28.08.2022

Monimuotoisuus parantaa henkilöstön hyvinvointia ja palvelun laatua

Henkilöstön monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus kasvattavat jatkuvasti merkitystään teknologia-alalla. Niihin panostaminen näkyy sekä työntekijöiden hyvinvoinnissa että lopulta myös palvelun laadussa ja asiakastyytyväisyydessä.

Fujitsussa on tehty pitkään töitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Viimeisimmän henkilöstökyselyn (2021) mukaan eri taustoista tulevat ihmiset kokevat tulevansa hyväksytyiksi Fujitsussa ja voivansa olla oma itsensä. Kehityskohteeksi nousi johdon entistä näkyvämpi sitoutuminen monimuotoisuuden edistämiseen. Toimitusjohtajana tammikuussa 2022 aloittanut Hanna Kivelä on valmis ottamaan haasteen vastaan.

”Minulle monimuotoisuuden arvostaminen on henkilökohtaisesti tärkeä vastuullisuuskysymys. Haluan, että työyhteisössä jokaisella on hyvä olla ja että jokainen voi olla paras versio itsestään. Monimuotoisuus on voimavara, joka lisää tutkimusten mukaan myös yrityksen kannattavuutta. Se auttaa meitä ymmärtämään asiakkaitamme ja olemaan heille paras mahdollinen kumppani”, Hanna Kivelä pohtii.

Lisää naisia johtoon ja teknisiin rooleihin

HR-johtaja Anu-Kaisa Raidan mukaan monimuotoisuuden lisääminen ja erityisesti naisten osuuden kasvattaminen henkilöstössä on yksi Fujitsun pitkän aikavälin tavoitteista: ”Naisten osuus henkilöstössä on nyt vajaa kolmannes, ja osuus on hienoisessa kasvussa. Johtotehtävissä naisia on suhteellisesti enemmän ja johtoryhmässä jo puolet. Tasaisempaa sukupuolijakaumaa kaivataan erityisesti teknistä osaamista vaativiin tehtäviin ja liiketoimintajohtoon.”

Sukupuolten välinen palkkatasa-arvo on viime aikoina herättänyt keskustelua teknologia-alalla. Anu-Kaisa Raidan mukaan palkkatasa-arvo toteutuu Fujitsussa hyvin, kun vertaillaan naisten ja miesten keskimääräisiä palkkoja. Keskimääräinen palkkaero on tällä hetkellä jopa 0,15 prosenttia naisten eduksi. Palkkavertailu ei ole kuitenkaan aivan yksiselitteistä.

”Naisten korkeampi keskipalkka perustuu pitkälti siihen, että naisia on enemmän esihenkilötehtävissä. Ryhmä- ja tehtäväkohtaisissa palkoissa on edelleen eroja kurottavana umpeen. Seuraamme naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin ja pyrimme varmistamaan, että nais- ja miesvaltaisia tehtäviä kohdellaan vaativuusarvioinnissa tasapuolisesti”, Anu-Kaisa Raita kertoo.

Mentorointi auttaa ymmärtämään monimuotoisuutta

Fujitsu hyödyntää kansainvälistä verkostoaan monimuotoisuutta arvostavan työkulttuurin ja yhdenvertaisuuden kehittämisessä. Myös Suomesta on osallistujia mukana Fujitsun Euroopan-laajuisessa naisjohtajaohjelmassa sekä mentorointiohjelmassa, jossa mentorikseen saa esimerkiksi eri sukupuolta, ikäryhmää tai kulttuuria edustavan kollegan.

”Mentorointiin osallistuminen oli minulle hyvin silmiä avaava kokemus. Aidot kohtaamiset ja syvälliset keskustelut kokemustaustaltaan hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa auttavat meitä paremmin ymmärtämään ja huomioimaan monimuotoisuutta. Tätä tarvitaan sekä henkilöstön hyvinvoinnin että parhaan mahdollisen palvelukyvyn takaamiseksi”, Anu-Kaisa Raita kuvaa.

» Tutustu tuoreeseen vastuullisuusraporttiimme