Työelämää mullistava ohjelmistorobotti uurastaa väsymättä

Net 1/2016,  7.3.2016

Ohjelmistorobotiikka eli RPA (Robotic Process Automation) tarjoaa työkalut ja menetelmät nopeaan, vaivattomaan ja kustannustehokkaaseen digitalisaatioon. Fujitsu kartoitti yhdessä Eeran kanssa ohjelmistorobottien käyttömahdollisuuksia eri asiakkaiden toiminnassa.

Ohjelmistorobotiikka

Ohjelmistorobotiikka herättää vielä runsaasti ennakkoluuloja ja jopa pelkoa, vaikka se on oivallinen ja nykyaikainen tapa parantaa toiminnan laatua ja tuottavuutta.

”Kun virtuaalinen robotti osallistuu osaston tai tiimin työhön, se hoitaa automaattisesti tiettyjä manuaalisia rutiineja toimintaprosessien sisällä tai niiden välillä. Ohjelmistorobotti tekee sen, mitä ihminenkin olisi tehnyt. It-hankkeena se on kevyt, sillä sovellusten rajapintoihin tai koodiin ei tarvitse koskea ollenkaan”, kuvailee Fujitsu Nordicin CTO Glen Koskela.

Virtuaalirobotin hoidettaviksi soveltuvat monet pienet rutiinityöt, jotka manuaalisesti tehtyinä vievät paljon aikaa. Sopivia kohteita löytyy kaikilta toimialoilta. Niitä ovat esimerkiksi henkilöstöhallinnon prosessit kuten uuden työntekijän tietojen kirjaaminen ja erilaiset lomakkeiden käsittelyprosessit. Tyypillisesti kohteet ovat selkeästi jäsenneltyjä, sääntöihin perustuvia ja toistettavia tehtäviä, kuten tiedon hakua, luontia tai päivittämistä eri järjestelmiin. 

Fujitsu selvitti ohjelmistorobotiikan sovelluskohteita Suomessa

Fujitsu on toteuttanut yhdessä Eeran kanssa RPA-esiselvityksen, joka kartoittaa ohjelmistorobotiikan soveltamisalueita Fujitsun asiakkuuksissa.

Fujitsun teettämässä selvityksessä tutkittiin ohjelmistorobotiikan yleisiä mahdollisuuksia liiketoiminnan rutiinitöiden automatisoinnissa eri toimialoilla. Eera haastatteli tutkimusta varten myynnin edustajia Suomen, Ruotsin ja Tanskan Fujitsuissa.

”Halusimme selvittää, mihin sovelluskohteisiin robotiikkaa voidaan käyttää, mitä vaikutuksia sillä on ja mitä etuja sen avulla saadaan. Lisäksi kartoitimme minkälaista ymmärrystä ja arvoja robotiikan käyttöönotto edellyttää sekä millaista kypsyysastetta se edellyttää liiketoiminnalta”, kertoo Esa Aho, Head of Offerings & Presales, Fujitsu Nordic.

Selvityksen mukaan RPA kiinnostaa Fujitsun asiakkaita, mutta sen tarkka sisältö ja merkitys ovat monille vielä epäselviä. Ohjelmistorobotiikka sekoitetaan helposti mekaanisiin robotteihin, joita esimerkiksi valmistava teollisuus käyttää. Kaikki haastatellut arvioivat kuitenkin, että alue kiinnostaa asiakkaita ja se on tärkeä tulevaisuuden kannalta. Lisäksi sen katsottiin liittyvän läheisesti asiakkaiden muihin ajankohtaisiin teemoihin kuten tuottavuuteen ja digitalisaatioon.

”RPA on digitalisaation tärkeä osa-alue. On harmillista, että vain IoT on laajasti tapetilla, sillä asiakkaat ovat kiinnostuneita aihepiiristä laajemminkin. He haluavat tietää lisää digitalisaatiosta ja erilaisista sähköisistä ratkaisuista. RPA on aivan yhtä tärkeä alue kuin IoTkin”, kuvailee yksi haastateltavista. 

Työelämän mullistaja

Ohjelmistorobotiikka nähdään mahdollisena ratkaisuna perustietotekniikan ja sovellusten harmonisointi- ja integrointipaineisiin. Bisnesprosessien automatisoinnissa RPA-menetelmä on lyömätön verrattuna perinteiseen it-projektiin. Sekä ajan, rahan että vaivan säästöt ovat huomattavat.

”Fuusioiden ja organisaatioiden yhdistymisten yhteydessä törmäämme kirjavaan joukkoon erilaisia it-järjestelmiä, joilla kuitenkin hoidetaan samoja tehtäviä. Voisimmeko yhdistää ne fiksusti esimerkiksi ohjelmistorobotiikan avulla? Seuraavien vuosien aikana näitä yhdistymisiä tulee valtavasti jo pelkästään julkishallinnon puolella”, esittää tutkimuksen osallistuja. 

Fujitsun palvelusalkussa ohjelmistorobotiikka todettiin varteenotettavaksi menetelmäksi esimerkiksi ikääntyneiden legacy-sovellusten modernisoinnissa. Sen käyttöönotto on esillä myös Hybrid IT-, Smart Working- sekä Lean- ja SAP-konsultointihankkeissa.

Ei enää inhimillisiä virheitä

Tietoyhteiskunnasta on hyvää vauhtia tulossa automaatioyhteiskunta. Tietotyön automatisointi mullistaa rankasti tulevaisuuden työelämää. On arvioitu, että noin kolmannes suomalaisten työpanoksesta voitaisiin jatkossa korvata virtuaalirobotilla. Toisaalta ohjelmistorobotiikka voi auttaa pitämään tietotyön Suomessa sen sijaan, että se siirrettäisiin matalamman kustannusten maihin. 

Ohjelmistorobotiikka automatisoi ihmistyötä jäljittelemällä liikeratoja, joita ihminen käyttää samanlaisena toistuvassa työssä. Se hyödyntää olemassa olevia sovelluksia. ”Virtuaalirobottina” toimii pieni ohjelmistopalikka, joka käyttää sovelluksen toimintoa samalla tavalla kuin ihminen. Virtuaalirobotin voi luoda suorittamaan erilaisia toimintoja ja prosesseja muutamassa viikossa. Kertaalleen ohjelmoidut työvaiheet voi kierrättää ja käyttää uudestaan toisaalla.

It-asiantuntijat tuottavat, hallinnoivat ja ylläpitävät virtuaalirobotteja mutta liiketoimintayksiköiden käyttäjät luovat niiden toimintamallit. Ohjelmistorobotiikan avulla toteutettu prosessin automatisointi maksaa murto-osan vastaavasta perinteisen it-hankkeen kustannuksista.

Kiinnostus ohjelmistorobotiikkaan on selkeässä nousussa, sillä sitä voi helposti soveltaa monen yrityksen prosesseissa. Robotiikan soveltajille ja järjestelmäintegraattoreille se merkitsee kasvavia markkinoita.

Ohjelmistorobotiikan ansiosta toiminnan laatu paranee, koska inhimillisiä virheitä ei enää tule. Samalla sovellusten toiminnallisuudet laajenevat ja niiden elinkaari pitenee. Sovellusten kehittäjille sw-robotiikka tuo rajattomat mahdollisuudet kasvattaa ja monipuolistaa nykyisiä it-ympäristöjä.

Ohjelmistorobotiikan etuja

 • Henkilöresurssien tarve pienenee merkittävästi
 • Henkilöstö voi siirtyä rutiinityöstä asiakaspalveluun tai muuhun tuottavampaan työhön
 • Tehokkuus paranee. Virtuaalirobotti työskentelee 24/7
 • Järjestelmien elinkaari pitenee. Selvitään pienillä muutoksilla tai modernisoinnilla
 • Tiedonkäsittelyn ja prosessien laatu paranee
 • Inhimillisten virheiden riski poistuu
 • Saadaan laadukasta analytiikkaa asiakkaille, kumppaneille ja henkilöstölle
 • Saadaan joustavuutta esimerkiksi vuodenaikojen tai sesonkien mukaan
 • Uusia bisnesmahdollisuuksia alueille, joita ei ole aiemmin pystytty hoitamaan
 • Virheettömyys ja tehokkuus parantavat asiakastyytyväisyyttä
 • Eri toimintoihin voidaan lisätä mittareita joilla seurataan tapahtumien määriä ja läpäisyaikoja

Teksti:

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 1/2016,  7.3.2016

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn