29.08.2022

Ict-ala on havahtunut kartoittamaan luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin edistäminen osana yritysvastuuta on verrattain uusi ilmiö ict-alalla. Siinä missä moni yritys pyrkii jo leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjään, oman toiminnan vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ei useinkaan tunneta. "Ict-alan yritysten biodiversiteettivaikutukset ovat usein epäsuoria. Mitään standardimuotoista mallia vaikutusten laskemiseen ei ole vielä kehitetty", toteaa Maija Hopsu Fujitsusta.

Fujitsu Finland aloitti biodiversiteettivaikutustensa kartoittamisen opinnäytetyön kautta. Fujitsun projektitoimistossa työskentelevä Maija Hopsu (oikealla) käsittelee keväällä 2022 valmistuneessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään biodiversiteetin huomioimista osana yritysvastuuta ict-alan yrityksissä. Hopsu kartoitti Fujitsu Finlandin toiminnassa niitä tekijöitä, joilla on todennäköisesti eniten vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.

Vaikutukset koostuvat energiasta ja hankinnoista

Maija Hopsu haastatteli lopputyöhönsä suomalaisten yliopistojen tutkijoita sekä Fujitsu Finlandin edustajia. Kävi ilmi, että merkittävimmin biodiversiteettiin vaikuttavat yrityksen käyttämä energia ja hankinnat.

”Konesaleissa, toimistoissa ja koko arvoketjussa kuluu paljon energiaa. Biodiversiteettivaikutuksiin voi vaikuttaa paljonkin valitsemalla oikeanlaista energiaa. Tämä on asia, johon Fujitsu on lähtenytkin jo panostamaan”, Hopsu sanoo.

Fujitsussa on tehty systemaattista työtä hiilijalanjäljen pienentämiseksi jo vuosia. Vuonna 2014 linjattiin, että kaiken hankittavan sähkön on oltava uusiutuvaa. Tuolloin valinta osui vesivoimaan, koska se on päästötöntä. Myöhemmin kuitenkin huomattiin, ettei se olekaan biodiversiteetin näkökulmasta paras vaihtoehto.

”Heräsimme siihen, että vaikka on hyvä, että päästöjä on leikattu, tuulivoima voisi olla vielä parempi ratkaisu. Nyt olemme alkaneet siirtyä pois vesivoimasta tuulivoimaan”, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Milla Uusi-Pietilä sanoo.

Organisaation kuluttama sähkö, höyry sekä lämmön ja jäähdytyksen tuotanto aiheuttavat välillisiä päästöjä. Suoria päästöjä taas tulee polttoaineen ja ajoneuvojen käytöstä.Fujitsussa näihin scope 1- ja scope 2 -päästöihin lukeutuvat lähitukipalveluihin liittyvät ajot sekä kiinteistöjen energiankulutus, joiden osalta Fujitsu on hiilineutraali.

Raaka-aineet ja elinkaaripalvelut

Toinen merkittävä biodiversiteettivaikutuksia sisältävä toiminto on yrityksen hankinnat. Ict-laitteiden valmistuksessa tämä tarkoittaa erityisesti raaka-ainehankintoja. Laitteiden valmistuksessa louhinnan ja kaivostoiminnan vaikutukset voivat olla merkittävät.

Fujitsu Finlandilla ei ole omaa laitetuotantoa, sillä liiketoimintamme Suomessa keskittyy laitetoimituksiin ja laitteiden elinkaaren hallintaan. Elinkaaripalvelu ulottuu käyttäjien ohjelmistojen esiasennuksesta laitteiden elinkaaren jatkamiseen kierrätyksen avulla. Tällöin laitteet hyödynnetään joko kokonaisina, varaosina tai muiden tuotteiden materiaalina.

”Mitä enemmän komponentteja kierrätetään, sitä vähemmän on tarvetta louhia neitseellistä raaka-ainetta. Siihen tähtää myös elinkaaripalvelumme”, Maija Hopsu sanoo.

Yritykset uuden edessä

FIBSin vuonna 2021 tekemän Yritysvastuututkimuksen* mukaan biodiversiteettijalanjälki ja sen kartoittaminen on vielä melko uusi asia yrityksille. Siinä missä ilmastonmuutos on tärkeä vastuullisuusteema 66 prosentille vastanneista, biodiversiteetin merkitystä ei vielä tunnisteta: sitä piti merkittävänä vain 13 prosenttia.

Standardimuotoista mallia yritysten biodiversiteettivaikutusten laskemiseen ei ole vielä olemassa. Maija Hopsun työ on tarkoitettu hyödyttämään ict-alan yrityksiä yleisesti ja antamaan osviittaa siitä, mistä kartoittaminen kannattaa aloittaa.

”Biodiversiteetin heikkeneminen on ilmastonmuutoksen ohella globaali uhka, johon yritysten on tärkeää reagoida. Ei pitäisi siinä pelossa, että tehdään vääriä asioita, olla tekemättä mitään. Kannattaa lähteä rohkeasti kartoittamaan omia biodiversiteettiin vaikuttavia tekijöitä ja tekemään sen minkä voi. Liikkeelle voi lähteä vaikkapa juuri energiasta”, hän sanoo.

Lähde: FIBS (Finnish Business & Society), Yritysvastuututkimus 2021

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux