14.06.2023

Newlife-projekti tunnistaa raskausajan riskejä tekoälyn avulla 

Monia ennenaikaisia synnytyksiä voitaisiin ehkäistä huolellisella raskauden seurannalla ja riskien varhaisella ennakoinnilla digiteknologian avulla. Fujitsu Finland on mukana tutkimusprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää ratkaisuja terveysriskien tunnistamiseen. 

Euroopassa syntyy vuosittain noin viisi miljoonaa vauvaa, joista jopa 10 prosenttia ennenaikaisesti. Newlife-projektin tavoitteena on kehittää innovatiivisia etämonitorointilaitteita raskaana olevien naisten ja vastasyntyneiden vauvojen terveysriskien tunnistamiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Kyseessä on kolmevuotinen, kansainvälinen tutkimusprojekti, johon osallistuu yhteensä 25 kumppania kuudesta Euroopan maasta. Osallistujat kehittävät yhdessä erilaisia teknologioita riskitekijöiden varhaisen havaitsemiseen sekä tutkivat, miten kehittynyttä tekoälyä ja koneoppimista voidaan käyttää uusien ratkaisujen, kuten esimerkiksi vastasyntyneiden älyvaatteiden, kehittämiseen. Lisäksi varmistetaan, että ratkaisut ovat kestäviä ja käyttökelpoisia. 

Fujitsu toteuttaa integraatioalustan 

Tutkimusprojekti jakautuu eri osa-alueisiin, joista Fujitsun päävastuulla on suunnitella ja tarjota tietoturvallinen ja luotettava dataintegraatioalusta. Sen avulla etäseurantaratkaisut voidaan integroida helposti sairaalaympäristöihin. Fujitsu tekee tiedonhallintasuunnitelman, integraatioalustan vaatimusmäärittelyn ja teknisen suunnittelun sekä toteuttaa alustan palveluna. 

“Yhteistyön tuloksena syntyy malli, jota voidaan hyödyntää monenlaisissa terveydenhuollon integraatioissa koko Euroopan laajuisesti. Projektin aikana Fujitsu toteuttaa toimivat integraatiot yliopistollisissa sairaaloissa Suomessa ja Sveitsissä”, sanoo integraatiovetäjä Joni Hirviniemi Fujitsusta. “On mahtavaa päästä hyödyntämään ja vahvistamaan Fujitsun osaamista integraatioekosysteemeissä ja tekemään yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Odotan innolla, mitä tutkimushanke tuo tullessaan!” 

Newlife-tutkimusprojekti kestää kolme vuotta (1.1.2023-31.12.2025) ja mukana on 25 kumppanin konsortio kuudesta maasta, Suomesta, Saksasta, Irlannista, Hollannista, Ruotsista ja Sveitsistä. Projektin luotsaajana toimii Philips Electronics Hollanti. Mukana on kahdeksan tutkimus- ja teknologiaorganisaatioita, kolmetoista pk-yritystä ja neljä suuryritystä.

Suomesta mukana ovat Fujitsu Finlandin lisäksi Turun yliopisto ja Kipuwex Oy. 
 
Lue lisää: 
https://www.newlife-kdt.eu/