkuvasti ja luotettavasti.

”Ihminen on häilyväinen olento. Jokaisella henkilöllä on eri olotila, ja kaikki tekevät päätöksiä eri perusteilla. Tekoälyteknologian avulla esimerkiksi tuulivoimalan turbiinilapoja valmistavalla Siemens Gamesalla kuluu turbiinilapojen tarkastukseen vain neljännes siitä ajasta, jonka se aikaisemmin vaati. Teollisen laadunvalvonnan lisäksi erinomaisia sovelluskohteita löytyy esimerkiksi terveydenhuollosta. Vaikkapa röntgenkuvien analysoinnissa kaikki orastavan taudin merkit saadaan luotettavasti ja johdonmukaisesti esille tekoälyratkaisun avulla”, Jouko Kari kuvailee. 

Hankeissa kasvokkain

Suomessa toimiva tiimi tarjoaa tekoälyratkaisuja kaikille toimialoille, erityisesti terveydenhuoltoon, teollisuusyrityksille ja finanssisektorille.

Tekoälyn soveltaminen on keskeistä myös Suomessa, vaikka Fujitsulla on tekoälyn osaamiskeskukset Japanissa ja Ranskassa.

”Paikallinen osaaminen on tarpeen siksi, että saamme samaa kieltä puhuvat asiantuntijat lähelle asiakkaitamme. Tekoälytiimimme ymmärtää Suomen ja Pohjoismaiden markkinoiden erityispiirteet. Hankkeet vaativat luottamusta, joten koko tiimin on syytä tuntea toisensa hyvin ja pystyä tapaamaan asiakkaita henkilökohtaisesti. Kun olemme lähellä asiakasta, on helppo toimia ja keskustella kasvokkain asiakkaiden kanssa. Tämä tuo ketteryyttä tekemiseen”, Jouko Kari toteaa.

”Fujitsu on tutkinut tekoälyä japanissa jo 80-luvulta lähtien. Teemme kiinteää yhteistyötä Fujitsu Laboratoriesin kanssa, ja tavoitteenamme on tuoda Fujitsun globaalia tekoälyosaamista Suomeen ja Eurooppaan. Voimme hyödyntää myös osaamiskeskusten työtä sekä muita globaaleja voimavaroja ja tälle alueelle jo tehtyjä panostuksia.”

Suomen tiimissä on esimerkiksi asiantuntijoita, jotka ymmärtävät matematiikkaa sekä syväoppimisen ja koneosaamisen teorioita. Lisäksi tarjolla on toimialaosaamista teollisuudesta ja finanssialueelta.

Tekoälysovelluksen ytimessä on data

Tekoälyratkaisut ovat osa laajaa tiedon käsittelyn kenttää, johon liittyy useita Fujitsun tarjoomia ja osaamisalueita, kuten DevOps, robotiikka, analytiikka ja automaatio. Ratkaisujen luontiin tarvitaan sovelluksia ja tiedon keruuta kuten Iot-ratkaisuja.

”Asiakkaamme ei tarvitse tuntea teknisiä yksityiskohtia eikä tuntea tekoälytekniikoita. Kaiken asiantuntemuksen saa meiltä. Voimme myös auttaa asiakasta tiedonhallinnassa ja -keruussa, jotta tarvittavat data-arkkitehtuurit, tiedonhallintaratkaisut ja lopulta tekoälyratkaisun edellyttämä data on saatavilla. Sen jälkeen edetään muihin tiedonhallinnan vaiheisiin”, toteaa Senior Data Scientist, Dr. Antti-Ville Suni Fujitsun AI-tiimistä.

Tekoälyhanke etenee esimerkiksi näin:

1. Tekoälykohteiden tunnistaminen ja valinta

  •  Liiketoiminnan tilanne, tarpeet ja haasteet

2. Tiedonhallinnan arkkitehtuurin ja strategian kartoitus

  • Nykytilanteen, tavoitteiden ja hyötyjen määrittely

3. Arkkitehtuurin rakentaminen

  • Datan keruun ja sovellusalustojen teknologiavalinnat (Hadoop, SQL, IoT…)

4. Datan analysoinnin, käsittelyn ja visualisoinnin määrittely ja toteutus

  • Ratkaisut, joita datan pohjalta toteutetaan, datan käsittelytapa ja validointi

5. Toimivan ja helpon ratkaisun rakentaminen ja jatkopolun mahdollistaminen

  • Hyötyjen maksimointi, uudet sovellukset ratkaisun ympärille (IoT, kuvantunnistus) ja seuraavat askeleet

 Lisätietoja: Juha Hyvärinen, Juha.hyvarinen (at) fi.fujitsu.com, p. 050 592 2164

ot

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2018,  27.8.2018

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn