Hanna Kivelä   |   11.07.2023

Kestävä uudistuminen ja liiketoiminta yhdistyvät Fujitsun teknologia- ja palveluvisiossa

Fujitsu julkaisee vuosittain teknologian ja palveluiden tulevaisuutta koskevan visionsa. Tämän vuoden uunituore visio kertoo, kuinka yritykset voivat integroida kestävän kehityksen liiketoimintaansa ja kuvaa tulevaisuutta, jonka haluamme luoda yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Digitalisaation lisäksi etenkin ilmastonmuutos, geopoliittiset jännitteet ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys asettavat jatkuvasti uusia haasteita niin yrityksille kuin ihmisten toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Maailman muuttuessa myös yritysten täytyy uudistua.

Ihmiskeskeisyys, luottamus ja kestävä siirtymä ovat Fujitsun vision peruspilarit. Kestävä kehitys ja jatkuva uudistuminen ovat tämän päivän ja tulevaisuuden liiketoiminnan ytimessä kaikilla toimialoilla.

Vuoden 2023 teknologia- ja palveluvisiomme kolme isoa teemaa

1. Kestävä kehitys = liiketoiminta

Tammikuussa 2023 Fujitsu haastatteli 1 800 yritysjohtajaa yhdeksästä maasta arvioidakseen, miten pitkällä yritykset ovat kestävässä kehityksessä. Peräti 74 prosenttia johtajista uskoo, että digitaalinen muutos on avain kestävään siirtymään. Johtajat näkevät, että kestävä kehitys avaa myös kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kestävässä siirtymässä on mietittävä ennen kaikkea sitä, mikä juuri meidän liiketoiminnassamme on olennaista ja hyödyksi yhteiskunnalle. Keskittymällä olennaisiin asioihin yritys saa suurimman liiketoimintahyödyn kestävästä kehityksestä, ja vahvistaa mainettaan luotettava kumppanina ja houkuttelevan työnantajana.

2. Viisi megatrendiä

Viisi tämän hetken ja tulevaisuuden teknologiatrendiä mahdollistavat uuden liiketoiminnan ja arvonluonnin:

  1. Tekoälyn mahdollistama automaatio luovuuden vahvistajana: yhteistyö ihmisen ja tekoälyn välillä parantaa suorituskykyä ja luovuutta.
  2. Rajaton ja inklusiivinen maailma: fyysiset ja digitaaliset kokemukset yhdistyvät ihmiskeskeiseksi ja inklusiiviseksi kokonaisuudeksi sekä digitaalisiksi kaksosiksi etenkin tekoälyn ja 5G/6G-teknologian mahdollistamina.
  3. Innovaatioita kvanttinopeudella : tekoälyn ja laskentatehon yhdistäminen mahdollistaa uusien innovaatioiden löytämisen, toteuttamisen ja markkinoille tulon kiihdyttämisen huippunopeasti digitaalisessa ympäristössä.
  4. Resilienssin lisääminen: digitaalisten kaksosten avulla oikean maailman ongelmia voidaan mallintaa, harjoitella ja parantaa digitaalisin keinoin, mikä auttaa varautumaan tulevaisuuden tilanteisiin.
  5. Luottamus kaiken perustana: hajautettu luottamus yhdistää ihmisiä, dataa ja järjestelmiä turvallisesti ja tukee näin yhteiskunnan uudistumista.

3. Liiketoiminnan muutos uudistuvassa maailmassa

Kestävä siirtymä on tärkein pitkän aikavälin yhteiskunnallinen muutos. Mutta mitkä ovat ensimmäiset askeleet otettaviksi ‒ ja kuinka valjastaa teknologia avuksi? 

Visiot ilman tekoja ovat turhia. Me Fujitsussa haluammekin näkemyksillämme auttaa yrityksiä ja organisaatioita vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin ennen kaikkea edistämällä ihmiskeskeisyyttä ja luottamusta yhteiskunnassamme.

Tavoitteemme on luoda uusia, kestäviä ratkaisuja koko yhteiskunnan käyttöön yhdistämällä esimerkiksi edistyneen tekoälyteknologian laskentatehoon, dataan ja turvallisuuteen. Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme kanssa edistääksemme hiilineutraaliuutta, lisätäksemme ihmisten hyvinvointia sekä kehittääksemme digitaalista yhteiskuntaa.

Tutustu visioomme täältä.

Business transformation in action ‒ teemme jatkuvasti töitä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa visiossa tunnistettujen teknologiatrendien parissa:

- Maailmanlaajuisesti käytössä oleva uusi tekoälyalustamme, Fujitsu Kozuchi, hyödyntää tekoälyä ja sen kehittäjien asiantuntemusta.

- Teemme tiivistä yhteistyötä kumppaniemme kanssa kestävän kehityksen ratkaisujen tunnistamisessa ja nopeassa markkinoille tuomisessa. Julkistimme esimerkiksi. Microsoftin kanssa ainutlaatuisen, globaalin yhteistyösopimuksen toukokuussa 2023. Suomi on tässä yhteistyössä edelläkävijämaana.

- Kehitämme tulevaisuuden verkkoteknologioita ja keskitymme erityisesti 5G/6G-maailmaan ja verkkojen optimointiin tekoälyn avulla. Olemme esimerkiksi hiljattain julkistaneet globaalin 5G vRAN -ratkaisun edistämään joustavien, avoimien verkkojen toteutumista.

- Teemme aktiivista yhteistyötä maailman johtavien tutkimuslaitosten, kuten Rikenin, kanssa. Kehittämämme Digital Annealer on päässyt erinomaisiin tuloksiin muun muassa Kutxabankin sijoitussalkkujen varojen kohdistamisessa.

- Toimitamme yhteistyössä Hexagonin kanssa Stuttgartille digikaksosalustan, joka tukee kaupungin hanketta vastuullisuuden ja asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi. Ratkaisu antaa yhteisen tilannekuvan muun muassa veden laadusta, tulvaveden korkeudesta ja pysäköintipaikkojen käytöstä.

- Olemme perustaneet Israeliin turvallisuuden tutkimus- ja kehityskeskuksen, jonka tarkoituksena on tutkia geopoliittista luottamusteknologiaa. Teknologian avulla voidaan paikantaa tiedon ja viestinnän täsmällinen alkuperä.
Hanna Kivelä

CEO of Fujitsu Finland Oy

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux