22.11.2022

Meillä on vastuu kaikesta tulevasta − mitäs jos vain tarttuisimme toimeen?

Emme ole tulevaisuuden armoilla, vaikka uhkakuvat ja maailman tilanne ovat jatkuvasti karumpia. Vain meillä ihmisillä on valta ratkaista tulevaisuuden suunta. Tärkeintä on luopua passiivisuudesta, rohkaisi Sitran yliasiamies Jyrki Katainen Fujitsun ActivateNow -tilaisuudessa marraskuun alussa Helsingissä.

”Tulevaisuuksia on monia. Voimme vaikuttaa niihin. Meillä on velvollisuus ja vastuu ajatella pidempää aikaväliä, jotta jätämme maailman parempaan kuntoon kuin se oli ennen meitä”, sanoi Jyrki Katainen avauspuheenvuorossaan.

Sitra on ajatushautomo ja tutkimustulosten hyödyntäjä, jonka vetäjänä Katainen vastaa tulevaisuustyöstä ja johtamisesta. Hän etsii joukkoineen ratkaisuja, jotka auttavat viemään eteenpäin systeemisiä ratkaisuja ja muutoksia kestävämmän maailman rakentamiseksi.

Postnormaali on uusi normaali

Katainen puhui tästä ajasta ”postnormaalina”. Se tarkoittaa moniulotteista keskinäisriippuvuutta, joka vaatii johtamiselta yhä enemmän kykyä ymmärtää mutkikasta maailmaa sekä eri kehityskulkujen ja jännitteiden himmeliä. Globaalia ongelmavyyhtiä on järkevintä lähestyä ennakoimalla asioita paremmin sekä suuntaamalla ajatukset tietoisesti tulevaisuuteen. Onneksi Suomessa ja suomalaisille tämä on mahdollista:

”Jos yhteiskunnan nurkkapultit ovat väännetty kiinni lujasti, meillä on aikaa toimia tilanteessa kuin tilanteessa. Näitä tärkeitä nurkkapultteja ovat muun muassa demokratia, ihmisten tasa-arvo, perusopetuksen korkea taso, yhteisöllisyys ja vahva julkinen talous.

Katainen myös painotti, että tässä ajassa varautumiskeskustelu on äärettömän relevanttia ja toiseksi tärkeintä on uudistuminen. ”On osattava ja uskallettava hahmottaa eri vaihtoehtoja ja ymmärrettävä myös paikallisia kompleksisia ongelmia. Tähän liittyy kyky ja uskallus tehdä myös epätäydellisiä ratkaisuja.”

Data lyö kiilaa ihmisten väliin

Jyrki Katainen arvioi, että data on lähitulevaisuudessa suurin disruptiivinen eli rakenteita tuhoava voima.

”Olemme vasta datatalouden ensimmäisessä kehitysvaiheessa, eikä datalle raaka-aineena ole vielä luotu hyödyntämisen pelisääntöjä. Niinpä noudatamme edelläkävijäyritysten pelisääntöjä. Näin olemme ajautumassa oligipoliseen malliin, jossa markkina surkastuu”, Katainen varoitti.

Silti hän sanoi että data on keksintönä yhtä merkittävä kuin sähkö aikoinaan. Se on muutosvoima: ”Tehdään siitä reilu!”

Luonto, minne menet?

Katainen varoitti, että ekologisella jälleenrakentamisella on jo kiire: On hidastettava luontokatoa ja mahdollistettava biodiversiteetti, ja näitä molempia voi tukea paikallisesti, paikallisin ratkaisuin. Hän peräänkuuluttikin yrityksiltä lisää markkinakytköksiä luonnon monimuotoisuuden mahdollistamiseen ja ennallistamiseen.

Yleisö kysyi häneltä vinkkiä henkiseen jaksamiseen maailman murheiden äärellä. Kataisella oli valmiina kolmen kohdan lista:

  1. Toiminta luo toivoa. Tee asioita itse, älä jää passiiviseksi. Osallistu ja osallista.
  2. Kompleksisuuden ymmärtäminen on tulevaisuuden kompassi. Ota selvää asioista, kehitä ajattelua.
  3. Edistä asioita, jotka lisäävät kilpailua ja näin pohjustavat innovaatioita sekä tukevat talouskasvua.