Duncan Tait: Pelimerkit kiinni digitalisaatioon

Net 1/2016,  4.10.2016

Digitalisaation vauhti pakottaa yritysten toimitusjohtajat lyömään kaiken peliin olivatpa he varmoja päätöksissään tai eivät. Fujitsun vastaus on hajauttaa asiakkaiden riskiä jakamalla useita käsiä.

Ainoa mahdollisuus

Fujitsun EMEIA-alueen johtaja Duncan Tait ei emmi korostaessaan digitalisaation merkitystä. "Minulla oli tapana sanoa, että digitalisaatio on ollut merkittävin tapahtuma sitten teollisen vallankumouksen, mutta olin täysin väärässä. Digitalisaatiosta on muodostunut kaikista olennaisin asia sen jälkeen, kun ihmiset aloittivat kommunikoinnin."

Duncan Tait / Fujitsu

Perustavanlaatuinen muutos

Digitalisaatio muuttaa kaiken; se vaikuttaa yritysten ydintoimintaan, vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa ja tuotteisiin. "Asiakkaiden kannalta haastavinta on saada heidät kiinnostumaan markkinoistamme ja tarjonnastamme", selittää Duncan Tait.

Digitalisaatio vaikuttaa myönteisesti prosesseihin ja tapoihin, joilla yritykset ovat yhteydessä asiakkaisiin. Odottamattomampi seuraus on se, kuinka tämä johtaa tuotteiden ja palveluiden uudelleenarvioimiseen.

Kaksiteräinen miekka

Yli 7 000 osallistujan vastauksiin perustuva tutkimus osoittaa, että hämmästyttävän suuri osa talouspalveluiden kuluttajista antaisi pankkien hallinnoida ja muokata tietojaan, kunhan yksityisyys ja tietosuoja säilyvät. Pankkien kannalta huolestuttavaa on se, että yksi viidestä kyselyyn vastanneista olisi valmis ostamaan talouspalveluita Facebookista tai Googlesta ja että kaksi kolmasosaa 22–29-vuotiaista on vaihtanut pankkia kuluneiden viiden vuoden aikana. Talous näyttääkin olevan valmis hajautumaan.

Toisaalta sama tutkimus osoitti, että yksi kolmasosa olisi valmis hankkimaan talouspalveluiden tarjoajaltaan myös muita palveluita, kuten matkapuhelimen tai sähköä.

Älä bluffaa, vaan luota todennäköisyyksiin

Fujitsun 600 eurooppalaisella c-tason johtajalla ja ict-alan päätöksentekijällä teettämän tutkimuksen mukaan luotto digitalisaatioon on kova – 92 prosenttia. Kaksi kolmasosaa näki sen kuitenkin uhkapelinä.

Fujitsulla on selkeä lähestymistapa useisiin erillisiin pilottiprojekteihin. Projektien hyväksyttävä epäonnistumisaste on 90 prosenttia, ja onnistuneita projekteja lähdetään laajentamaan nopeasti. MetaArc on Fujitsun digitaalisen liiketoiminnan alusta, jonka avulla asiakkailla voi olla käynnissä useita eri ohjelmia samaan aikaan. Duncan Taitin mielestä digitalisaatioprojektin koetinkivi onkin skaalata se niin suureksi, että sillä voidaan turvata organisaation tulevaisuus. Hänen mukaansa monet epäonnistuvatkin juuri tässä olennaisessa kohdassa. 

Uudenlainen peli

Senioritason päätöksentekijät ymmärtävät digitalisaation mahdollisuudet ja uhat, mutta he ovat epävarmoja siitä, miten ne vaikuttavat organisaatioiden kuntoon pitkällä aikavälillä. Duncan Tait uskoo, että "digitaalisten ihmisten" on oltava edelläkävijöitä mutta sitouduttava "tuomaan koko organisaatio tulevaisuuteen". Muussa tapauksessa he saattavat jäädä ketterämpien kilpailijoittensa jalkoihin.

Juttu on käännös Nordic Business Report 2016 -lehdessä julkaistusta jutusta: pdf Duncan Tait, Betting on digitalization.  Lataa koko lehti täältä (NBF)

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 1/2016,  4.10.2016

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn