Sigrid Puhilas-Ikonen   |   08.03.2023

Inklusiivinen rekrytointi varmistaa henkilöstön monimuotoisuuden

Yrityksen työntekijöiden monimuotoisuus on voimavara, joka lisää kannattavuutta, innovatiivisuutta ja hyvinvointia. Siksi monimuotoisuuden edistäminen henkilöstössä ja johdossa sekä inklusiivisen työkulttuurin rakentaminen ovat tärkeä osa myös Fujitsun pitkäjänteistä vastuullisuustyötä.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus kulkevat käsikkäin. Inklusiivisuudella tarkoitetaan yhdenvertaista, kaikkia osallistavaa ja syrjimätöntä toimintatapaa, ja henkilöstön monimuotoisuudella puolestaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta.

Monimuotoisuus tukee sitä, että voimme ymmärtää ja palvella asiakkaitamme ja yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin. Avainasemassa henkilöstön monimuotoisuuden lisäämisessä on inklusiivinen rekrytointi. Aliedustettujen ryhmien rekrytoiminen ja esimerkiksi sukupuolijakauman tasaaminen ovat olennainen osa strategiaamme.

Näin naistenpäivänä onkin hienoa todeta, että naisten osuus it-alalla on viime vuosina kasvanut. Myös Fujitsussa naisten lukumäärä on kasvussa sekä henkilöstössä että johdossa. Naisia on henkilöstössä 24 prosenttia, ja tavoitteemme on nostaa naisten määrä 30 prosenttiin tilivuoden 2025 loppuun mennessä. Johtoryhmässä naisia on jo 58 prosenttia. Tämä on systemaattisen työn ja inklusiivisen rekrytoinnin tulos.

Inklusiivisuus on osa koko rekrytointiprosessia

Inklusiivisella kielellä ja kuvien käytöllä on suuri merkitys rekrytoinnissa. Inklusiivinen kieli ei rajaa ketään pois. Hiomme valittuja sanamuotoja ja panostamme rekrytointi-ilmoituksessa siihen, miten tehtävän vaatimuksia kuvataan. Käytännössä inklusiivinen kielenkäyttö tarkoittaa esimerkiksi sukupuolineutraaleja ilmaisuja ja ammattinimikkeitä. Englanninkielisissä ilmoituksissa hyödynnämme esimerkiksi Gender Decoder -työkalua.

Tarkastelemme kielivaatimuksia rekrytointi-ilmoituksissa aina tehtäväkohtaisesti, samoin tehtävän edellyttämää osaamista. Aiemmin tehtävässä toiminutta henkilöä ei automaattisesti paikata täysin vastaavalla osaamisprofiililla, vaan katsomme, että jokainen rekrytointi on mahdollisuus monimuotoisuuden vahvistamiseen. Yli 20 toimipisteen voimin pystymme rekrytoimaan valtakunnallisesti ja joustava etätyö mahdollistaa vapautta toteuttaa työtä siellä, missä se onnistuu parhaiten ja on tarkoituksenmukaisinta.

Pyrimme aina valitsemaan haastatteluun hakijoita erilaisilla taustoilla, ja myös haastattelijoiden kohdalla huolehdimme monimuotoisuudesta. Vaativimpien tehtävien kohdalla haastattelukierroksia on useampia ja haastattelijoiksi valitaan eri yksiköitä, näkökulmia sekä taustoja edustavia henkilöitä.

Valmennamme rekrytoivia esihenkilöitä säännöllisesti inklusiivisessa rekrytoinnissa. Heidän on syytä tunnistaa esimerkiksi ajatusvinoutumat ja ennakkoluulot, joita voivat olla erilaiset asenteet, mielikuvat ja olettamukset kandidaatteja kohtaan. Esimerkki ajatusvinoumasta on, että suositaan hakijoita, joilla samankaltainen koulutustausta, urapolku, sukupuoli tai ikä kuin itsellä. Yhdenlainen ajatusvinouma on myös, ettei uransa alkutaipaleella olevalla henkilöllä voisi olla esihenkilökokemusta.

Rekrytoinnin työkalut vahvistavat yhdenvertaisuutta

Rekrytoinnin työkalujen avulla varmistamme, että rekrytointiprosessi on yhdenvertainen kaikille kandidaateille. Rekrytoivan esihenkilön työkalupakki sisältää kirjalliset ohjeet haastatteluun valmistautumisesta sekä haastattelun läpiviennistä ja dokumentoinnista. Näin takaamme läpinäkyvän ja yhdenvertaisen rekrytointikokemuksen kaikille hakijoille.

Ohjaamme esihenkilöitä keskittymään haastattelutilanteessa tehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen sekä hakijoiden yksilöllisiin vahvuuksiin ja motivaatiotekijöihin. Hyvä haastattelija ottaa huomioon sekä tehtävässä vaadittavan oleellisen substanssiosaamisen, että hakijan muut taidot kuten vuorovaikutustaidot ja peilaa niitä avoinna olevaan tehtävään.

Soveltuvuusarviointi on tärkeä työkalu kaiken tasoisten roolien rekrytoinneissa. Sen avulla varmistamme, että otamme huomioon hakijan yksilölliset vahvuudet ja kyvykkyydet juuri haetun tehtävän kannalta katsottuna. Käymme soveltuvuusarvioinnin tulokset läpi palautekeskustelussa, joka tarjoaa kandidaatille tilaisuuden pohtia omia vahvuuksia ja kirkastaa sisäisiä motivaatiotekijöitä.

Kun ihminen pääsee toteuttamaan omia vahvuuksiaan, hän on sitoutuneempi ja motivoituneempi työssään. Siksi yksilöllisten vahvuuksien tunnistaminen on olennaista onnistuneen rekrytoinnin ja myös sitoutumisen kannalta. Soveltuvuusarvioinnista saadut tiedot tukevat myös esihenkilötyötä yksilöllisen perehdytyksen suunnittelussa ja siihen valmistautumisessa.

#BeCompletelyYou on yksi monimuotoisuusarvoistamme, jota toteutamme myös rekrytoinneissamme.

Sigrid Puhilas-Ikonen

People Lead

Sigrid P-I
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux