Keittoliesiä Darfuriin ympäristökuorman kompensaationa

Net 2018,  21.5.2018

Yritysten tekemisillä on väliä, kun pohdimme millaisessa maailmassa haluamme elää ensi vuosikymmenellä tai ensi vuosisadalla. Fujitsu Finland on jo vähentänyt päästöjään ja asettanut niiden vähentämiselle selkeät tavoitteet. Ympäristökuorman kompensaationa Fujitsu tukee Gold Standard -ilmastoprojekteja. Tilivuonna 2017 tuki päätettiin antaa keittoliesiprojektille Sudanin Darfurissa.

Suurin osa Fujitsu Finlandin päästöistä syntyy tällä hetkellä lentomatkustamisesta.

”Olemme tukeneet Gold Standard -statuksen saaneita ilmastoprojekteja vuodesta 2015 lähtien. Tavoitteenamme on kompensoida aiheuttamaamme ympäristökuormaa. Asetimme kuluvalle tilivuodelle tavoitteen vähentää lentomatkustamista kymmenellä prosentilla. Jatkamme edelleen ilmastoprojektien tukemista”, sanoo toimitusjohtaja Simo Leisti.

Darfur low smoke stoves project

Sudanilainen Fatima Ali Adam Mohamed kokkaa uudella liedellään. Kuva: Carbon-Clear

Tilivuoden 2017 tuki annettiin keittoliesiprojektille Darfurissa, Sudanissa. Fujitsun tuella 50 perhettä eli noin 300 henkilöä saa käyttöönsä vähäpäästöiset keittoliedet. Polttopuun korvaaminen vähäpäästöisillä liesillä tuottaa suoria ilmastohyötyjä: 50 liedellä voidaan välttää 225 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Ilmastohyötyjen lisäksi perheiden terveys paranee, heidän energialaskunsa pienene ja perheet saavat keskimäärin 2,5 tuntia päivässä lisää aikaa esimerkiksi lasten koulunkäyntiin.

Sitoumuksemme kestävän tulevaisuuden puolesta

Vastuullisuusvaatimukset ovat tiukentuneet entisestään, ja kestävän kehityksen merkitys on noussut uudelle tasolle. Ihmisten tietoisuus maapallon laajuisista ongelmista ja sitoutuminen vastuullisuuteen ovat vahvistuneet. Toisaalta esimerkiksi työelämän muutokset eli kiihtyvä automaatio, robotiikan tulo ihmistyön rinnalle sekä tekoälyn nousu nostavat esiin uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös uhkakuvia.

”Muuttuvassa maailmassa korostuu tarve kehittää vastuullisesti uutta teknologiaa ja siihen liittyviä ict-palveluja. Eettinen näkökulma on keskeinen: Miten uudet ict-ratkaisut tuodaan ihmisten ulottuville siten, että inhimillistä osaamista vahvistetaan eikä syrjäytetä? Yritysten on kannettava vastuu ihmisistä”, Simo Leisti korostaa.

Asiakkaamme, työntekijämme, kumppanimme, sijoittajamme ja moni muu luottaa siihen, että osaamme tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Yhä useammin sidosryhmät myös toivovat, että yritykset ottaisivat aktiivisesti kantaa myös sellaisiin aiheisiin, joista ei välttämättä olla maailmalla yhtä mieltä, tai joihin ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta.

Fujitsu on tehnyt strategisen valinnan tuottaa maailman yhteiskunnille hyvinvointia. Teknologia auttaa rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta, jossa jokaisella on hyvä elää.

Hiilineutraali yritys vuoteen 2050 mennessä

Fujitsu on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Pariisin sopimukseen. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on 17 tavoitteen ja 169 alatavoitteen kattava kansainvälinen ohjelma, joka jatkuu vuoteen 2030. Se jatkaa siitä mihin YK:n vuosituhattavoitteissa jäätiin. Tavoitteet ovat nyt kunnianhimoisemmat ja kattavammat, ja yritykset on ensimmäistä kertaa otettu mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan näitä kansainvälisiä tavoitteita. Kun vuosituhattavoitteissa pyrittiin esimerkiksi puolittamaan äärimmäinen köyhyys, niin kestävän kehityksen tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissaan. Tavoitteita on nyt myös enemmän kuin aiemmin. Pariisin sopimus kohdistuu kestävän kehityksen tavoitteeseen 13 eli ilmastonmuutoksen torjuntaan. Sen mukaan maapallon vuotuinen lämpeneminen pyritään rajoittamaan 2 asteeseen celsiusta.

”Aiomme olla vuoteen 2050 mennessä globaalisti hiilineutraali yritys. Suomen Fujitsu on ollut monella tapaa suunnannäyttäjänä tässä kehityksessä. Siirryimme vuonna 2014 käyttämään 100 % uusiutuvista lähteistä tulevaa sähköä, mikä pudotti hiilijalanjälkeämme merkittävästi. Kolme neljännestä sähkönkulutuksestamme syntyy konesaleissa, ja on aivan ensiarvoisen tärkeää, että tämä sähkö tuotetaan ympäristöystävällisesti. Tämä auttaa myös asiakkaitamme vähentämään omaa hiilijalanjälkeään”, Leisti jatkaa

Kiinnitämme huomiota ympäristövastuuseen hankinnoissamme, ja uusimme omia laitteitamme ja tilojamme niin, että ympäristökuormituksemme vähenee jatkuvasti. Ympäristöpolitiikkamme mukaan hankinnoissa huomioidaan tuotteen tai palvelun koko elinkaari valmistuksesta ja kuljetuksista kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön asti.

Lisätietoja:
The world’s top 100 economies: 31 countries; 69 corporation, Maailmanpankki 20.9.2016
Miltton: Hyvä yritys – 10 näkökulmaa yritysten ja yhteiskunnan suhteeseen, 2017
Carbon-Clear: Clean cooking saving lives in Darfur
Fujitsu Climate and Energy Vision 2050

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2018,  21.5.2018

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn