30.08.2022

Helsingin Diakonissalaitos tukee nuorten digitaalista osallisuutta

Helsingin Diakonissalaitoksen vapaaehtoistyöhankkeessa yritysten edustajat kohtaavat nuoria digitaitovalmennuksissa. Tarkoituksena on kehittää uusia yritysyhteistyön muotoja ja valmennuskonsepteja nuorten kanssa työskentelevien käyttöön. Fujitsu Finland on ollut hankkeessa mukana keväästä 2022 lähtien.

Keväisenä tiistaiaamuna Pelitalo Sturen tietokoneluokassa ei juuri kuulunut muuta kuin hiljaista supinaa ja klikkauksia, kun teini-ikäiset keskittyivät sommittelemaan graafisia elementtejä tyhjälle, digitaaliselle kangaspohjalle. Tietokoneen ruuduilla vilisi kaikenkirjavia fontteja, muotoja, värejä ja kuvia.

Kyseessä oli digitaitovalmennus, joka on osa Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnan Digistä voimaa -hanketta. Tällä kerralla nuoret pääsivät opettelemaan graafista suunnittelua helpottavan Canva-ohjelman käyttöä Fujitsun asiantuntijoiden johdolla.

”Halusimme osoittaa, ettei digitaalisen tekemisen tarvitse olla vaikeaa, vaan kokeilemalla voi pitää hauskaa ja oppia uutta. Jo muutamalla klikkauksella saa ihmeitä aikaan", pajaa vetänyt viestinnän asiantuntija Sofia Kasari Fujitsusta sanoo.

Pian tietokoneiden ruudut täyttyivätkin toinen toistaan hienommista ansioluetteloista, julisteista ja korteista.

Digitaitovalmennukset vastaavat todelliseen tarpeeseen

Digistä voimaa -hankkeen yritysvapaaehtoiset pitävät työpajoja, jotka tukevat nuorten digitaalista osallisuutta yhteiskunnassa. Vapaaehtoiset pyrkivät innostamaan nuoria teknologian pariin ja tarjoamaan heille eväitä ja ohjausta elämässä tarvittavien digitaitojen kartuttamiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia valmennuskonsepteja nuorten kanssa työskentelevien käyttöön yhdessä yritysvapaaehtoisten kanssa sekä luoda uusia tapoja tehdä yritysten kanssa yhteistyötä. Kahden vuoden aikana 200 yritysvapaaehtoisen on tarkoitus osallistua noin tuhannen nuoren kouluttamiseen.

”Vapaa-ajalla valinnan mahdollisuuksiin on vielä tilaa, mutta työelämä on muuttunut suurelta osalta sellaiseksi, että myötämielisyydestä digitaalisia työkaluja kohtaan on tullut lähes välttämättömyys. Uskon, että kun asenne on kunnossa, taidot oppii toimeen ryhtymällä ja muiden avulla”, sanoo pajan vetämiseen osallistunut projektipäällikkö Marko Viuhko Fujitsusta.

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-toiminta tukee työ- ja kouluelämän ulkopuolella olevia 16–29-vuotiaita arjen perusasioissa ja tulevaisuuden suunnittelussa sekä auttaa heitä kohti koulu- ja työelämää.

Oppimistakin tärkeämpää on yhteenkuuluvuuden tunne

Fujitsun edustajat antoivat nuorille konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä hyvä CV pitää sisällään, miten voi erottua työnhaussa ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos löytää kiinnostavan työpaikkailmoituksen.

”Työpajassa moni innostui CV:n teosta ja kyseli vinkkejä sisältöön. Painotimme, että työkokemuksia on monenlaisia ja kaikki harrastuksista vapaa-ajan kiinnostuksenkohteisiin kannattaa kirjottaa ylös. Toivon, että työpaja innosti nuoria kokeilemaan uusia asioita”, sanoo Elisa Pesonen, kolmas pajaa ohjanneista Fujitsun asiantuntijoista.

Digitaitojakin tärkeämpiä ovat aidot kohtaamiset, jotka ovat yhtä lailla arvokkaita kokemuksia myös vapaaehtoisille. Kun ihminen kokee tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi, osaamisen kartuttamista ei tarvitse edes miettiä — se tapahtuu aivan itsestään, kun uusia asioita tutkitaan yhdessä.

”Syksyn työpajojen suunnittelutyö alkaa elokuun lopulla. Odotan innolla tulevia pajoja nuorten kanssa!”, Elisa Pesonen sanoo.

  • Lue lisää vapaaehtoistyöstä Fujitsussa yritysvastuuraportistamme
  • Lisätietoja:  Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Milla Uusi-Pietilä,  p. 046 8510510
Digitaalinen lukutaitomme kaipaa kohennusta Fujitsun tekemän selvityksen mukaan eurooppalaiset koulut eivät pysty opettamaan digitaitoja työelämän tarpeiden edellyttämällä tavalla. Selvityksen mukaan digitaalinen lukutaito on edelleen hyvin rajallista kouluissa kaikkialla Euroopassa, ja opiskelijat päätyvät hankkimaan työpaikoilla vaadittavaa osaamista koulun ulkopuolelta.