Resurssipankkijärjestelmä säästää VSSHP:ssa 140 000 euroa vuodessa

Net 1/2016,  16.5.2016

VSSHP:n hoitohenkilöstö ja Fujitsu suunnittelivat yhteistyössä järjestelmän, jolla esimiehet voivat varata varahenkilöitä. Järjestelmä säästää pelkästään yhdellä klinikalla lähes 140 000 euroa vuodessa, kun työaikaa ei kulu sijaisten hankkimiseen.

Fujitsu on ollut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) it-kumppani vuodesta 1997. Työasemapalvelujen eli käyttö- ja lähituen lisäksi yhteistyö on laajentunut muun muassa asiantuntijapalveluihin ja alueellisiin palveluihin. Vahvaan tunnistamiseen sairaanhoitopiiri käyttää Fujitsun mPollux-palveluja.

Fujitsun toimittama aluetietojärjestelmä Altti on tärkeässä roolissa VSSHP:ssa.

”Altin avulla pystymme jakamaan tietoa organisaatioiden välillä. Käyttömäärä on kasvanut jatkuvasti, vaikka Kanta on tullut rinnalle vaihtoehdoksi. Altissa on esimerkiksi röntgenkuvien katselumahdollisuus ja yhteys sosiaalipuolelle, joita Kanta ei vielä mahdollista”, tietohallintojohtaja Yrjö Koivusalo muistuttaa.

TYKSin T-sairaalassa on käytössä Fujitsun toimittama, paikannukseen perustuva henkilöturvajärjestelmä. Se on esimerkki Fujitsun roolista tekniikan ja palvelujen integraattorina. Yhteistyö paikallisten toimijoiden, kuten älykästä paikannusteknologiaa kehittävän Ekahaun tai Quupan kanssa, takaa uusimmat teknologiat terveydenhuollon asiakkaille.

Ketterällä varaussovelluksella isoja säästöjä

Tyks, resurssipankki

Fujitsu on tehnyt sairaanhoitopiirille paljon sovelluskehitystä. Muun muassa perusbudjetointi, potilasasiamiehen raportointi sekä hankintojen tarjousvertailut ja hankintaesitykset tehdään Excel-sovelluksilla.

”Monia asioita on ratkaistu ketterästi ilman raskaita järjestelmiä. Kehitys on joustavaa ja kustannustehokasta”, Koivusalo kiittää.

Excel-sovellukset rakennetaan lähes aina tietokantojen päälle itsenäisinä järjestelminä ja avoimin rajapinnoin. Lisäksi sovellukset integroidaan usein asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin, kuten sairaanhoitajien työvuorojärjestelmään tai taloushallinnon järjestelmään. Sovellukset eivät vaadi mitään asennuksia ja toimivat tavanomaisessa Office-ympäristössä. Office-version vaihtuminenkaan ei yleensä aiheuta ongelmia.

Tällä menetelmällä Fujitsu yhdessä VSSHP hoitohenkilöstön kanssa suunnitteli ja toteutti järjestelmän, jolla  esimiehet voivat varata varahenkilöitä, ja tietojen käsittely tapahtuu reaaliajassa. Helposti omaksuttava sovellus toimii resurssipankkina ja henkilöiden varausjärjestelmänä. Varauksille määritellään myös syy, jolloin organisaatio saa arvokasta tilastotietoa varahenkilöiden käytöstä.

Sovellus mahdollistaa myös niin sanotun lainavuorojärjestelmän sähköistämisen. Osastot voivat hiljaisina aikoina vapauttaa vakinaisia henkilöitään muiden osastojen varattaviksi – tai kiireisinä aikoina jättää resurssipyyntöjä. Hoitajat voivat myös itse ilmoittautua tekemään ylimääräisiä työvuoroja sovelluksen kautta. Näin sairaala voi välttää ulkopuolisten sijaisten palkkaamista.

Ennen sovelluksen käyttöönottoa seinälle levitettiin lakana, jonne piti kynällä käydä merkitsemässä varaustiedot ja vapaat vuorot.

Tutkimuksen mukaan järjestelmä säästää pelkästään yhdellä klinikalla lähes 140 000 euroa vuodessa, kun työaikaa ei kulu sijaisten hankkimiseen.

» Digitalisaatio vähentää potilaiden pompottelua VSSHP:ssa

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 1/2016,  16.5.2016

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn