Esa Aho   |   07.06.2022

Ovatko ihmiskeskeisyys ja luottamus pelkkää ohutta yläpilveä?

Joka vuosi näihin aikoihin Fujitsu päivittää merkittävän dokumentin eli teknologian ja palveluiden tulevaisuutta koskevan visionsa. Nyt jo kymmenennen kerran puntaroimme mihin maailma on menossa. Erityisesti arvioimme, miten tulevaisuutta voi rakentaa vastuullisesti digitalisaation ja innovaatioiden avulla.

Viime vuosina digitalisaatio on mullistanut jokapäiväisen elämän sekä töissä että kotona. Digi-innovaatiot ovat muuttaneet sekä ihmisten kanssakäymistä että bisnestä.

Relevanteille näkemyksille on kysyntää, sillä globaalit uhkat piirittävät myös Pohjolaa vuosi vuodelta tiiviimmin. Luontokato, ilmastonmuutos, koronapandemia ja sodat horjuttavat toimitusketjuja ja nostavat raaka-aineiden hintoja. Tuleeko liiketoiminnasta sodan vai rauhan väline? Miten sopeudumme elämään koronan kanssa?

Visiot ilman tekoja ovat turhia. Me haluammekin näkemyksillämme auttaa yrityksiä ja organisaatioita vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin ennen kaikkea edistämällä ihmiskeskeisyyden ja luottamuksen kaltaisia teemoja. Tällaisista ”pehmeistä” asioista on nimittäin tullut keskeisiä muutoksen ajureita.

Fujitsun teknologia- ja palveluvisio 2022 lyhyesti − kolme pointtia:

 1. Vastuullisuus mullistaa johtajien ajattelun
  .
  Johtajien ajattelutapa muuttuu nyt nopeasti. Talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kestävyyden parantaminen on nyt ensisijaista johtamisessa, ja johtajien on yhä tiiviimmin pohdittava liiketoimintapäätöstensä ja toimintansa vaikutusta globaaliin ympäristöön. Seuraavien kymmenen vuoden pääteema on edistää vastuullisuutta digitaalisten innovaatioiden avulla – teknologia auttaa muokkaamaan liiketoimintaa niin, että sen vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen paranee.
  .
 2. Teknologiavisio nojaa neljään kiihdyttäjään

  Fujitsun visiossa on neljä tulevaisuuden aluetta, joille teknologian kehittyminen on avainasia.
  .
  1. Rajaton maailma: Fyysiset ja digitaaliset kokemukset yhdentyvät ihmiskeskeiseksi kokemukseksi, joka mahdollistaa jokaisen yksilön potentiaalin maksimoinnin. Perinteinen keskitettyihin organisaatioihin perustuva malli ei pysty käsittelemään verkotetun maailman monimutkaisuutta. On luotava avoimeen, hajautettuun malliin perustuva uusi pohja luottamukselle. On tiedettävä, mihin voi luottaa ja mihin ei.
  2.  Dynaaminen sietokyky: Tulevaisuuden mahdollisia skenaarioita harjoitellaan digitaalisesti, mikä lisää liiketoiminnan ja yhteiskunnan resilienssiä.
  3. Keksimisen mullistuminen: Innovaatioiden syntyminen helpottuu ja nopeutuu dramaattisesti kasvavan laskentatehon ja seuraavan sukupolven tekoälyn ansiosta, sillä ne poistavat rajoja ihmisten luovuuden ja teknologian väliltä.
  4.  Luottamus kaiken liimana: Hajautettu luottamus yhdistää ihmisiä, dataa ja järjestelmiä turvallisesti ja tukee näin yhteiskunnan uudistumista. Verkotetussa maailmassa ei voi toimia jos ei voi luottaa verkossa olevaan tietoon, ihmisiin, järjestelmiin ja laitteisiin. Ainakin luotettavuuden taso on voitava tunnistaa. Esimerkiksi toimitusketjun luotettavuutta voi lisätä lohkoketjuteknologian avulla, jolla voi myös varmistaa ja jäljittää C02-päästöjä.
  .
 3. Teknologia mahdollistaa kestävän kehityksen
  .
  Fujitsu lanseerasi globaalin Fujitsu Uvance -brändinsä toteuttaakseen tulevaisuuden visioitaan ja tehdäkseen maailmasta entistä vastuullisemman rakentamalla luottamusta yhteiskuntaan innovaatioiden avulla. Uvancella on keskeinen rooli Fujitsun pyrkimyksissä ratkaista ilmastonmuutoksen, energiakysymysten, ihmisoikeuksien ja elintarviketurvallisuuden kaltaisia ongelmia, jotka ovat yritysten ja teollisuuden suoran vaikutusalueen ulkopuolella.

Teknologianäkökulmasta tavoitteemme on yhdistää kehittyvä laskentavoima, tekoäly ja luottamus verkkoteknologioihin, jotta voimme luoda uutta kestävää arvoa koko yhteiskunnan käyttöön. Uskomme, että yhteistyössä vaikkapa humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden kanssa syntyy kokonaan uutta arvoa − esimerkiksi simuloimalla kaupunkien ja yhteisöjen toimintaa.


Pääteknologiamme kattavat viisi aluetta

  1. Raskas laskentakapasiteetti tai korkean suorituskyvyn vaatimukset,
   • Supertietokoneet, kvanttilaskennan inspiroima Digital Annealer, kvanttilaskennan simulointi ja aito kvanttitekniikkaan perustuva tietojenkäsittely
   • Tarjoamme näitä jatkossa pilven kautta palveluna asiakkaillemme
  2. Verkkoteknologiat keskittyvät 5G/6G-maailmaan, verkkojen optimointiin tekoälyn avulla ja pitkällä tähtäimellä fotoniikka-elektroniikka konvergenssiin
  3. Panostamme tekoälyn hyödyntämiseen kestävän kehityksen näkökulmasta (eettinen ja luotettava tekoäly), suurten datamäärien käyttämiseen päätöksenteon tukena ja ylipäätään koneoppimisen automatisointiin
  4. Data- ja kyberturva-alueella keskiössä ovat monibiometrinen tunnistautuminen, hajautettu identiteetin hallinta, lohkoketjujen yhdistäminen ja luottamusta palveluna -toimintamalli.
  5. Integroimme eri teknologioita esimerkiksi lähes tosiajassa toimivien digitaalisten kaksosten kehittämiseksi sekä yhteiskunnan toimintaan liittyvien ratkaisujen kehittämiseksi.

Tutustu visioomme tarkemmin täällä.

Esa Aho

Head of Portfolio

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux