Mika Koskinen   |   15.01.2024

Asioiden integroinnilla on huima merkitys yhteiskunnalle

Hyvin toimivat integraatiopalvelut tekevät elämästämme helpompaa, turvallisempaa ja sujuvampaa. Samalla ne luovat pohjan uusille innovaatioille ja kehitykselle eri aloilla. Tehokkaan integraation edellytys on, että toimijoiden kesken vallitsee avoimuus ja luottamus.

Integraatio on it-alalla termi, jossa liitetään yhteen tietoteknisiä sovelluksia ja komponentteja. Vaikka integraatiopalvelujen merkitys voi vaikuttaa tekniseltä ja abstraktilta, niiden yhteiskunnallinen vaikutus on valtava.

Integraatioiden merkitys näyttäytyy sujuvina palveluina jokapäiväisessä elämässämme aina terveydenhuollosta verotukseen ja pankkimaailmasta yhteiskunnan sisäiseen turvallisuuteen. Integraatiopalvelut turvaavat sen, että viestit ja data siirtyvät sujuvasti kunkin toimijan sisäisistä sovelluksista toisiin ja ennen kaikkea eri toimijoiden välillä. 

Laajaa ja viisasta poikkihallinnollisuutta

Menneessä maailmassa riitti, että jokainen hoiti oman tonttinsa. Virastokentällä tämä tarkoitti sitä, että keskusteluyhteys virastojen välillä oli puutteellista eikä sitä ollut ollenkaan virastojen tietojärjestelmien välillä.

Nykyään poikkihallinnollista palvelujen kehitystyötä tehdään paljon. Se näkyy kansalaisille ja yrityksille yhtenäisempänä palveluketjuna, jonka taustalla vaikuttavat useiden virastojen konsortiot ja viisaasti niputetut palvelut.

Integraatiot eivät tarkoita pelkkää teknistä järjestelmien kommunikaatiota. Olennaista on, että viranomaiset voivat toimia yhtenäisemmin ja raivata esteitä tietojen vapaamman liikkuvuuden tieltä.

Tietojen luovuttamiselle viranomaisten välillä on ollut lukuisia lainsäädännöllisiä esteitä. Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa toistuu useaan otteeseen lause ”hallitus tekee tarvittavat lainsäädäntömuutokset, jotta tietojen vaihtaminen olisi mahdollista eri viranomaisten välillä.” Tehtävää on siis vielä hallinnollisellakin tasolla.

Suora merkitys palvelun laadulle ja kuluttajan elämänlaadulle

Integraatiot ovat keskeisiä liiketoiminnan tehokkuudelle ja innovaatioiden syntymiselle. Yritysten ja järjestelmien välillä tapahtuva tiedon ja prosessien virtaaminen nopeuttaa päätöksentekoa ja parantaa asiakaskokemusta. Tämä vaikuttaa suoraan tuotteiden saatavuuteen, palvelujen laatuun ja lopulta kuluttajien elämänlaatuun.

Erityisesti terveydenhuollon toimialalle integraatiopalvelut ovat ratkaisevan tärkeitä. Ne mahdollistavat potilastietojen saumattoman siirtymisen eri terveydenhuollon toimijoiden välillä. Tämä ei ainoastaan paranna hoitoa ja potilasturvallisuutta, vaan myös säästää aikaa ja resursseja. Esimerkiksi hätätilanteissa potilaan tietojen nopea saatavuus voi olla elintärkeää.

Edistyksellistä integrointia

Yksi valtionhallinnon palveluintegroinnin edelläkävijöistä on Valtiokonttori, joka on viime vuosina panostanut voimakkaasti palveluprosessiensa digitalisointiin ja digitaalisen tiedonhallinnan tukipalveluihin. Fujitsu valittiin Valtiokonttorin integraatiokumppaniksi jo vuonna 2016 ja uudelleen vuonna 2020, jolloin käynnistyi Microsoft Azure -pohjaiset integraatiotyöt.

Integraatiokumppani voi tarkoittaa myös ict-palveluiden kehityskumppania, joka toimii asiakkaan ja asiakkaan ict-toimittajien keskiössä. Tuolloin integraatiotoiminta tarkoittaa tyypillisesti keskitettyä järjestelmien kehitystyötä ja järjestelmien tukipalveluita. Hyvästä esimerkistä käy Helsingin seudun liikenne HSL, joka hetki sitten valitsi Fujitsun integraattorikumppanikseen.

 Järjestelmien ja tietovirtojen integrointia kokonaispalveluna  

Wikipedian mukaan integraatio tarkoittaa ”kahden erillisen yhdistämistä tai keräämistä yhdeksi kokonaisuudeksi”. Fujitsu toiminta on jo vuosikymmenien ajan ollut suuressa määrin integraatioiden toteuttamista sekä niiden ylläpitoa ja jatkokehittämistä.   Integraatiot korostuvat jo Fujitsun omien palvelujen sisällä: olemme it-palvelujen ”moniottelija”. Asiakkaalle toimittamme kokonaisuudet sisältävät usein melkoisen määrän yksittäisiä palvelukomponentteja: sovellus- ja infraratkaisuja sekä laitteisiin liittyviä palveluja, jotka integroimme toimimaan yhtenä kokonaispalveluna.  

Integraatiot muodostavat kivijalan, joka mahdollistaa ja ylläpitää yhteiskuntamme monimutkaisia toimintoja. Suomalaisen, entistä paremmin toimivan yhteiskunnan tueksi tarvitaan helposti skaalautuvia integraatiopalveluita sekä kumppani, jolla on tarvittava osaaminen ja ymmärrys tietotekniikan yhteen liittämisestä. Me Fujitsussa vastaamme ammattitaidolla laajoista järjestelmien ja tietovirtojen integroinneista.  
Mika Koskinen

Asiakasjohtaja

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux