01.03.2023

Digialusta antaa äänen nuorille ja ehkäisee syrjäytymistä Suomessa, Jordaniassa ja Italiassa

Diakonissalaitoksen Innovative Youth Work -hanke on yhdistänyt ainutlaatuisella tavalla kolme hyvin erilaista maata, Suomen, Jordanian ja Italian. Fujitsun HXD-metodia hyödyntävässä virtuaalityöpajassa on ideoitu yhdessä oppimista yli organisaatio-, kieli- ja kulttuurirajojen.

Miten tukea nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä kolmessa eri maassa? Miten hyödyntää oppeja ja jakaa parhaita käytäntöjä yli kulttuurirajojen? Miten saada nuorten ääni kuuluville päätöksenteossa ja julkisten palveluiden kehittämisessä? 

Diakonissalaitos lähti ratkomaan näitä kysymyksiä Innovative Youth Work -hankkeessa kaksi ja puoli vuotta sitten. Tavoitteena oli luoda digitaalinen alusta tiedon ja osaamisen jakamiseen ja siten tukea nuoria ja heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia Suomessa, Jordaniassa ja Italiassa. 

Yhteiskehittäminen synnytti idean digitaalisesta oppimisalustasta 

Fujitsu on ollut mukana Innovative Youth Work -hankkeessa alusta alkaen. Syksyllä 2020 Fujitsu järjesti ensimmäisen innovaatiotyöpajan Diakonissalaitokselle ja sen sisarjärjestöille, jordanialaiselle JOHUDille ja italialaisele Circolo Arci Babilonialle.  

HXD-metodia hyödyntävässä virtuaalityöpajassa järjestöt ideoivat konseptia, joka tukisi tiedon jakamista ja yhdessä oppimista yli organisaatio-, kieli- ja kulttuurirajojen ja joka ottaisi myös nuoret mukaan syrjäytymistä ehkäisevien palveluiden kehittämiseen. 

Idea herätti kiinnostusta myös Japanissa, ja Diakonissalaitos sai alustan kehittämiseen rahoitusta Fujitsun Strategic Community Investment Fundista. Rahasto tukee yleishyödyllisiä hankkeita, jotka toteuttavat Fujitsun tarkoitusta (purpose) eli rakentavat luottamusta yhteiskuntaan innovaatioiden avulla.  

Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä Diakonissalaitoksen kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Haluamme hyödyntää digiosaamistamme ja rakentaa sosiaalisesti yhdenvertaista yhteiskuntaa, joka tarjoaa mahdollisuuksia kaikille”, kertoo Fujitsu Finlandin vastuullisuusjohtaja Milla Uusi-Pietilä

Digialusta helpottaa yhteistyötä yli kulttuurirajojen 

Microsoftin Learning Pathways -alustalle rakennettu ja Fujitsun tuotteistama Learning Platform -ratkaisu on ollut käytössä puolen vuoden ajan. Alusta muokattiin yhteistyössä Fujitsun asiantuntijoiden ja asiakkaan kanssa vastaamaan aiempia, Fujitsun HXD-virtuaalityöpajassa määriteltyjä tarpeita.

”Alusta tukee hyvin hankkeen alkuperäistä tavoitettamme luoda yhteinen alusta tiedon käsittelyä ja yhdessä oppimista varten”, Diakonissalaitoksen hankejohtaja Vesa Sarmia kertoo.

Myös alustalle asetetut vaatimukset ovat täyttyneet: monikielisyys, interaktiivisuus ja helppokäyttöisyys. Alustalle on koottu materiaaleja englanniksi, suomeksi, arabiaksi ja italiaksi. Microsoft-pohjainen ympäristö on käyttäjille tuttu ja helppokäyttöinen. 

Kuvassa Helsingin Diakonissalaitoksen Innovative Youth Work -projektin työpaja Jordaniassa.

Vesa Sarmian mukaan ratkaisu on helpottanut järjestöjen yhteistyötä ja taklannut kulttuurieroihin liittyviä ongelmia. ”Teams-palavereissa kulttuurierot korostuvat. Kaikilla ei ole tapana pitää kameraa päällä, ja välillä joku lähtee hoitamaan muita asioita kesken palaverin. Verkkoyhteydetkään eivät aina toimi”, Vesa Sarmia kuvaa etäpalavereiden haasteita. 

Mikään digiratkaisu ei kuitenkaan täysin korvaa kohtaamisia elävässä elämässä. ”On ollut todella tärkeää tavata myös kasvokkain. Järjestimme esimerkiksi job shadow -ohjelman, jossa jokaisesta organisaatiosta kuusi työntekijää pääsi seuraamaan kollegoiden työskentelyä toisessa maassa. Kokemus lisäsi hyvin ymmärrystä siitä, minkälaisessa ympäristössä eri maissa toimitaan”, Sarmia kertoo.

Osallistaminen lisää nuorten vaikutusmahdollisuuksia 

Yhdessä työskentelyn ja tiedon jakamisen lisäksi alusta tukee nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Alusta toimii forumina, jossa nuoret pääsevät keskustelemaan kansanedustajien kanssa nuorten työllistymiseen ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä.  

100 mielen tarinaa -hankkeessa Diakonissalaitos kerää alustalle nuorten kokemuksia mielenterveyspalveluista. Tavoitteena on tuoda nuorten asiantuntijuus käyttöön mielenterveyspalveluiden kehittämisessä ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamisen vahvistamisessa. 

Diakonissalaitos julkaisee Innovative Youth Work -hankkeen tulokset hankkeen päätyttyä kesällä 2023, ja käy keskeiset löydökset läpi myös päättäjien kanssa. EU:n rahoittaman hankkeen materiaalit ja tulokset tulevat myöhemmin verkkoon kaikkien saataville ja hyödynnettäviksi.  

Onko organisaatiosi kiinnostunut yhteiskehittämisen menetelmästä tai Microsoft Learning Pathways -ratkaisusta? Ole yhteydessä, niin kerromme lisää!