Juha Selkämaa   |   22.05.2024

Tangon taikaa teknologian tanssiparketilla 

Digitalisaatio on kuin tango: se vaatii harjoittelua, rytmitajua ja kykyä oppia uusia liikkeitä. Suomen kunnat ovat tanssijoita, jotka pyrkivät pysymään tahdissa teknologian nopean kehityksen kanssa. Kuten tangossa, myös digitalisaatiossa on tärkeää löytää oikea tasapaino. Liian nopeat liikkeet voivat johtaa kompastumiseen, mutta jos pysyy liian kauan paikallaan, ei pysy rytmissä. 

Kuntien digitaalisen kyvykkyyden parantaminen on kuin monimutkainen tango modernin teknologian rytmissä, jossa jokaisen askeleen on oltava tarkkaan harkittu ja suunniteltu. Kaikkien kuntien on löydettävä oma rytminsä ja opeteltava uudet askeleet, jotta digitaalinen tango sujuisi saumattomasti. On tärkeää, että jokainen osasto tuntee oman roolinsa teknologian tanssiparketilla. 

Digi-tango vaatii tiivistä harjoittelua ja purevaa rytmitajua 

Ensimmäinen askel on ymmärtää, että digitaalinen kyvykkyys ei ole vain yksittäinen projekti, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä harjoittelua ja uuden oppimista. Lisäksi on varmistettava, että organisaatiolla on selkeä digitaalinen strategia, joka kuvastaa kunnan ainutlaatuisia tarpeita ja tavoitteita.  

Jotta digitaalinen tango sujuisi, on investoitava aikaa ja resursseja osaamisen kehittämiseen. Henkilöstöllä pitää olla tarvittavat taidot navigoida digitaalisessa maailmassa. Se on kuin hankkisi parhaat mahdolliset tanssikengät – oikeilla työkaluilla ja tuella jokainen voi loistaa lattialla. Ja kun koko kunta tanssii yhtä aikaa samaan tahtiin, syntyy harmoniaa, joka vie digitaaliset palvelut uudelle tasolle. 

Teknisen infrastruktuurin suorituskyvyn ylläpitäminen ja päivittäminen on kriittinen osa digitaalisen kyvykkyyden parantamista. Se on kuin vaihtaisi tanssisalin lattian – uusi lattia mahdollistaa paremmat ja turvallisemmat askeleet. Kuntien kannattaa hyödyntää avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja pilvipalveluita, jotka tarjoavat joustavuutta ja skaalautuvuutta digitaalisten palveluiden kehittämisessä. 

Tietoturvan tango vaatii jatkuvaa valppautta 

Kun kyberhyökkääjät yrittävät tunkeutua järjestelmiin, se on kuin epätoivoinen tanssihaaste, jossa kunnat joutuvat näyttämään parhaat puolustusliikkeensä. On pysyttävä aina askeleen edellä, ennakoitava vastustajan liikkeet ja vastattava niihin nopeasti ja tehokkaasti. Tietoturvan tango on intensiivistä ja vaatii jatkuvaa valppautta, sillä yksi väärä askel voi johtaa kaaokseen. Mutta kun kaikki sujuu hyvin, kokonaisuus on kuin täydellisesti suoritettu kuvio, jossa jokainen liike on sekä tarkoituksenmukainen että sulava. 

On tärkeää, että kunnat hyödyntävät jatkuvasti kehittyviä uusia teknologioita, kuten tekoälyä ja analytiikkaa. Näiden kautta on kuin oppisi kuuntelemaan musiikin pienimpiäkin nyansseja tanssiessaan – se auttaa ymmärtämään paremmin ympäristöä ja reagoimaan nopeasti muutoksiin. 

Tavoitteena upea ja viihdyttävä esitys 

Kuntien on käytettävä monipuolista lähestymistapaa, joka sisältää strategian, koulutuksen, yhteistyön, infrastruktuurin päivityksen, kyberturvallisuuden ja tekoälyn hyödyntämisen. Se on kuin tanssisi monimutkaista koreografiaa, jossa jokainen liike on tärkeä ja jossa harjoittelu ja yhteistyö johtavat lopulta sujuvaan ja vaikuttavaan esitykseen. Ja kuten kaikessa tanssissa, myös digitaalisessa kyvykkyydessä on kyse tasapainosta, rytmin tuntemisesta ja kyvystä mukautua uusiin askeleisiin, kun musiikki muuttuu. 

Lopulta, kun kunnat hallitsevat digitalisaation taidon, ne voivat esittää yleisölleen – kuntalaisille – upean esityksen, joka on sekä tehokas että viihdyttävä. Ja kuka tietää, ehkä tulevaisuudessa näemme kuntia, jotka eivät vain tanssi digitaalisen vallankumouksen tahdissa, vaan luovat aivan uusia tansseja, joita kukaan ei ole vielä nähnyt. 

Juha Selkämaa

Business Development Director

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux