Apotin tuotantoympäristön rakennustyöt kuumimmillaan

Net 2018,  13.3.2018

Apotti-hanke käynnistyi pari vuotta sitten ja se etenee kohti käyttöönottoa syksyllä 2018. Myös Fujitsussa Apotin käyttöpalvelujen tuotantoympäristön rakennustyöt ovat kuumimmillaan.

Käyttöpalvelujen pystytys etenee tarkasti ja suunnitelmallisesti, sillä palvelun laadulle ja sisällölle on asetettu tiukat vaatimukset. Järjestelmältä edellytetään erittäin korkeaa käytettävyyttä, palveleehan se jatkossa kymmeniä tuhansia terveydenhuollon ammattilaisia. 

potin tuotantoympäristön rakennustyöt kuumimmillaan

Miten käyttöpalvelujen rakentaminen edistyy, Apotin tuotantojohtaja Mika Honkanen (oikealla) ja Fujitsun palvelupäällikkö Toni Takari? 


Mika Honkanen: Käyttöpalveluiden rakentaminen on edennyt pääosin suunnitelmien mukaan. Kehitysympäristö on ollut käytössä noin vuoden, ja seuraavien kuukausien aikana myös tuotantoympäristö valmistuu suunnitellusti. 

Toni Takari: Parhaillaan rakennamme varsinaista tuotantoympäristöä, jonka on määrä olla luovutuskunnossa kevään aikana. Sen jälkeen käyttöönottoprojekti on valmis ja siirrymme jatkuvaan palveluun.  

Mitä käyttöpalvelukokonaisuus sisältää? 


Toni Takari: Fujitsu vastaa Apotin käyttöympäristöstä kokonaisuutena sekä useasta kymmenestä siihen liittyvästä oheispalvelusta, kuten palvelunhallinnasta, tukipalveluista ja laitteistosta. Kokonaisuutta ohjataan ja kehitetään palvelusuunnitelman avulla. Tietoturva on laaja ja kriittinen alue, josta vastaa oma tietoturvapäällikkö.  

Mikä merkitys käyttöpalvelulla on Apotin ja sen käyttäjien kannalta? 


Mika Honkanen: Käyttöpalvelut ovat kriittinen osa järjestelmää ja perusta koko järjestelmän toiminnalle. Palveluiden käytettävyys ja luotettavuus ovat olennainen osa koko Apotti-järjestelmän toimintaa. Lisäksi käyttöpalveluiden tietoturvallisuus on erittäin tärkeää. Pienikin katko käyttöpalveluissa näkyy suoraan käyttäjille ja voi vaarantaa potilasturvallisuuden.  

Miten yhteistyö Fujitsun kanssa on sujunut? 


Mika Honkanen: Alkuvaiheen haasteiden jälkeen yhteistyö on parantunut matkan varrella, kun olemme oppineet puhumaan ”samaa kieltä” ja toimintatapamme ovat hioutuneet paremmin yhteen. Jatkossa hyvin läheinen ja avoin yhteistyö on olennaista, jotta voimme reagoida tuleviin haasteisiin mahdollisimman nopeasti. Apotti toimii vielä vuosia osittain hankemoodissa uusien käyttöönottojen lähestyessä. Fujitsulta odotamme ennen kaikkea ketteryyttä, jotta hanke saadaan yhdessä maaliin. 

Paljonko väkeä on mukana Fujitsusta ja minkälaista osaamista heillä on?


Toni Takari: Palvelun rakentamisessa on ollut mukana kymmeniä asiantuntijoita, esimerkiksi projektipäälliköitä, arkkitehtejä sekä asiantuntijoita eri osa-alueilta. 

Onko aikataulussa pysytty?


Mika Honkanen: Isossa hankkeessa aikataulut aina vähän venyvät, mutta käyttöpalveluprojekti on pysynyt aikataulussa. Muutosten osalta ketteryyttä ei aina ole ollut riittävästi, mutta tämäkin on paranemaan päin.

Toni Takari: Toistaiseksi hyvin. Parhaillaan olemme hyvin kriittisessä vaiheessa, mutta näyttää siltä, että aikataulu pitää edelleen. 

Onko tullut yllätyksiä matkan varrella?


Mika Honkanen: Näin mittavassa hankkeessa yllätyksiltä ei voi välttyä, mutta suurilta osin olemme pystyneet selvittämään ne yhdessä Fujitsun kanssa. Sekä Apotin organisaatio että Fujitsun projektitiimi on elänyt projektin aikana. Tämä on jonkin verran lisännyt myös haasteita, mutta onneksi olemme välttyneet suuremmilta yllätyksiltä.

Toni Takari: Kyseessä on haastava hanke, mutta konsepti on pysynyt koossa ja tiimi on kehittynyt hyvin projektin mukana. Kaikki ymmärtävät hyvin projektin kriittisyyden. Vastuuhenkilöt ovat vaihtuneet matkan varrella jonkin verran, mutta juna on silti mennyt eteenpäin. Jos on ollut aaltoilua, olemme pystyneet ratkaisemaan asiat keskustelemalla.  

Mitä osapuolia on ollut mukana? 


Toni Takari: Hankkeeseen on valittu muutama keskeinen yhteistyökumppani, jotka ovat mukana varmistamassa, että palvelun vaatimukset täyttyvät. Näiden valittujen kumppanien kanssa yhteistyö on hyvin sujuvaa. 

Mitä juuri tällä hetkellä tapahtuu Apotti-projektin käyttöpalvelu-osuudessa?


Mika Honkanen: Seuraavien kahden kuukauden aikana Apotin tuotantoympäristö pitää saada valmiiksi ja testattua. Lisäksi viimeistelemme ja otamme käyttöön palveluhallinnan prosessit ja työkalut koko laajuudessaan.

Toni Takari: Tällä hetkellä teemme kiivaasti töitä viimeistä vaiheen kimpussa, jotta ympäristö saadaan keväällä luovutusvalmiiksi Apotille. 

Mitä tapahtuu vielä ennen Apotin käyttöönottoa loppuvuonna 2018?


Mika Honkanen: Ennen syksyn käyttöönottoa järjestelmässä tehdään lukuisia käytettävyyteen, palautumiseen ja suorituskykyyn liittyviä testejä niin teknisellä kuin sovelluspuolellakin. Käyttöönottoon mennessä tuotantovalmius testataan ja todennetaan osana käyttöönoton valmiussuunnitelmaa, jossa katselmoidaan myös Fujitsun valmius palvelutuotantoon.

Toni Takari: Kun tuotantoympäristö on valmis, se luovutetaan Apotin käyttöön. Fujitsu jatkaa jatkuvan palvelun tarjoajana.  

Apotti on muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä. Fujitsu Finland Oy voitti Apotti-järjestelmän käyttöpalveluiden kilpailutuksen 29.8.2016. 

Apotti on yhdistelmä sanoista Asiakas- ja POTilasTIetojärjestelmä. Apotissa ovat mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen ja Tuusula. Myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen hankintasopimuksen mukaisesti. Apotti-järjestelmän ensimmäinen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2018 lopulla Vantaalla ja HUS:n Peijaksen sairaalassa. Lisää tietoa: www.apotti.fi

 teksti ja kuva

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 2018,  13.3.2018

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn