Digi-ideat viipymättä käyttöön

Net 1/2016,  29.1.2016

Yrityksen digitalisaatio-ohjelman voi jalkauttaa nopeasti palveluintegraation avulla.

”Tietohallintojohtajan suurin haaste on keksiä, miten organisaatio voi hyödyntää digitalisaatiota sekä tuottaa uusiin ideoihin pohjautuvia uudenlaisia konsepteja ja palveluja”, sanoo Fujitsu Nordicin teknologiajohtaja Glen Koskela.

Glen Koskela, Fujitsu

”Digitalisaatio ja digiohjelmien toteuttaminen puhuttaa kaikkia asiakkaitamme toimialasta riippumatta. Varhaisemmassa vaiheessa olevat yritykset ovat vasta havahtuneet asiaan, kypsemmässä vaiheessa olevat miettivät jo, mitä digitalisaatio-ohjelma pitää sisällään ja miten se toteutetaan.”

Digitaalisaation kolme haastetta

Glen Koskelan mukaan digitalisaatio asettaa yrityksille kolme toisiinsa kietoutuvaa haastetta. Ensimmäinen on nykyisten palvelujen hallinta ja integraatio.

”Kun tämä on hallussa, yritys voi keskittyä olennaiseen eli kakkoshaasteeseen: miten digitalisaation avulla voidaan luoda uutta arvoa, oli kyse sitten asiakaskokemuksesta tai arvoketjun muutoksesta”, Koskela toteaa.

Esimerkiksi erilaisia co-creation-malleja (yhteiskehittely) hyödyntämällä voidaan miettiä, miten yritys erottautuu ja luo kilpailuetua digitalisaation avulla. Yrityksen tilanteesta riippuen esille voivat nousta vaikkapa esineiden internet (Iot), digitaalisen tiedon hyödyntäminen tai arvoketjun murroksen avaamat mahdollisuudet.

Innovoinnin jälkeen on vuorossa kolmoshaaste: ideoiden jalkauttaminen. Uudet palvelut ja toimintamallit on sulautettava jouhevasti vanhojen joukkoon. Koskela hahmottelee, että tähän tehtävään pitää synnyttää oma prosessinsa – eräänlainen digitehdas.

”Digitehdas pystyy jalkauttamaan uusia innovaatiota markkinoille hyvin aggressiivisella, jopa muutaman kuukauden syklillä”, Koskela visioi.

Palveluintegraatio tuo kilpailuetua

Palveluintegraatio on Glen Koskelan mukaan erinomainen tapa vastata digitaalisaation haasteisiin.
 
Hyvin organisoitu, hallittu ja johdettu kumppaniverkosto pitää huolta jo olemassa olevista palveluista ja tukee samalla kokonaan uudenlaisten konseptien sekä toimintamallien kehittämistä.

”Palveluintegraatio vapauttaa yrityksen voimavaroja, jotta niitä voidaan kohdentaa oleelliseen eli digitalisaatiosta saatavan kilpailuedun hankkimiseen.”

Teksti: Kari Latvanen
Kuva: Antti Vettenranta

Lisätietoja
info@fi.fujitsu.com

Julkaistu Net-lehden numerossa 1/2016,  29.1.2016

Facebook  Twitter  Google  LinkedIn