Milla Uusi-Pietilä   |   20.06.2023

Vuosi uutta vastuullisuusohjelmaa takana – mikä muuttui?

Vuosi sitten Fujitsu Finland siirtyi noudattamaan Fujitsun globaalia Responsible Business -ohjelmaa. Uudessa mallissa vastuullisuustyömme jakaantuu kuuteen osa-alueeseen:

  1. Ympäristö
  2. Yhteisö
  3. Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus
  4. Hyvinvointi ja työterveys- ja turvallisuus
  5. Toimitusketju
  6. Eettinen ja lainmukainen toiminta

Asiakkaamme kysyvät usein, kuinka paljon voimme Suomessa vaikuttaa vastuullisuustyömme prioriteetteihin ja missä määrin konserni sanelee ne Japanista käsin. Vastaus on, että globaali vastuullisuusohjelma määrittelee koko yhtiön toiminnan kannalta olennaiset vastuullisuuskysymykset sekä yhteiset linjaukset, esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja ympäristövaikutusten minimoimisen osalta. Näiden puitteissa meillä on kuitenkin vapaus määritellä paikalliset prioriteetit ja tavoitteet ‒ asiat, joita haluamme kehittää juuri nyt.

Fujitsu ei valmista laitteita Suomessa, joten tehdastyön turvallisuus tai tuotannon materiaalitehokkuus eivät ole suurimpia huolenaiheitamme. Sen sijaan meillä korostuvat esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointi hybridityössä, uusiutuvan energian käyttö ict-palveluiden tuotannossa sekä käytöstä poistuneiden laitteiden ja laitemateriaalien tehokas kierrättäminen. Asetamme tilikausittain vaihtuvat tavoitteet näille ja muille olennaisille teemoille ja seuraamme niiden edistymistä säännöllisesti kokoontuvassa vastuullisuusjohtoryhmässä.

Päästöjen vähentäminen, kiertotalous ja monimuotoisuus tärkeitä vastuullisuuskysymyksiä

Julkaisimme äskettäin yritysvastuukatsauksen maaliskuussa 2023 päättyneeltä tilikaudeltamme. Katsaus kertoo, mitä saimme aikaan kuluneen vuoden aikana ja mitä tavoittelemme seuraavaksi. Vastuullisuudessa vaatimustaso nousee jatkuvasti, mutta silti ‒ tai juuri siksi ‒ on tärkeää iloita jokaisesta saavutetusta etapista. Listasin keskeisiä vastuullisuustekojamme kuluneelta vuodelta:

Ympäristö: Kartoitimme toimintamme biodiversiteettivaikutuksia ja säilytimme hiilineutraaliuden suorien päästöjen (scope 1) sekä ostoenergian tuotannosta syntyneiden päästöjen (scope 2) osalta hankkimalla uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä, suosimalla uusiutuvia polttoaineita huoltoajoissa sekä kompensoimalla loput päästöistä tukemalla pienvesivoimahanketta Intiassa. Näin pystyimme tarjoaman asiakkaillemme hiilineutraaleja ict-palveluja ja vähentämään koko arvoketjun hiilijalanjälkeä.

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus: Pidimme aktiivisesti esillä monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusteemoja sekä koulutimme esihenkilöitä inklusiivisessa rekrytoinnissa ja omien ennakkoluulojen tunnistamisessa. Yksi pitkän aikavälin tavoitteemme on nostaa naisten osuus 30 prosenttiin henkilöstössämme. Kuluneella tilikaudella naisten osuus nousikin hienoisesti, ja johtoryhmässä naiset olivat ensimmäistä kertaa enemmistönä. Naisten määrän lisääntyminen ylimmässä johdossa nosti myös keskimääräisen palkkaeron 0,61 prosenttiin naisten hyväksi.

Hyvinvointi: Otimme käyttöön Work your way -mallin, joka määrittelee raamit hybridityölle Fujitsussa. Malli tarjoaa joustavat mahdollisuudet etätyöskentelyyn ottaen huomioon työtehtävien laadun ja asiakasvaatimukset. Se antaa myös hyvät mahdollisuudet työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Henkilöstökyselyjen mukaan tämä on erityisen tärkeä asia fujitsulaisille, ja selvä enemmistö kokee, että heillä on mahdollisuus pitää työ ja muu elämä tasapainossa.

Toimitusketju: Keskustelemme suurimpien toimittajiemme kanssa säännöllisesti vastuullisuudesta ja asetamme yhteisiä tavoitteita ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Pyrimme esimerkiksi jatkuvasti vähentämään pakkausmateriaalien määrää ja sitä kautta laitetoimituksissa syntyvää jätettä. Viime tilikaudella onnistuimme vähentämään pakkausmateriaalien käyttöä neljä prosenttia suhteutettuna laitetoimitusten määrään. Hieno saavutus on myös, että lähes 100 prosenttia käytöstä poistuneista laitteista hyödynnetään jo uudelleen joko kokonaisina, varaosina tai uusien laitteiden materiaalina.

Yhteisö: Olemme jo useamman vuoden ajan tehneet yhteistyötä Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnan kanssa. Keväällä päättyneessä kaksivuotisessa Digistä voimaa -hankkeessa kehitimme uusia valmennuskonsepteja nuorten digitaalisen osallisuuden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuorten mukaan parasta valmennuksissa oli, kun sai ”mennä sinne firmaan”, ”kokeilla jotain uutta” ja ”itse suunnitella mitä tehdään”. Tärkein tavoite saavutettiin, jos onnistuimme tarjoamaan yhdellekin nuorelle onnistumisen kokemuksen sekä tunteen siitä, että omaan tulevaisuuteen voi vaikuttaa.

Vastuullisuus on osa liiketoimintastrategiaamme

Kehittämällä jatkuvasti oman toimintamme vastuullisuutta varmistamme, että olemme jatkossakin asiakkaittemme luotettu kumppani ja hyvä työpaikka fujitsulaisille. Kestävä kehitys on myös keskeinen osa keväällä 2023 uudistettua liiketoimintastrategiaamme: autamme asiakkaitamme kestävässä siirtymässä eli liiketoiminnan, toimintamallien ja prosessien uudistamisessa teknologian ja digitaalisuuden avulla. Sitä kautta syntyvät myös toimintamme merkittävimmät positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Haluan kiittää lämpimästi fujitsulaisia sekä asiakkaitamme ja kumppaneitamme kuluneesta tilikaudesta ja jokaisesta askeleesta kohti kestävämpää liiketoimintaa. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä!

Lue lisää vastuullisuustyöstämme ja tutustu uusimpaan yritysvastuukatsaukseen täällä.

Milla Uusi-Pietilä

Sustainability & Communications Director

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux