Sovellusten modernisointi toi miljoonasäästöt

Net 1/2016,  7.11.2016

Vanhat sovellukset heräävät uuteen kukoistukseen, kun ne siirretään moderniin teknologiaan ja nykyaikaiselle alustalle. Valtiokonttori ja eläkevakuutusyhtiö Varma toteuttivat keskuskonepohjaisen ydinjärjestelmän modernisointihankkeen yhteistyössä Fujitsun kanssa.

Sovellusten modernisointiModernisointihanke on ollut sekä Varmalle että Valtiokonttorille suuri menestys.

”Projektimme takaisinmaksuaika on vain 16 kuukautta. Modernisoinnin ansiosta olemme voineet luopua kokonaan kalliin keskuskoneen ylläpidosta. Tämä oli elämäni ensimmäinen projekti, jolle en joutunut tekemään sen tarkempaa kustannuslaskentaa”, toteaa projektipäällikkö Ilkka Maijala Valtiokonttorista.

”Modernisoinnin avulla poistuivat vanhaan sovellukseen liittyvä liiketoimintariski ja osaamisongelma. Lisäksi pääsemme kohta eroon vanhan sovelluskehittimen lisenssikuluista, ja saimme sovelluskehitykseen uudet ja nykyaikaiset työkalut”, kertoo Varman hankkeen projektipäällikkö Ilkka Lilius.

Fujitsu tarjoaa sovellusten modernisointipalveluja globaalisti ja vakioidusti. Palvelu kattaa laajan joukon teknologioita ja liiketoimintatarpeita. Asiakkailla on maantieteellisestä sijainnista riippumatta käytössään Fujitsun ja sen kumppaneiden globaali asiantuntemus.

”Valitsimme Fujitsun hankkeen toteuttajaksi keskustelujen ja näyttöjen perusteella. Yrityksen sovellusten modernisointiprosessi ja vakuuttivat, heillä oli osaava ja kokenut kumppani sekä myös aiempaa kokemusta vastaavista hankkeista”, sanoo Varman tietohallintojohtaja Tiina Kurki.

Eroon kalliista ylläpidosta

Valtiokonttori havahtui pari vuotta sitten tilanteeseen, jossa tärkeä keskuskonepohjainen sovellus oli vanhenemassa käsiin. Sovellusympäristön elinkaaren loppu häämötti edessä, sillä teknologia oli vanhaa, ylläpito kallista ja osaajat hupenemassa. Tietoturvakaan ei vastannut nykypäivän vaatimuksia.

Valtiokonttorin Sovako-maksatusjärjestelmän kautta tilitetään korvauksia sotainvalideille, heidän omaisilleen sekä kuntoutus- ja hoitolaitoksille. Lisäksi järjestelmän kautta hoidetaan kansalaisneuvontaa sekä maksatukset esimerkiksi rauhanturvajoukoissa palvelleelle henkilöstölle.

Vanha keskuskonepohjainen käyttöympäristö oli iältään 20–30 vuotta.  Laitekanta oli pieni mutta ympäristön ylläpito kävi kalliiksi.

Maijala, VK”Raudan käyttöpalvelukustannuksista kertyy parinkymmenen tuhannen euron lasku vuosittain. Halusimme kuitenkin turvata järjestelmän toimivuuden ainakin kymmeneksi vuodeksi eteenpäin, joten taustateknologia piti päivittää nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi”, Ilkka Maijala (oikealla) kuvailee.

Varman eläkevakuutusten käsittelyjärjestelmä ja vakuutusmaksujen käsittelyjärjestelmä pyörivät aivan Varman perustehtävän ytimessä, ja ne ovat kiinni useassa muussa tärkeässä järjestelmässä. Vanhan järjestelmän ylläpito oli kuitenkin käymässä sietämättömän kalliiksi.

”Sovelluskehitysvälineen lisenssikulujen pelättiin nousevan pilviin ja toisaalta osaaminen väheni vuosi vuodelta. Olimme melkoisessa lukitustilanteessa”, Ilkka Lilius kertoo.

”Tutkimme tarkkaan eri arkkitehtuureja ja ratkaisuvaihtoehtoja sekä myös sovellushallinnan siirtämistä offshoreen. Analyysin jälkeen päädyimme migraatiovaihtoehtoon ja arkkitehtuuriin, jossa osa sovelluksista jäi keskuskoneympäristöön. Käyttöliittymä haluttiin selainpohjaiseksi. Migraation tavoitteeksi tuli Cobol-pohjaisten käyttöliittymien modernisointi”, Lilius jatkaa.

Ikivanhojen ohjelmien yllätykset

Valtiokonttorin vanha Sovako-järjestelmän ohjelmointi oli toteutettu Cobol-ohjelmointikielellä ja CSP-sovelluskehittimellä.

Tietoturvavaatimukset ovat tiukat. Valtionhallinnon linjauksen mukaan kaikkien sovellusten, joissa käsitellään arkaluontoisia tietoja, pitää olla Vahti-ohjeiden mukainen.

”Ensimmäisessä toteutusvaiheessa siirsimme koko järjestelmän selainkäyttöiselle Microsoft-alustalle. Se onnistui äärimmäisen hyvin, vaikka ikivanhoista ohjelmistoista löytyy tietysti aina jotain erikoisuuksia. Viimeksi toissaviikolla huomasimme, että henkilötunnusten väliviiva oli livahtanut järjestelmään pisteenä. Kannattaa varautua yllätyksiin. Kantaa ei pysty niin tiukasti analysoimaan, etteikö sieltä löydy poikkeamia”, Maijala huomauttaa.

Varman vanha työeläkesovellus oli toteutettu CA Gen -sovelluskehittimellä. Kehitin tuottaa ei-ylläpidettävää Cobol- ja C++ -koodia ajonaikaiseen ympäristöön. Modernisoinnissa CA Gen -mallit muunnettiin Cobol-palvelinohjelmistoiksi ja nykyaikaiseksi HTML 5/Javascript -selainkäyttöliittymiksi. Miljoonien koodirivien lopputulosta voi ylläpitää moderneilla työvälineillä. Kuten monesti tällaisissa järjestelmissä, liittymiä muihin järjestelmiin ja sovelluksiin on runsaasti. Näihin liittymärajapintoihin ei modernisoinnissa koskettu.

Lilius, VarmaModernisointitoteutuksessa Fujitsun ns. hiekkalaatikkoympäristöön rakennettiin ajoympäristölle identtinen testiympäristö. Liittymiä tuotiin mukaan sen verran, että käyttöliittymäosuuksien testaus onnistui. 

”Toteutusmalli toimi hyvin. Käyttäjä näytti käyttötapauksen ja teki operaation, joka nauhoitettiin. Sen perusteella toteutettiin automatisoidut testitapauksen testiympäristöön. Kun testitapauksia oli sadoille näytöille, pystyimme varmistamaan, että uudet paketit toimivat ja ne voitiin viedä systeemitestiin”, Ilkka Lilius (oikealla) kuvailee.

”Käyttäjät halusivat, että käyttöliittymä pysyy täysin ennallaan värejä myöten. Heitä kuunneltiin ja he olivat lopputulokseen tyytyväisiä. Vaikka periaatteessa migraatiossa toteutus vastasi täysin alkuperäistä sovellusta myös käyttöliittymässä, niin pieniä parannuksia saatiin useille näytöille”, hän jatkaa.

Testauksen rooli korostuu

Sekä Maijala että Lilius korostavat, että modernisointiprojektin toteutus on hyvin pitkälti testausta, testausta ja taas testausta.

”Testauksen roolia ei voi liikaa korostaa. Jokainen toiminto sisäänkirjautumisesta ihan vihoviimeiseen pankkiaineiston toimitukseen asti pitää testata. Järjestelmässä on mukana useita erilaisia ohjelmistoja, joita on vuosien mittaan integroitu siihen. Kaikki mahdollinen maan ja taivaan väliltä pitää ottaa huomioon. Suosittelen, että testaajia on mukana sekä oman väen joukosta että it-toimittajalta”, Ilkka Maijala kertoo.

”Modernisointi onkin oikeastaan testausprojekti, jonka yhdessä vaiheessa siirretään koodia. Sovelluksessa on miljoonia rivejä koodia, joten testausprosessikin on erittäin vaativa”, Maijala toteaa.

Ruotsin Transportstyrelseninin modernisointi loppusuoralla

Fujitsu on toteuttanut it-ympäristön modernisointiprojektin myös Ruotsin Transportstyrelsenin kanssa (Liikenteen turvallisuusvirasto). Projektissa vanha Unisys 2200 -suurkoneympäristö ja sen LINC/EAE-, COBOL- ja Assembler-pohjaiset sovellukset modernisoitiin .Net-pohjaisiksi selainsovelluksiksi ja eräajoiksi.

Kyseessä on yksi Euroopan suurimmista modernisointiprojekteista. Hankkeen arvo on noin 6,2 miljoonaa euroa. Kerroimme siitä Net-lehdessä vuoden 2016 alussa
http://www.net.fujitsu.fi/fi-FI/12016/Ruotsin_Transportstyrelsen_modernisoi_ke(9646)

Fujitsun toteuttama modernisointihanke alkoi maaliskuussa 2015 ja tuotantoon ottoa valmistellaan kovaa vauhtia muun muassa pukuharjoituksin. Loppusuora häämöttää.

”Projekti on edennyt aikataulun mukaan. Suorituskykytestit onnistuivat hyvin. Big bang eli käynnistys on ihan pian tulossa”, kuvailee projektipäällikkö Anna Larsson Fujitsusta.

Modernisointi, Anna LarssonAnna Larssonin kolme ohjetta sovelluksen modernisoijalle

  • Opettele järjestelmä perusteellisesti. Tutki mitä se sisältää ja mieti, voiko jostakin toiminnosta luopua kokonaan.
  • Etsi avuksesi joku, jolla on kokemusta vastaavista projekteista.
  • Älä odottele. Kohta on vielä vähemmän osaajia ja kaikki entistä vaikeampaa.

 Modernisointi on digitalisaation ytimessä

Sovellusten modernisointia ei koskaan kannata tehdä pelkästään korvaamaan vanha teknologia uudella. Modernisointihankkeen pitää myös tehostaa organisaation toimintaa. Samalla sovelluksen jatkuva toiminta turvataan palvelun sisältöä muuttamalla tai tuomalla käyttöön kokonaan uusi palvelu.

Fujitsun mallissa modernisointi toteutetaan mahdollisimman automaattisesti uusimman teknologian avulla. Tavoitteena on, että vanhat ja uudet tietojärjestelmät toimivat sulavasti yhdessä. Järjestelmiä ei rakenneta kokonaan alusta alkaen uusiksi, mutta ne siirretään uuteen ympäristöön ja niiden päälle rakennetaan uusia sovelluksia.

Toteutuksessa voi käyttää hyväksi esimerkiksi RPA:n menetelmiä (Robotic process automation), joilla automatisoidaan käyttöliittymiä. Myös erilaiset prosessiautomaation välikerrokset ovat käytettävissä kuten myös pilvipohjaiset integraatiojärjestelmät.


Kysy lisää: Mikael Valtonen, Fujitsu, p. 045 7880 9558

> Ikääntyneiden sovellusten modernisointia palveluna (fujitsu.com/fi)

Juttu perustuu Ilkka Maijalan, Ilkka Liliuksen ja Anna Larssonin esityksiin Fujitsun aamiaisseminaarissa lokakuussa 2016.

OT

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 1/2016,  7.11.2016

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn