Digitaalinen Plus-hyvinvointipalvelu tukee kotihoivaa

Net 1/2016,  16.5.2016

Fujitsun uusi Plus-hyvinvointipalvelu on digitaalinen hoitoympäristö, joka tukee asiakkaiden nopeaa kotiutumista hoitoyksiköstä sekä kotona tapahtuvaa terveydenhoitoa. Palvelun avulla hoitoyksikön toimintamalleja voi muuttaa siten, että sairaalassaoloaika lyhenee, kotikäyntejä voi tehdä virtuaalisesti ja potilaan tilaa seurata ajantasaisesti.

Suomessa on vireillä useita uusia sairaalahankkeita. Kun uutta rakennetaan, mietitään aina samalla vanhan uudistamista. Lean-periaatteilla fiksu palveluintegraattori pystyy sujuvoittamaan koko hoitoketjua ja yksittäisten asiakkaiden hoitoprosessia. 

Yksi esimerkki Leanin soveltamisesta käytäntöön on Fujitsun kotihoivaan tarkoitettu Plus-hyvinvointipalvelu. 

Digitaaalinen Plus-hyvinvointipalvelu tukee kotihoivaa

Kansalaisaktiivisuutta lisää

Sote-uudistuksen myötä kansalaisen on tulevaisuudessa osallistuttava entistä aktiivisemmin omaan hoitoprosessiinsa. 

”Haluamme toteuttaa human-centric innovation -ajattelua pienin, ihmisen kokoisin askelin. Yhä enemmän pitäisi puhua kansalaisen tukemisesta koko elämän ajan. Mitä enemmän ihmistä voidaan tukea hänen elämänsä alussa, sitä vähemmän todennäköisesti tarvitaan varsinaisia hoitopalveluja myöhemmin. Tällä on merkitystä myös kustannusmielessä. On tärkeää, että sairastamisaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Tehokkaat hoitopolut varmistavat tämän”, toteaa Fujitsun Hyvinvointi-toimialan johtaja Pirjo Nissinen-Kiviranta

”Tehokkaasta hoitopolusta huolehtii osaltaan Fujitsun kotihoitoon tarkoitettu Plus-hyvinvointipalvelu. Lähdemme kuitenkin liikkeelle pienin askelin, koska rakennamme hallittua kokonaisuutta. Haluamme varmistaa, että kotona toipuva ihminen on tyytyväinen ja saa kaiken tarvitsemansa tuekseen.” 

Selkeitä hyötyjä hoitoyksiköille ja toipilaille 

Hoitoyksikölle suurin hyöty syntyy vuodepaikkojen säästössä sekä siinä, ettei hoitoyksikön tarvitse itse investoida tähän palveluun. Kokonaisuus voidaan hankkia valmiina palveluna ulkopuolelta. Kotona toipuvalle asiakkaalle merkittävin etu on turvallisuus, ja tämä tuo mielenrauhaa myös läheisille. 

Fujitsun Plus-hyvinvointipalvelusalkku sisältää hyvinvointirannekkeen, jonka turvapuhelimella voi avata video- ja ääniyhteyden. Lisäksi salkussa ovat asiakkaan ja hoitoyksikön päätelaitteet, joista on videoyhteys hoitavan toimintayksikön, potilaan ja omaisen välillä. 

Hyvinvointiranneke ja mittauslaitteet keräävät tietoa asiakkaan hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Päätelaite välittää asiakkaan hyvinvointitiedot hoitoyksikölle. Tiedot tallentuvat raporteiksi, joita hoitava yksikkö seuraa. Raporttien avulla voidaan tarjota myös omaisille lisätietoa kotona hoidettavan hyvinvoinnista. 

Digitaalinen hoitoympäristö joustaa tarpeen mukaan

Uusi palvelu on itse asiassa kokonainen digitaalinen hoitoympäristö, joka tukee asiakkaiden nopeaa kotiutumista hoitoyksiköstä sekä kotona tapahtuvaa terveydenhoitoa.

”Palvelun avulla hoitoyksikön toimintamalleja voidaan muuttaa siten, että sairaalassaoloaika lyhenee, kotikäyntejä voi tehdä virtuaalisesti ja potilaan tilaa seurata ajantasaisesti. Palvelu sopii monipuoliseen, kotona tarjottavaan terveydenhoitoon”, Nissinen-Kiviranta kertoo. 

”Asiakkaalle palvelumme tuo lisää turvallisuutta kotihoitoon. Se nopeuttaa kotiutusta ja tarjoaa yhteisen viestintäkanavan omaisille. Samalla se mahdollistaa tehokkaamman itsehoidon ja reaaliaikaisen yhteyden hoitavaan yksikköön.” 

Fujitsu toimittaa maanlaajuisen palveluverkostonsa kautta Plus-hyvinvointiympäristön palveluna eli huolehtii käynnistyksestä, käytön opastuksesta ja teknisestä toimivuudesta. Hoitava toimintayksikkö maksaa käytön mukaisesta palvelusta kuukausiveloituksen. 

Kysy lisää: Heikki Koskinen

Kysy lisää:

Lähetä sähköpostia Heikki Koskiselle: heikki.koskinen(at)fi.fujitsu.com, 
soita p. 0500 410 945 tai täytä  yhteydenottolomake

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 1/2016,  16.5.2016

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn