Yksityistä vai julkista ‒ K5-pilvi tarjoaa molemmat

Net 1/2016,  20.12.2016

K5-pilvipalvelu käynnistyy Suomessa tammikuussa. Fujitsun asiakas saa K5-pilven joustavasti oman tarpeensa mukaisena ratkaisuna. Se voi olla yksityinen pilvi, joka pyörii joko asiakkaan tai Fujitsun konesalissa tai julkinen pilvi, jonka osa on virtuaalinen private-pilvi.

K5

Suomen K5-pilvipalvelukeskus täydentää globaalien pilvikeskusten sarjaa, joista ensimmäiset ovat jo toiminnassa Tokiossa ja Lontoossa. Seuraavan puolen vuoden aikana K5-pilvikeskukset käynnistyvät Saksassa, Espanjassa ja Singaporessa. Fujitsu investoi EMEIA-alueen uusiin digitaalisiin palveluihin ‒ muun muassa pilvipalvelukeskuksiin ‒ kaikkiaan 250 miljoonaa euroa.

”Uusi K5-pilvikeskus on yksi historiamme suurimmista investoinneista myös Suomessa. K5 on hyvä osoitus Fujitsun omasta digitaalisesta transformaatiosta, jolla vastaamme markkinamuutokseen. Teemme merkittäviä investointeja ja tarjoamme alustan uusille liiketoimintamalleille, joita asiakkaamme toteuttavat”, kertoi Fujitsun toimitusjohtaja Simo Leisti K5:n julkistustilaisuudessa 14.12.

Paikallinen ja globaali lyövät kättä

Lähes kaikki tietoteknisiä hankintapäätöksiä tekevät organisaatiot suosivat tänä päivänä ensisijaisesti pilvipalveluja, ja monet ovat jo käyttäneetkin niitä vuosien ajan. K5 tukee yritysten digitalisaatiota mahdollisimman mutkattomasti. Se tarjoaa ketterää digitalisoitumista, kasvavaa operatiivista tehokkuutta, kiistatonta kilpailukykyä, kattavaa tietoturvaa ja kokonaisvaltaista käytännöllisyyttä. K5:n myötä Fujitsu Finland voi palvella kansainvälisiä asiakkaita ja samalla tarjota suomalaisille asiakkaille globaalia palvelua viidellä mantereella.

K5 on avoin ja skaalautuva. Se on ainoa pilvipalvelu, joka mahdollistaa sekä perinteisten it-ympäristöjen siirron pilveen että niiden jatkokehityksen digitaalisilla pilvipalvelusovelluksilla. Avoimen lähdekoodin ansiosta sovellusten jatkokehittäminen ja siirto eri alustoille on helppoa eikä asiakas joudu tekniseen alihankkijaloukkuun.

"Asiakkaamme voi valita joustavasti omien tarpeidensa mukaisen ratkaisun. He voivat yhdistää paikallisen pilvipalvelun ja globaalin julkisen pilvipalvelun sekä hallita näkymää ja tietoturvan tasoa joustavasti niiden välillä Fujitsu MetaArc-konseptiin sisältyvän Cloud Service Management (FCSM) -palvelun avulla. Se tarjoaa valmiit liitännät useaan julkiseen pilvipalveluun”, kuvailee johtaja Matti Koskinen Fujitsun Managed Infrastructure Services Nordic -yksiköstä.

”Esimerkiksi Amazonin tai Azuren pilvipalvelut eivät enää jää erillisiksi saarekkeiksi, vaan ne voi integroida yrityksen muun it:n kanssa ja yhdistää prosesseihin”, hän mainitsee.

MetaArc-yritysalustan keskeinen osa

K5 on keskeinen osa Fujitsun digitaalista MetaArc-yritysalustaa. MetaArc kattaa teknologiat, työkalut, palvelut ja kumppanuudet, joista muodostuu pilvipalvelun strateginen perusta.

K5 tuo asiakkaille laajan valikoiman välineitä, joilla organisaatiot voivat itse kehittää ja ottaa käyttöön uusia pilvisovelluksia nopeasti. MetaArc taas tuo yrityksen saataville välineet, joiden avulla voi hyödyntää esimerkiksi big dataa ja tekoälyä osana tulevaisuuden liiketoimintaa.

Tiukat tietosuojaa koskevat lait ja määräykset hidastavat monesti pilvipalveluiden käyttöönottoa etenkin julkishallinnon toimialalla. Pilvipalveluiden tietoturva askarruttaa erityisesti valtionhallintoa, koska data ei saa joutua vääriin käsiin. Terveydenhoidon toimijoille tietojen maantieteellinen sijainti on tärkeää, samoin esimerkiksi finanssialalle. 

Korkeaa tietoturvaa tarvitsevat asiakkaat voivat nyt hankkia turvallisen pilvialustan, joka on täysin asiakkaan hallinnassa ja vaihtoehtoisesti omassa konesalissa.

Valmiit työkalut ja monipuoliset kehitysrajapinnat

K5 sisältää valmiita työkaluja ja lukuisia rajapintoja, joiden avulla yritykset voivat kehittää, testata ja viedä käytäntöön uusia sovelluksia nopealla syklillä. Koska K5 perustuu avoimeen lähdekoodiin, sovelluksia voi jatkossakin siirtää joustavasti alustalta toiselle, eikä yritys joudu tekniseen alihankkijaloukkuun.

Datan hallinnan ja prosessit voi kutoa yhteen MetaArcin RunMyProcess-ratkaisulla. Sen avulla olemassa olevia palveluja ja resursseja voi yhdistää uusiksi kokonaisuuksiksi, olivatpa ne pilvessä tai yrityksen omissa järjestelmissä. Pilvipalveluna tarjottavan integraatioalustan (iPaaS) avulla Fujitsu tarjoaa joustavaa tukea järjestelmien rakentamiseen.

Lisää tietoa:

Fujitsu Finland on käyttänyt täysin uusiutuvaa energiaa kaikissa konesaleissaan jo vuodesta 2014 lähtien, joten myös K5-pilvipalvelu pyörii kokonaan uusiutuvalla energialla. Lisäksi viileä pohjoismainen ilmasto auttaa vähentämään konesalien jäähdytyskustannuksia.

 ot

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 1/2016,  20.12.2016

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn