Sigrid Puhilas-Ikonen   |   03.05.2022

Merkityksellistä työelämää yksi rekrytointi kerrallaan

Työn merkityksellisyydestä on viime vuosina puhuttu todella paljon, ja aihetta on myös tutkittu laajasti. Tutkimusten mukaan työn merkityksellisyys vahvistaa työmotivaatiota ja työhön sekä työnantajaan sitoutumista. Nämä ovat tärkeitä työssä menestymisen ja viihtymisen kannalta.

Rekrytoinnin suurimpia sudenkuoppia on kautta aikojen ollut puutteellinen dialogi, joka synnyttää vääränlaisia odotuksia ja olettamuksia, puolin ja toisin.

Koska hyvän työarjen merkityksellisyys muodostuu eri ihmisille eri asioista, on rekrytointiprosessin aikana kriittisen tärkeää ymmärtää mikä on hakijalle tärkeintä sekä luoda tilaa aidolle kohtaamiselle ja keskustelulle.

Hyvä työarki voi muodostua vaikkapa näistä näkökulmista:

 • työskentely omia arvoja vastaavassa työpaikassa
 • luottamuksellinen suhde omaan esihenkilöön
 • mahdollisuus joustaviin työaikoihin ja etätyöhön
 • tiimin hyvä työilmapiiri
 • vahva yhteisöllisyys
 • palkka ja edut
 • tuttu ja mielekäs työn sisältö
 • tai yhä uudet mahdollisuudet haastaa itseään ja hakea henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Merkityksellisyyden kokemus ja yllä mainittujen asioiden arvottaminen on vahvasti subjektiivista, joten niiden määrittely lähtee tietysti hakijasta itsestään.

Oman, reilun 15 vuoden rekrytointi- ja suorahaku-urani aikana olen nähnyt, miten haastatteluprosessit keskittyivät aiemmin henkilön työnhakutaitoihin, kykyyn suoriutua paineistetusta haastattelutilanteesta sekä soveltuvuusarvioinnista. Raskaat ja monivaiheiset rekrytointiprosessit eivät kuitenkaan välttämättä arvioineet, miten todennäköisesti henkilö viihtyisi ja menestyisi tehtävässä tai sitoutuisi työnantajaan.

The great resignation

Teknologia-alaa vaivaa osaajapula ja lisäksi elämme the great resignation- eli ison irtisanoutumisen aikakautta. Työmarkkinat vetävät, ja osaavilla ja kokeneilla asiantuntijoilla on runsaasti mahdollisuuksia valita työnantajansa ja tehtävänsä.

Kun rekrytoimme uusia henkilöitä, haluamme heidän viihtyvän meillä mahdollisimman pitkään. Hakijan lähtökohtien kuten toiveiden, odotusten ja tavoitteiden kartoittaminen on hyvin tärkeää, jotta pystymme arvioimaan ja keskustelemaan avoimesti siitä, miten hyvin kykenemme näihin vastaamaan.

Rekrytointiprosessimme kerää tehtävässä viihtymisen ja todennäköisen menestymisen näkökulmasta olennaista tietoa monin eri keinoin. Näitä ovat muun muassa nopea kartoituspuhelu, kattava haastattelukeskustelu ja vaikkapa kevyt, mutta tarkoituksenmukainen soveltuvuusarviointi.
Motivaatiotestillä selvitämme asiat, jotka erityisesti innostavat hakijaa työelämässä, ja työpersoona-analyysi kertoo juuri hänelle ominaisista työskentelytavoista. Tuloksista keskustelemme aina hakijan kanssa, koska tämä auttaa ymmärtämään hakijaa yksilönä.

Jos juuri sinä päätät hakea meille töihin, niin tässä tietoa rekrytointiprosessistamme ja kuumimmat vinkit, miten voit valmistautua mahdolliseen keskusteluun kanssamme:

 1. Olet hakenut tehtävää tai sinua on lähestytty suorahaun keinoin ja olemme sopineet keskusteluajasta.
  Keskustelun alkuun tarjoamme runsaasti tietoa Fujitsusta työnantajana. Kerromme arvoistamme, kulttuuristamme ja laajemmin siitä minkälaista meillä on työskennellä.
  .
  Hakijana voit pohtia etukäteen, mitkä asiat ovat sinulle merkityksellisiä nyt, kun olet mahdollisesti vaihtamassa työnantajaa. Mieti myös, mistä hyvä henkilöstökokemus sinulle muodostuu? Mielellämme kuulemme ajatuksistasi ja odotuksistasi sekä keskustelemme kanssasi siitä, miten hyvin pystyisimme näihin vastaamaan.
  .
 2. Haastattelutilanteessa kerromme seuraavaksi lisää yksiköstä, tiimistä ja tehtävästä.
  Kerromme kattavasti tulevan työn sisällöstä, vastuualueista, vaikutusmahdollisuuksista sekä kasvu- ja kehitysmahdollisuuksista. Kerromme siitä, mikä tiimissä toimii erityisen hyvin (esimerkiksi henkilöstötutkimusten perusteella) ja mitä asioita aiomme kehittää.
  .
  Hakijana sinun kannattaa olla aktiivinen, kysyä tarkentavia kysymyksiä ja kommentoida, jos jokin asia herättää sinussa tunteita puolesta tai vastaan. Tämä on erinomainen hetki kuulla miten kerrotut asiat peilautuvat omiin odotuksiisi ja toiveisiisi, kun valmistaudut seuraavaan ura-askeleeseen.
  .
 3. Urasi ja osaamisesi kartoittaminen.
  Vasta ensimmäisten vaiheiden jälkeen siirrymme käymään läpi uraasi ja osaamistasi. Näin on helpompaa käydä keskustelua haetun tehtävän näkökulmasta relevanteista asioista ja aihealueista. Haluamme ymmärtää entistä paremmin missä olet erityisen hyvä ja mitkä asiat sinua kiinnostavat, mikä sinua motivoi ja missä haluaisit olla vielä parempi. Minkälaiset asiat tuovat sinulle onnistumisen tunteita työssä ja iloa työarjessa eli mitkä ovat itsellesi merkityksellisen työarjen rakennuspalikat.

Rekrytointi on meille ehdottomasti kahden kauppa, sillä haluamme että meillä viihdytään pitkään.

Sigrid Puhilas-Ikonen

People Lead

Sigrid P-I