Tuomas Levoniemi   |   14.03.2024

Onko tekoäly megatrendi vai yksittäinen teknologia?

Vapaa-ajattelijan päiväkirjasta, osa 28

It-alalla useimmat ovat kuulleet Gartnerin hype-käyrästä, joka kuvaa eri teknologioita. Se kertoo, miten vahva noste uutuuksilla on, ja mitkä mahdollisesti vakiintuvat käyttöön ja jatkavat elämäänsä. Aika iso osa hype- käyrällä olevista teknologioista häviää näköpiiristä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokin käyrällä ollut asia olisi kokonaan kuollut. Se saattaa jäädä muuttamaksi vuodeksi pimentoon ja tulla sitten taas esille.

Hype-käyrän käyttökelpoisuudesta voi olla montaa mieltä. Se ei oikein ota huomioon tuotteiden kaupallistamisen vaiheita eikä se ole millään muotoa tieteellinen tai todistettu tapa lähestyä ilmiötä.

Eri aloilla on paljon teknologioita, joita saatetaan tuoda hyvin vahvasti markkinoille ja ne saavuttavat hype-aseman hetkeksi. Jatko ei yleensä sitten menekään tietyn käyrän mukaan.

Eri aloilla on omia hype-käyriä, mutta it-alalla ne ovat olleet varsin tunnettuja ja aivan selvästi myös vaikuttaneet alaan.

Miksi sitten on tärkeää tunnistaa mitä hype-käyrällä on?

Osa it-alan ihmisistä suhtautuu hype-ilmiöihin välinpitämättömästi, koska moni teknologia on muutamassa vuodessa hävinnyt kartalta.

Isoilla alan yrityksillä on tapana omaksua uusia teknologioita vähän jälkijunassa. Ne lähtevät usein liikkeelle vasta, kun tietyn teknologian hype alkaa selvästi nousta ja kriittinen massa lähtee liikkeelle. Tämä auttaa markkinoinnissa, kun sekä kilpailijat että asiakkaat tuntevat asian. Myyminen on helpompaa ja isommat yritykset voivat ostaa osaamista, jota on kertynyt pienemmissä yrityksissä.

Olennaista on kuitenkin tunnistaa megatrendit tai teknologiat, jotka toimivat kokoavina teknologioina. Tallaisia ovat olleet esimerkiksi internet, pc ja pilvipalvelut. Pitää siis osata erottaa yksittäinen innovaatio teknologiasta, joka voi toimia monen muun innovaation alustoina. Nämä menevät välillä it-ammattilaisilla sekaisin. Toki ymmärtävästi, koska monet heistä tekevät vain omaa pientä palasta kokonaisuudesta.

Tekoälystä tuli supermegatrendi

Tämän päivän supermegatrendi on tekoäly, jonka valtavaa merkitystä ei edes moni it-ammattilainen ymmärrä.

Lokeroidumme helposti tiettyjen teologioiden siiloihin. Emme näe kokonaisuutta tai hahmota megatrendejä, joiden päälle sitten rakentuu myöhemmin niitä yksittäisiä teknologioita. Megatrendit koostuvat myös usein vanhoista megatrendeistä ja teknologioista, jotka yksittäisinä ovat saattaneet jo hävitä hype-käyrältä.

Jos kuitenkin seuraa tiettyjä teknologioita, niin megatrendit muodostava selvän väylän, joka sivuhaaroineen johtaa aivan selvästi maailmaa mullistavaan lopputulokseen. It-alan yritykset ovat tähän päivään asti olleet tietyllä tavalla teknologian käytön mahdollistajia ja jopa säännöstelijöitä. Teknologialla voitaisiin tehdä jo tänä päivänä hyvin edistyneitä asioita esimerkiksi autonomisia autoja, robotteja ja drooneja. Myös hyvin kehittyneet avustajat ja vaikka talousautomaatio voisivat olla aivan eri tasolla, kun mitä ne ovat tänään.

Hidas edistys ei johdu siitä, että ei olisi jo tekniikoita toteuttaa näitä. Kyse on siitä, että olemme joutuneet suunnittelemaan ja toteuttamaan monet asiat manuaalisesti. Autonomisen auton tulemista on uumoiltu jo 5–10 vuotta. Ei ole toteutunut, koska autoesimerkin toteutus on osoittanut niin työlääksi eli kalliiksi.

Monella alalla on valtavasti ideoita, mutta usein puuttuu osaaminen ja resurssit toteuttaa keksintö edes siihen asteeseen, että sen voisi patentoida ja viedä eteenpäin lähemmäksi toimivaa tuotetta. Tekoäly tulee tietyllä tavalla demokratisoimaan tilannetta, sillä tekoälyllä voidaan avustaa suunnittelua, mallintamista ja testausta. Tekoäly vähentää selvästä työmäärää uuden tuotteen tai teknologian ideoinnissa ja suunnittelussa. Parhaimmillaan tarvitaan siis huomattavasti vähemmän resursseja alkuvaiheessa.

It poistuu portinvartijan roolista

Ennustan, että hype-käyrälle tulee jatkossa paljon tiuhempaan tahtiin uusia teknologioita. Eikä it-ala ole enää samalla tavalla teknologisten osaamisen portinvatijana. Tämä muuttaa perinteisen it-roolin perinpohjaisesti.

Samalla neuvoni yksittäiselle (it-) työntekijälle on, että nyt on todella tärkeää alkaa tutustumaan ja opiskelemaan tekoälyä. Se ei ole vasta piakkoin tulossa vaan se on täällä nyt. Tahti, jolla tekoäly muuttaa maailmaa on hengästyttävää seuraavien vuosien aikana.

Tekoälyn kehittymisen tahti ei myöskään ole enää kiinni siitä, mitä ihmiset tekevät vaan tekoäly kehittää jo nyt itseään. Siihen liittyy myös vaaroja, mutta näihin palaan myöhemmin.

Seuraavista voit lähteä liikkeelle:

Tekoälyterapeutti: https://www.hs.fi/visio/art-2000010207647.html
Tekoälytyttöystävä: https://www.is.fi/seksi-parisuhde/art-2000010050122.html
Top 8 Cheat Sheets on AI: https://medium.com/@contact_27876/top-8-cheat-sheets-on-ai-b46b07f439c1
How to Create an AI Assistant: A Step-by-Step Guide: https://litslink.com/blog/create-ai-assistant
How to Make Your Own AI: A Beginner’s Guide (2024): https://www.elegantthemes.com/blog/business/how-to-make-an-ai

Tuomas Levoniemi

Cloud Consultant, Digital Transformation

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux