Mika Koskinen   |   10.01.2023

Julkishallinnon it-kehitystyön katse pysyy tiiviisti ihmisessä

Olen jo kymmenen vuoden ajan tehnyt vuodenvaihteessa kuvakirjan muistoksi menneen vuoden elämäntilanteista. Kirja tuo mukavasti näkösälle erilaisia tilannekuvia vuoden varrelta. Päällimmäisin havainto joka vuosi on ollut, että onpa taas tapahtunut paljon ja kaikenlaista.

Samaan tapaan on aika ajoin hyvä pysähtyä summaamaan menneen kauden edistysaskelia työelämässä. Vuodessa tapahtuu todella paljon.

Tunnen suurinta ylpeyttä fujitsulaisuudesta ja saavutuksistamme silloin, kun olemme merkittävässä yhteiskunnallisessa kehityshankkeessa päässeet luomaan aina vaan parempaa Suomea. On valtava motivaatiotekijä, kun tuottamamme palvelut näkyvät ja tuntuvat tavalla tai toisella kaikkien suomalaisten elämässä. Suomalaisen julkisen hallinnon kehittäminen digitaalisin ratkaisuin ja palveluin on ollut Fujitsun työmaata jo reilut 60 vuotta!

Nostan viime vuodelta muutamia hienoja esimerkkejä edistysaskelista julkisen hallinnon kanssa ja Suomen parhaaksi.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Palkeet

Keväällä meidät valittiin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden ydintekemisen, valtion taloushallinnon, kehittämiskumppaniksi. Yhteistyöhankkeessa toimitamme Palkeiden käyttöön SAP S/4HANA -teknologia-alustan ja vastaamme kokonaisprojektista. Lisäksi Fujitsu tukee hankkeen muutosjohtamista koko projektin ajan.

Tavoitteena ei ole vain uusia teknologiaa vaan kehittää samalla merkittävästi prosesseja ja toimintatapoja.

Valviran Soteri

Valvira valitsi meidät Soteri-järjestelmän toteuttajaksi. Soteri on lupa- ja valvontaviranomaisten uusi rekisteri, jonne kootaan perustiedot kaikista yksityisistä ja julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista sekä yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista.

Soteri toimii myös valvontatiedon rekisterinä, ja sen tiedot palvelevat Valviraa ja aluehallintovirastoja sekä useita sidosryhmiä. Tietoja voivat hyödyntää myös sotepalveluja käyttävät kansalaiset esimerkiksi etsiessään tarpeisiinsa sopivaa palveluntuottajaa.

Stuttgartin toimintojen optimointi

Fujitsu ja Hexagon toimittavat yhteistyössä saksalaiselle Stuttgartin kaupungille digikaksosalustan. Ratkaisu antaa yhteisen tilannekuvan monista anturiarvoista, kuten veden laadusta, tulvaveden korkeudesta ja pysäköintipaikkojen käytöstä. Näiden pohjalta kaupunki voi optimoida toimintojaan, tehdä perustellumpia päätöksiä ja säästää rahaa.

Fujitsun ja Hexagonin työ on jossain määrin uraa uurtavaa: vielä toistaiseksi kaksosia on käytössä vasta muutamassa kaupunkiympäristössä, mutta analyytikkojen mukaan yli 500 kaupunkia ottaa digitaalisia kaksosia käyttöön vuoteen 2025 mennessä. Arvion mukaan kaksosteknologia voi säästää kaupungeissa 280 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä tehokkaamman kaupunkisuunnittelun ansiosta.

Tietoturvayhteistyö Puolustusvoimien kanssa

Puolustusvoimat ratifioi uudelleen keväällä Fujitsulle aiemmin 2017 myönnetyn yritysturvallisuusselvitystodistuksen. Taso TLIII todistus vaaditaan kumppaneilta, joiden kanssa Puolustusvoimat tai muut viranomaiset tekevät luottamuksellista yhteistyötä. Todistuksen ratifiointia edelsi perusteellinen turvallisuuden tason arviointi, jossa käytiin läpi kaikki tietoturvaan liittyvät toimintamallit, vastuuhenkilöt ja prosessit.

Olemme huoltovarmuustoimija ja Puolustusvoimien tunnustus osaltaan vakuuttaa, että olemme luottamuksen arvoisia.

HSL:n ohjelmistokehitys ja palveluprosessit

Loppuvuonna 2022 menestyimme Helsingin Seudun Liikenteen eli HSL:n ohjelmistokehityspalveluja koskevassa asiantuntijatyön kilpailutuksessa. HSL valitsi meidät ensisijaiseksi toimittajaksi ohjelmistokehityksen osa-alueella, mikä tarkoittaa tärkeää roolia joukkoliikenteen ohjelmistojen toteuttajana.

Tässäkään kyse ei Fujitsun kannalta ole pelkästä ohjelmistokoodista, vaan projektiryhmämme ovat tiiviisti kehittämässä kansalaisille näkyviä palveluprosesseja.

Helsingin kaupungin uudet digipalvelut

Kruununjalokivenä nostan monet uudet palvelumme Helsingin kaupungille. Vuoden 2022 aikana käynnistimme palveluita, joita vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut kaupungin omistama DigiHelsinki Oy kanavoi Suomen suurimmalle organisaatiolle.

Tässä nostoja menneen vuoden kuvakirjasta ja mieltäni lämmittävistä edistysaskelista. Parasta on, että Fujitsulla on alkaneen vuoden kuvakirjaan hyvää vauhtia syntymässä uusia sivuja.

Parhaat tulokset ja asiakaskokemukset ovat aina syntyneet sitä kautta, kun uusia palveluita kehitettäessä katse on tiiviisti ihmisessä, palvelujen loppukäyttäjässä.

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2023.

Mika Koskinen

Asiakasjohtaja

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux