Nina Into   |   18.10.2023

Champion-verkosto tarjoaa vertaistukea uuden teknologian omaksumiseen

Teknologian nopea kehitys ja digitalisaatio ovat muuttaneet työelämää merkittävästi viime vuosina. Champion-, eli edelläkävijäverkosto on tehokas tapa edistää uuden teknologian käyttöönottoa yrityksissä. Nämä verkostothan eivät ole mikään uusi keksintö, vaan vertaistuki on ollut olemassa niin kauan, kun yhteisöissä on ollut ihmisiäkin. Vanha konsti toimii edelleen.

Champion-verkosto on joukko organisaation omia henkilöitä, jotka ovat omaksuneet uuden teknologian varhaisessa vaiheessa ja toimivat sen puolestapuhujina ja tukijoina. Verkosto hyödyntää työntekijöiden välisiä suhteita ja luottamusta, mikä on omiaan madaltamaan uuden teknologian käyttökynnystä. 

Vertaistukea, koulutusta ja ohjausta

Kuvitellaanpa yritys, joka on päättänyt ottaa käyttöön uuden pilvipohjaisen projektinhallintajärjestelmän. Tavoitteena on parantaa työntekijöiden välistä yhteistyötä ja tehostaa projektien hallintaa. Yrityksen johdon mielestä järjestelmä on erinomainen ratkaisu, mutta sen käyttöönotto ei suju niin hyvin kuin toivottiin. Työntekijät ovat epävarmoja uuden teknologian käytöstä, ja monet heistä jatkavat vanhoilla menetelmillään.

Yritys päättää luoda Champion-verkoston, johon valitaan joukko innokkaita, teknologiaan perehtyneitä työntekijöitä eri osastoilta. Nämä championit saavat koulutusta uuden järjestelmän käytöstä ja heille annetaan tehtäväksi auttaa muita työntekijöitä omaksumaan teknologia tarjoamalla vertaistukea, koulutusta ja ohjausta. 

Champion-verkoston avulla yrityksen uuden projektinhallintajärjestelmän käyttöönotto alkaa sujua paremmin. Työntekijät kokevat, että he saavat tarvitsemansa tuen ja ohjauksen, ja he alkavat ymmärtää järjestelmän hyödyt.

Pian koko organisaatio hyödyntää uutta teknologiaa tehokkaasti, mikä johtaa parempaan yhteistyöhön, nopeampaan projektien valmistumiseen ja tyytyväisempiin asiakkaisiin.

Champion-verkoston jäsenet puolestaan saavat mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja profiloitua organisaatiossa teknologiaosaajina. Heidän roolinsa championeina antaa heille tunnustusta ja lisää motivaatiota, ja he voivat hyödyntää tätä kokemusta tulevalla urallaan. 

Champion-verkosto tarjoaa paljon hyötyjä

  • Osaaminen kehittyy: Työntekijät oppivat käyttämän uutta teknologiaa tehokkaasti. He saavat kehittää taitojaan ja pysyvät ajan tasalla työmarkkinoiden vaatimuksista. 
  • Tyytyväisyys ja motivaatio: Champion-verkostojen avulla työntekijät kokevat onnistumisen tunteita ja saavat tunnustusta osaamisestaan, mikä lisää työtyytyväisyyttä ja motivaatiota. 
  • Yhteisöllisyys ja vertaistuki: Champion-verkostot luovat yhteisöllisyyttä työntekijöiden kesken ja tarjoavat mahdollisuuden jakaa tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Tämä parantaa työilmapiiriä ja vahvistaa tiimihenkeä. 

Champion-verkosto voi olla avain uuden teknologian menestyksekkääseen käyttöönottoon organisaatioissa. Sen ansiosta käyttöönotto nopeutuu, hyötyjä saavutetaan aikaisemmassa vaiheessa, henkilöstön osaaminen ja yhteisöllisyys paranevat.

Siksi yritysten kannattaa luoda ja tukea Champion-verkostoja, jotta ne voivat hyödyntää uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia ja pysyä kilpailukykyisinä muuttuvassa työelämässä.

  • Mikäli teiltä vielä puuttuu Champion-verkosto, niin ota yhteyttä: nina.into[at]fujitsu.com. Autamme mielellämme verkostojen luonnissa sekä fasilitoinnissa. Verkostoille on jatkuva tarve ja tilaus kaikissa organisaatioissa, vaikka suurta muutosta ei juuri nyt olisikaan käynnissä.
  • Lue myös: GTK:n työskentelytavat mullistuivat getterästi Net 8.3.2023
Nina Into

Business Owner, Employee Experience

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux