Vastuullisuus kuuluu yrityksen perusarvoihin

Net 1/2016,  20.12.2016

Fujitsun yritysvastuutoiminnan ensimmäinen näkyvä ponnistus oli puistomaisen virkistysalueen rakentaminen Kawasakin tehtaan ympärille vuonna 1938. Fujitsu ryhtyi myös laajentamaan vastuullisuusajatteluaan jo kauan ennen kuin vastuullisuudesta tuli globaali megatrendi. Sittemmin vastuullisuus on vakiintunut osaksi yrityksen toimintaa ja arkipäivää.

Fujitsu Finlandin yritysvastuupäällikkö Christine Löfgren, miten Fujitsun yrityskulttuuri liittyy vastuullisuuteen?

Monin tavoin, sillä vastuullisuus on yksi tärkeimmistä perusarvoistamme. Vastuullisuuteen on neljä näkökulmaa: Se tarkoittaa erinomaisten asiakastulosten synnyttämistä, omaan henkilöstöön panostamista, hyvän taloudellisen tuloksen tekemistä ja kykyä toimia kauttaaltaan vastuullisesti. Kaikki alueet ovat samanarvoisia ja ne myös ovat kaikki riippuvaisia toisistaan.

Fujitsu rakensi ensimmäisen tehtaansa Kawasakiin vuonna 1938, ja jo sen suunnittelussa otettiin huomioon myös ympäristövaikutukset. Tehtaan yhteyteen perustettu puistoalue on edelleen virkistyskäytössä.

Yrityksen henkilöstö ansaitsee hyvän johtamisen. Vastuullinen johtaminen on laadukasta esimiestyötä, jonka avulla henkilöstöllä on hyvät edellytykset tehdä työtään ja palvella asiakkaitamme.

Panostamme myös monimuotoisuuteen. Osallistuimme viime vuonna Dialogi 2015 -hankkeeseen, ja vuonna  2016 olemme jatkaneet aktiivista monimuotoisuustyötä. Oma tiimimme esimerkiksi osallistui sekä Digital Prideen että Pride-kulkueeseen. Meillä saa olla aidosti oma itsensä.

Fujitsu on allekirjoittanut YK:n Global Compact -ihmisoikeussopimuksen ja on mukana monissa globaaleissa vastuullisuusindekseissä. Olemme tänä vuonna jo 17. kerran kärjessä Dow Jonesin Sustainability World -indeksissä, ja toimintamme vastuullisuutta arvioidaan säännöllisesti useissa muissakin vuosittaisissa selvityksissä.

Joulupuu, vastuullisuus

Osana vastuullisuustoimintaa Fujitsu Finland on osallistunut jo useampana vuonna Suomen Nuorkauppakamarien organisoimaan Joulupuu-keräykseen. Hyväntekeväisyystempauksen tavoitteena on antaa joululahja niille suomalaisille lapsille, jotka muuten jäisivät ilman joulupukin tuomisia. Tonttupajassa häärivät muiden muassa Eetu Mertaniemi, Christine Löfgren ja Mariam Turak.

Onko yrityksen oltava vastuullinen? Eikö riitä, että yritys tekee tulosta, työllistää ja maksaa veronsa?

Kasvu ja kannattavuus ovat tärkeitä, mutta kestävän kehityksen vinkkelistä on olennaista, että yritys tunnistaa laajasti oman vaikutuksensa ja omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristöön ja yhteiskuntaan. Olemme mukana parantamassa kansalaisten arkea innovatiivisten ict-palvelujemme ja -ratkaisujemme avulla. Yhä useammin yritykset edellyttävät toisiltaan vastuullista toimintaa, joten sen painoarvo hankintapäätöksissä kasvaa.

Miksi vastuullinen yritystoiminta on nyt asia, josta kaikkialla puhutaan ja jota yrityksiltä edellytetään?

Vastuullisuus ja ”doing the right thing” ovat megatrendejä. Taustalla on pyrkimys vaikuttaa suuriin globaaleihin uhkiin, kuten maapallon lämpenemiseen. Toisaalta esimerkiksi humanitääristen asioiden painoarvo on noussut. Yhä useampi kehittyneiden maiden kuluttaja haluaa hankkia vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita. Esimerkiksi tuore Pariisin ilmastosopimus, jonka myös Fujitsu on ottanut osaksi omaa toimintatapaansa, vaikuttaa suuresti päättäjien ja kansalaisten ajatteluun. Sopimus sisältää kestävän kehittämisen tavoitteet (Sustainable Developing Goals), jotka vaikuttavat vastuullisuusajattelun painopisteisiin kaikkialla maailmassa.

Miten vastuullisuus näkyy Fujitsun toiminnassa?

Oma laitetuotantomme on hyvä esimerkki. Yhä useampi yritys ja organisaatio odottaa, että laitevalmistaja ottaa vastuun laitteiden koko elinkaaresta. Omistamme omat tehtaamme, joten huolehdimme itse työntekijöidemme palkkatasosta ja työoloista. Hallitsemme myös ekologisesta näkökulmasta tuotteidemme elinkaaren alusta loppuun ja kierrätämme niin käytöstä poistuvat koneet kuin myös kaiken mahdollisen raaka-aineenkin.

Tavoitteemme on auttaa myös asiakkaitamme olemaan vastuullisempia ja ympäristöystävällisempiä. Puhumme ISO26000-standardin puolesta ja olemme ottaneet käyttöön sen parhaat käytännöt. Seuraamme globaalisti ja paikallisesti toimintaamme mittaamalla ja raportoimalla säännöllisesti muun muassa sähkönkulutusta, matkustamista ja jätemääriä. Pyrimme jatkuvasti vähentämään kulutustamme. Mittaamme myös säännöllisesti henkilöstön tyytyväisyyttä ja kehitämme toimintaa tulosten pohjalta.  

Miten yritys voi kehittää vastuullista kulttuuria?

Vastuullisen kulttuurin kehittäminen lähtee yrityksen visiosta ja arvoista sekä johdon sitoutumisesta. Vastuullisuusajattelun pitää kulkea punaisena lankana koko liiketoiminnan läpi; kaikkien työntekijöiden ja esimiesten on ymmärrettävä oma roolinsa. Johdon pitää huolehtia, että vastuullisuutta edistetään yrityksessä järjestelmällisesti ja rakennetaan ohjelmia, jotka todella ajetaan läpi, ja joissa työntekijät ovat aktiivisesti ja sydämellään mukana.

Mikä on yrityksen tärkein vastuullisen yrityskulttuurin voimavara?

Jonkun tai joidenkin yrityksessä pitää herätä vastuullisuusajatteluun, ja yrityksen visio pitää suunnata vastuullisuuteen. Hyvä visio sekä innostaa että ottaa huomioon inhimillisen osaamisen. Pitää olla sekä vahva näkemys että päitä ja käsipareja tekemässä asioita käytännössä.
Digitalisoituvassa yhteiskunnassa yritysvastuuta pitää laajentaa käsittämään myös asiakkaiden ja yhteiskunnan dataa. Vastuullinen yritys varmistaa, ettei tietovarastoja käytetä väärin. Yrityksen pitää jatkuvasti tarkastella, päivittää ja määrittää omia vastuullisuustavoitteitaan ja -toimintatapojaan. Ihmisten pitää pystyä luottamaan, että digitaalisen ratkaisun tai palvelun käyttö on turvallista.

Mihin kohtaan vastuullisuus sijoittuu yritystoiminnan kokonaisuudessa?

Useimmissa yrityksissä ei vielä ole päätyönään vastuullisuusasioita tekeviä ihmisiä, vaan vastuullisuus on henkilöstö-, viestintä- tai markkinointijohtajan sivurooli. Vähitellen tehtäviä hoitamaan nimetään yritysvastuun asiantuntijoita. Fujitsussa vastuullisuushankkeen omistaa toimitusjohtaja.

Kuka Fujitsussa vastaa, että yrityksen liiketoiminta on vastuullista?

Yritysfilosofiamme Fujitsu Wayn mukaan me jokainen vastaamme siitä. Sitoudumme noudattamaan sääntöjä ja toimimaan Fujitsun vastuullisen liiketoimintatavan mukaan. Johdon sitoutuminen on ehdottoman tärkeää.
Ict-toimialalla digitalisaatio valtaa alaa ja tuo uusia alueita vastuullisuussateenvarjon alle. Digitalisaatiota edistävien tahojen pitää tunnistaa muutoksen riskit ja määrittää kriteerit ja toimintamallit, jottei teknologiasta tule liian tunkeilevaa.  Jaamme itsestämme valtavan määrän tietoa verkossa päivittäin ja jätämme tuhansia digitaalisia jalanjälkiä. Vastuullinen yritys tunnistaa riskit, käsittelee ne perusteellisesti ja asettaa kriteerit vastuulliselle tietotekniikan ja datan käytölle. Nämä aiheet pitää käsitellä yrityksen johtotasolla, nivoa organisaation ytimeen ja sisällyttää päivittäiseen toimintaan.

Miten yrityksen toimintaa voi muuttaa vastuullisemmaksi?

Selvitä ensin, miten yrityksesi toimii tällä hetkellä. Miten suuri osa sen toiminnasta on vastuullista? Sen jälkeen mieti, mihin suuntaan haluaisit kehittää yritystäsi. Seuraavaksi pitää tunnistaa oman toimialan erityispiirteet sekä se, miten asiakkaat näkevät vastuullisuuden ja mikä on heille tärkeää. Johto pitää saada sitoutumaan kaikkiin päätöksiin. Lopuksi pitää suunnitella tavoitteet, mittarit ja toteutus vähintään parin vuoden tähtäimellä.

Mitkä ovat kaikkein tärkeimmät askeleet vastuullisuuden polulla?

Globaalissa, verkostoituneessa maailmassa taloudellinen kasvu, hyvinvointi, turvallisuus ja yhteiskunnan toiminta ovat riippuvaisia siitä, miten hyvin me yrityksenä onnistumme vastuullisesti kehittämään ja hyödyntämään tietoa ja teknologiaa. Velvollisuutemme on edistää vastuullisuutta, koska tulevaisuus kuuluu meille kaikille. Sosiaalista omatuntoa on kehitettävä ja annettava sen kasvaa meissä kaikissa, myös työrooleissamme.

VastuullisuusLue lisää yritysvastuu-sivustolta: Fujitsulle yritysvastuu tarkoittaa toimintatapojen ja Fujitsu Way -yritysfilosofian soveltamista kaikkeen toimintaan.

Fujitsu Group CSR Report 2016

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 1/2016,  20.12.2016

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn