03.04.2024

Olethan jo varautunut tarkkaan ja kokonaisvaltaiseen kestävän kehityksen raportointiin?

Kestävän kehityksen huomioiminen liiketoiminnassa ei enää ole oma valinta, vaan tosiasia, joka on pakko ottaa huomioon. Tuotteiden ja palvelujen mainostaminen vihreiksi ei enää riitä, vaan vihreyden varmistaminen vaatii faktoja.

CSRD*-direktiivin mukaiset uudet ESRS*-raportointivelvoitteet tulivat voimaan vuoden 2024 alussa. CSRD asettaa uusia vaatimuksia yritysten kestävyysraportoinnille ja sen arvioidaan koskevan noin 50 000 yritystä. Direktiivin myötä kestävyysraportoinnista tulee entistä kokonaisvaltaisempaa ja läpinäkyvämpää. Se koskee yritysten koko arvoketjua eli myös monia pieniä yrityksiä, jotka toimivat alihankkijoina.

Uuden direktiivin myötä yritysten on raportoitava entistä tarkemmin ja kokonaisvaltaisemmin eri vastuullisuusteemoista. Muutosta edellyttävät monet tärkeät sidosryhmät, kuten sijoittajat ja kuluttajat.

Kehittyvä raportointi tekee yritysten toiminnasta läpinäkyvämpää ja eri yritysten vastuullisuutta on jatkossa entistä helpompi vertailla keskenään.  Yritysten onkin oltava jatkossa entistä tarkempia siitä, mistä ne hankkivat raaka-aineita ja komponentteja, ja miten ne käsittelevät ihmisoikeuksia ja ympäristöä toimitusketjuissaan. Direktiivi todennäköisesti kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaansa kestävämmäksi ja tekemään yhteistyötä sidosryhmien kanssa kestävämmän toimitusketjujen luomiseksi.

Mitä yritysten pitää nyt tehdä?

Koska direktiivi on jo voimassa, yritysten on välittömästi selvitettävä sen vaikutukset koko toimittajaketjuunsa, jotta raportointi saadaan riittävän kattavaksi.

Pelkkien raporttien tuottamisen lisäksi yrityksen kannattaa kehittää kestävän kehityksen toimenpiteitä pidemmällä aikavälillä.  Kattava kestävyysraportointi ja vastuullisuuden johdonmukainen kehittäminen ovat merkittäviä tekijöitä, kun sijoittajat jatkossa vertailevat yrityksiä.

Tiet kokonaisvaltaiseen muutokseen

Eri it-toimittajilla on omat sovelluksensa kestävyysraportointiin. Niiden avulla kerätään tietoja kestävän kehityksen alueelta yrityksen ulkoisista ja sisäisistä lähteistä sekä alihankkijoilta. Parhaimmillaan raportointi on pitkälti automatisoitua. Raporttien lisäksi voidaan laatia ennusteita ja käyttää sovellusta päästöjen vähentämiseen myös alueilla, joilla lainsäädäntö ei sitä vielä tänä päivänä vaadi.  

Osa tarvittavasta datasta on usein it-palvelutoimittajan hallussa. It-kumppani voi tällöin helposti osallistua mallin ja sen liittymien kehitykseen ja automatisointiin. Pyörää ei siis kannata keksiä uudelleen, vaan käyttää valmiita työvälineitä esimerkiksi pilvipalveluna, jolloin asiakas voi itse keskittyä raporttien sisältöön ja tietolähteisiin.

Yhteistyömalli kannattaa toteuttaa palvelutoimittajan Sustainability Advisorin tuella. On hyvä edetä askel kerrallaan, jotta kokonaisuus ei alkuvaiheessa ole liian raskas.  Kestävyysraportoinnin ytimen rakentaminen vaatii kuitenkin asiakkaalta osallistumista ja hyvää yhteispeliä it-kumppanin kanssa, jotta toimialakohtaiset alueet saadaan heti alkuvaiheessa raportointiin riittävän kattavasti. Jatkossa kaikki uudet toiminnot ja raportit pohjautuvat hyvin toteutettuun perustyöhön.

Jos käyttöön otetaan esimerkiksi Microsoftin Sustainability Manager, niin valmiin ytimen (Sustainability Manager, Emission impact dashboard ja Environmetal Core services) ympärille voi olla tarve rakentaa omia näkymiä (Power BI).

Kun taas haetaan tietoja ulkoisista lähteistä, toimittajilta ja omasta tuotannosta, tieto syötetään sovellukseen joko manuaalisesti tai automaattisesti. Näihin toimintoihin käytetään Power Apps ja Power Automate -tekniikoita, joista it-kumppanilta edellytetään osaamista.

Fujitsun viiden askeleen malli kestävyysraportoinnin vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi

Nosta nämä asiat keskiöön, niin raportointi on yrityksellesi mahdollisimman hyödyllistä:

  • Määrittele tieto, joka on pakko tuoda raportointiin eli lainsäädännön minimi
  • Rakenna raportointityövälineen perusta hyvin ja pidä mielessä laajennettavuus
  • Selvitä, miltä alueilta raportoit (Power BI)
  • Automatisoi tiedon keräys mahdollisimman laajasti (Power Automate / Power Apps)
  • Käytä työvälinettä päästöjen seuraamisen lisäksi myös niiden vähentämiseen ja aseta sille tavoitteet
  • Turvaa jatkuva kehittyminen. Selvitä säännöllisesti, miten malleja voi kehittää
  • Tuo mukaan automaattisesti oman ja alihankkijoiden tuotannon data

Teksti: Tuomas Levoniemi, Cloud Consultant, Digital Transformation

Lisää tietoa:
Fujitsu Finland, vastullisuus:  https://www.fujitsu.com/fi/about/csr/
YK Agenda 2030:  https://sdgs.un.org/
Ympäristöministeriö | Mitä on kestävä kehitys? https://ym.fi/mita-on-kestava-kehitys
Motiva | Kestävä kehitys: https://www.motiva.fi/kestava_kehitys
Edukamu | Ilmastoteeman itseopiskelu materiaali (1 op): https://edukamu.fi/ilmastonmuutos
Edukamu | Ilmastotoimet liiketaloudessa kurssi (2 op): https://edukamu.fi/ilmastotoimet-liiketaloudessa
Edukamu | Ilmastoimet tekniikan alalla (2 op): https://edukamu.fi/ilmastotoimet

Lyhenteet:
CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive
ESRS = European Sustainability Reporting Standards